06:46, tor, 30. Nov

Na polovici mandata – David Klobasa

Na polovici mandata – David Klobasa, župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Na polovici mandata – Marko Soršak

Na polovici mandata – Marko Soršak, župan Občine Hoče-Slivnica.

Na polovici mandata – Darja Vudler Berlak

Na polovici mandata – Darja Vudler Berlak, županja Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah

Na polovici mandata – Tamara Šnofl

Na polovici mandata – Tamara Šnofl, županja Občine Kungota

Na polovici mandata – Franc Pukšič

Na polovici mandata – Franc Pukšič, župan Občine Destrnik