12:54, sre, 6. Dec

Na voljo izjava za izplačilo pomoči samozaposlenim zaradi poplav

Na spletnem portalu in v mobilni aplikaciji eDavki je na voljo obrazec oz. izjava za izplačilo pomoči samozaposlenim zaradi avgustovskih ujm. Izjavo je treba prek eDavkov vložiti najpozneje do 31. januarja 2024 in za vsak mesec posebej, so danes sporočili s Finančne uprave RS (Furs).

Če bo upravičenec izjavo vložil do konca tekočega meseca, bo denar na transakcijski račun prejel 10. v naslednjem mesecu. Torej, če bo v septembru predložil izjavo za avgust, bo denar prejel na račun 10. oktobra. Če bo denimo izjavo vložil v januarju 2024 za avgust in oz. ali september, oktober, november in oz. ali december, mu bo denar nakazan na račun 10. februarja 2024, so ponazorili na Fursu.

Višina pomoči znaša 1200 evrov na mesec za samozaposlene, 760 evrov na mesec za samozaposlene v kulturi, ki so registrirani v razvidu samozaposlenih v kulturi in imajo pravico do plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz državnega proračuna, ter 1020 evrov na mesec za kmete, ki so oproščeni plačila prispevkov delodajalcev za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

To omogoča zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, ki je začel veljati 11. avgusta. Upravičenec do te pomoči je samozaposlen, družbenik ali kmet, ki je opravljal dejavnost najmanj od 1. julija do uveljavitve tega zakona in mu bodo prihodki iz dejavnosti zaradi posledic avgustovskih poplav in plazov letos v primerjavi z lani upadli za najmanj 25 odstotkov.

Kot pogoj za izplačilo velja, da ta oseba na dan oddaje izjave nima neporavnanih zapadlih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v višini 50 evrov ali več. Imeti mora tudi predložene vse obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do dne oddaje vloge, so poudarili na Fursu.

VIR: STA

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

Triglav