13:55, tor, 9. Avg

ZZZS po pregledih zmanjšal svoje obveznosti do izvajalcev za skoraj 2,7 milijona evrov. Izvajalcem izdanih več kot 230 tisočakov kazni

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije redno in sistematično načrtuje in izvaja nadzore nad izvajanjem vseh zdravstvenih programov.

V letu 2021 je izvedel pri vseh izvajalcih skupno 692 nadzorov, in sicer tudi na podlagi pobud in informacij, ki jih je pridobil od zavarovanih oseb, zdravstvenih delavcev in zmanjšal svoje obveznosti do izvajalcev za skoraj 2,7 milijona evrov.

ZZZS izvajalcem izrekel za 232.250 evrov pogodbenih kazni

“Na podlagi ugotovitev je ZZZS v letu 2021 zmanjšal svoje obveznosti do izvajalcev za 2.695.391evrov, izvajalcem pa je ZZZS izrekel za 232.250 evrov pogodbenih kazni,” nam pojasni Damjan Kos iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenija. “Ugotovitve kažejo, da izvajalci zdravstvenih storitev oškodujejo sredstva obveznega zdravstvenega zavarovanja večinoma zaradi nepravilnega ali previsokega zaračunavanja zdravstvenih storitev. Od leta 2013 dalje je ZZZS praktično celoten proces obračunov storitev informatiziral, tako da obračuni potekajo izključno elektronsko,” pojasni. Pri tem je ZZZS vzpostavil kompleksen sistem avtomatiziranih kontrol obračunov, kar je vse močnejši instrument za preprečevanje določenih nepravilnosti.

V letih 2020 in 2021 je ZZZS pri izvajalcu ZD dr. Adolfa Drolca Maribor izvedel 7 finančno medicinskih nadzorov

“Na področju zobozdravstva so bili izvedeni 3 nadzori, ugotovljene so bile manjše napake pri dokumentiranju obračunanih storitev. Vrednost nepravilno obračunanih storitev je bila 68,67 EUR, izrečena je bila pogodbena kazen v vrednosti 100 EUR. 2 nadzora sta bila opravljena na področju oftalmologije, kjer je bilo ugotovljeno, da so bile obračunane storitve brez ustreznih pooblastil na napotnici in nepravilno predpisani medicinski pripomočki. Vrednost nepravilno obračunanih storitev je bila 561,60 EUR, vrednost neutemeljeno predpisanih medicinskih pripomočkov je bila 1.286,63 EUR, izrečena je bila pogodbena kazen v vrednosti 300,00 EUR,” je pojasnil.

V nadzoru na področju urologije so bile ugotovljene napake pri obračunu obsega pregleda. Vrednost nepravilno obračunanih storitev je bila 138,12 EUR, izrečena je bila pogodbena kazen v vrednosti 100 EUR. Nadzor na področju predpisovanja zdravil je pokazal manjšo napako pri predpisu količine zdravil. Vrednost neutemeljeno predpisanih zdravil je bila 44 EUR, izrečena je bila pogodbena kazen v vrednosti 50,00 EUR.

V otroškem in šolskem dispanzerju leta 2020 ni bilo ugotovljenih nepravilnosti

V letu 2020 je ZZZS izvedel 1 nadzor v splošnih ambulantah nad obračunavanjem storitev – ločeno zaračunanega materiala. “Ugotovljene preveč zaračunane zneske v vrednosti 780 EUR je ZZZS odštel v obračunu za leto 2020,” doda Kos ob tem. Tri nadzore so opravili v treh ambulantah v dejavnosti otroški in šolski dispanzer – preventiva: “vsebina nadzora je bila utemeljenost dodeljevanja pravic (upravičenost predpisovanja začasne zadržanosti od dela zaradi nege otroka v času hospitalizacije otroka) – nepravilnosti niso bile ugotovljene.”

Med drugim izdan račun za finančno škodo 937,04 evrov

V letu 2021 je ZZZS izvedel 3 nadzore nad obračunom storitev v specialistični dejavnosti oftalmologija. “Na podlagi ugotovljenih nepravilnosti so bili zahtevani popravki obračunov za storitve in zaračunane pogodbene kazni ter finančna škoda, zahtevani popravki za 1.183,21 EUR in izdan račun za pogodbeno kazen 350 EUR,” pojasni. Izvedli so tudi en nadzor nad predpisovanjem listin za uresničevanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, in sicer za sodobne obloge za rane. “Izdan je bil račun za finančno škodo 937,04 EUR,” pojasni ob tem.

Poleg tega je ZZZS izdelal tudi analizo opravljenih obravnav na daljavo za leto 2021 in za prve tri mesece v letu 2022. “Z ugotovitvami analize smo seznanili vodstvo Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca, ki nam je posredoval pojasnila posameznih predstojnikov oz. zdravnikov, ki so imeli večji delež obravnav na daljavo,” nam še dodajo ob koncu.

Preverite, katere zdravstvene storitve, zdravila in medicinski pripomočki, so bile izdane v vašem imenu

“Vas in vaše bralce pa želimo že ob tej priložnosti obvestiti, da je ZZZS z namenom t.i. laičnega nadzora zavarovanih oseb septembra 2015 uvedel spletno aplikacijo, preko katere lahko vsak pacient sam zase preveri, katere zdravstvene storitve, zdravila in medicinski pripomočki so bili v njegovem imenu (na njegovo kartico zdravstvenega zavarovanja) obračunane ZZZS-ju in v kakšnem znesku,” pojasni Kos ob tem.

Na ta način so bile dopolnjene notranje kontrole in nadzor ZZZS tudi z »laičnim« nadzorom zavarovanih oseb nad izvajalci zdravstvenih storitev in dobavitelji medicinskih pripomočkov pri evidentiranju in obračunavanju zdravstvenih storitev in materialov v breme zdravstvenega zavarovanja, poleg tega pa se krepi tudi stroškovna zavest zavarovanih oseb o stroških zdravljenja – klikni tu za ogled (gumb “Vpogled v moje podatke”).

Prav preko te aplikacije lahko v konkretnem primeru pacient preveri, ali so bile storitve, ki so bile opravljene pri izvajalcu zdravstvenih storitev tudi dejansko zaračunane ZZZS-ju in v primeru nepravilnosti le-to prijavi tudi ZZZS.

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *