08:21, tor, 23. Jul

Potrjen program za odpravljanje materialne prikrajšanosti

Evropska komisija je potrdila nov Program za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Republiki Sloveniji za obdobje 2021–2027. Za pomoč najranljivejšim skupinam prebivalstva in odpravljanje njihove materialne prikrajšanosti je tako do leta 2029 zagotovljeno skupno 32,6 milijona evrov, od tega bo EU prispevala 29,4 milijona evrov.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo, tako kot do zdaj, tudi v novi finančni perspektivi organ upravljanja Programa, ki se financira iz Evropskega socialnega sklada plus, v okviru cilja politike »Bolj socialna Evropa – izvajanje evropskega stebra socialnih pravic«.

Za pomoč najranljivejšim skupinam prebivalstva in odpravljanje njihove materialne prikrajšanosti je tako do leta 2029 zagotovljeno skupno 32,6 milijona evrov, od tega bo EU prispevala 29,4 milijona evrov. V letu 2023 je za ta namen v Proračunu RS že predvidenih 2,1 milijona evrov, za leto 2024 pa dobrih 5 milijonov. S tem je zagotovljena tudi kontinuiteta izvajanja pomoči.

Cilj je, da pomoč zagotovimo vsaj 163.900 najbolj ogroženim osebam letno, med katerimi bomo še posebej spremljali starejše od 65 let, otroke, mlajše od 18 let in ženske.

Pri pripravi novega Programa je bilo načelo partnerstva ključnega pomena. Organizirali smo posvete s ključnimi deležniki, humanitarnimi organizacijami in strokovnimi institucijami ter dokument uskladili z relevantnimi ministrstvi ter službami Evropske komisije.

Program materialne pomoči najbolj ogroženim v Sloveniji se na ministrstvu izvaja od leta 2014. Ukrep prispeva k odpravljanju najhujših oblik revščine z zagotavljanjem nefinančne pomoči materialno in socialno najbolj ogroženim osebam, in sicer:

-v obliki paketov s hrano, ki jih razdeljujejo izbrane humanitarne organizacije ter
-z izvajanjem različnih spremljevalnih ukrepov, ki spodbujajo socialno vključevanje najbolj ranljivih.

Skupine oseb, ki bodo v prihodnje deležne pomoči, so tiste, pri katerih beležimo najvišjo stopnjo tveganja revščine, in sicer:

-gospodinjstva brez delovno aktivnih članov z vzdrževanimi otroki,
-gospodinjstva z delno delovno aktivnimi odraslimi člani z vzdrževanimi otroki,
-delovno neintenzivna gospodinjstva brez vzdrževanih otrok,
-brezposelni,
-upokojene ženske (še posebej starejše od 75 let),
-enočlanska gospodinjstva (še posebej enočlanska gospodinjstva starih 65 let in več).

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

S klikom na gumb "Objavi komentar" se strinjate s pravili komentiranja.