00:35, sob, 2. Dec

Svečana prisega pravosodne policistke in pravosodnih policistov

Pred generalnim direktorjem mag. Bojanom Majcnom so svečano prisegli pravosodna policistka in dva pravosodna policista, ki bodo delo opravljali v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig, Ljubljana in Maribor.

S prisego: »Slovesno prisegam, da bom pri izpolnjevanju nalog varovanja in nadzora vestno, odgovorno, humano in zakonito izpolnjeval vse svoje naloge ter spoštoval človekove pravice in temeljne svoboščine.« so danes vsi prejeli polna pooblastila za opravljanje dela.

Pravosodni policisti so spregovorili o vtisih z usposabljanja in uvodnega spoznavanja dela v zavodu

Generalni direktor je ob dogodku dejal: »Čestitam vam za pomemben korak prisege, ki je simbolno prelomen, saj danes postajate polnopravni člani družine pravosodnih policistov. Zaposleni ste naš glavni kapital in dobro opravljeno delo je vedno nagrajeno. Naše delo je posebno, saj ga ni mogoče srečati ali se ga priučiti nikjer drugje v državi. Ste mladi, polni energije in prepričan sem, da boste lahko zgradili uspešno kariero v zaporskem sistemu. Pri delu od danes naprej črpajte iz prisege in vseh prednosti zaposlitve ter ne pozabite, da je naše glavno orodje za delo z zaprtimi komunikacija. Seveda pa ste tekom usposabljanja pridobili tudi vsa druga potrebna znanja, ki jih lahko uporabite.« Prisege so se udeležili vodje Oddelkov za varnost iz treh zavodov in prvič tudi namestnik generalnega direktorja dr. Emanuel Banutai. Pravosodnim policistom so zaželeli veliko delovnih uspehov in varno opravljanje dela. Izpostavili so pomen kolegialnosti in ohranjanja strokovnosti.

V Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij pripravimo prisege pravosodnih policistov večkrat letno. S tem lahko vse, ki so že opravili obveznosti v okviru usposabljanja in izpite, čim prej vključimo v delo v zavodu. V letu 2022 je priseglo 19 novih pravosodnih policistov, v letu 2023 pa vključno z današnjim dogodkom 13. Hkrati smo v mesecu septembru pričeli z usposabljanjem nove generacije pravosodnih policistov iz drugega programskega sklopa (tako imenovano centralno usposabljanje, ki se izvaja v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni). Namenjeno je pridobivanju osnovnih praktičnih in teoretičnih znanj ter veščin za opravljanje dela, v sklopu katerega zagotavljamo tudi brezplačno prehrano in bivanje.

Trenutno v upravi razpisujejo prosta delovna mesta za različne profile zaposlitev, med drugim pet prostih delovnih mest za pravosodne policiste v zavodu Ljubljana in dva v zavodu Ig. Vljudno vas vabijo k prijavi.

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

Triglav