10:35, tor, 28. Jun

50 svečano podeljenih certifikatov Družbeno odgovoren delodajalec – med njimi tudi mariborsko podjetje

50 svečano podeljenih certifikatov Družbeno odgovoren delodajalec – med njimi tudi Orodjarna Imenšek. Doslej je pristopni certifikat že prejelo 63 podjetij, skupaj z letošnjimi je bilo doslej podeljenih že 113 certifikatov, vključenih v sam postopek pridobivanja pa je kar 196 podjetij in organizacij.

Na sinočnji svečani podelitvi se je prejemnikom pridružilo 44 podjetij s pristopnim certifikatom in 6 z naprednim. Tako kot so potrdili tudi rezultati zadnje, III. raziskave v poslovni javnosti, s katero so v Ekvilib Inštitutu, nosilcu certificiranja družbeno odgovornih delodajalcev, preverili poznavanje družbene odgovornosti in certifikata: že 60 % predstavnikov vprašanih podjetij je dobro seznanjenih s konceptom družbene odgovornosti in izvaja vrsto ukrepov s tega področja.

Ekvilib Inštitut s partnerji, Gospodarsko zbornico Slovenije, Združenjem delodajalcev Slovenije in Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je nove certificirance sprejel na svečani prireditvi na Ljubljanskem gradu.

»Čedalje večja ozaveščenost delodajalcev o pomenu izvajanja ukrepov in aktivnosti na področju družbene odgovornosti, s katerimi krepijo organizacijsko kulturo in ugled blagovne znamke delodajalca ter vplivajo na celovito zaposlitveno izkušnjo, hkrati pa vseprisotna bitka za kadre, rezultirajo tudi v velikem številu prijav v postopek certificiranja,« je izpostavil Gašper Zakrajšek, vodja projekta certifikat Družbeno odgovoren delodajalec na Ekvilib Inštitutu, ki certificiranje izvaja skupaj s partnerji, GZS, ZDS in ZSSS že tretje leto. 44 podjetij in organizacij, ki so se prijavila v postopek certificiranja, je prejelo pristopni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec, 6 pa je prvič prejelo tudi napredni certifikat.

Zgodbe certificiranih delodajalcev so različne in pestre, vsem pa je skupna težnja po dobrih odnosih, medsebojnem zaupanju in vključevanju večjega števila deležnikov organizacij. Do včerajšnje podelitve je pristopni certifikat že prejelo 63 podjetij, skupaj z letošnjimi pa je podeljenih že 113 certifikatov, v postopek pridobivanja pa jih je vključenih 196. Med dosedanjimi prejemniki certifikata Družbeno odgovoren delodajalec najdemo podjetja in organizacije iz desetih slovenskih regij, ki delujejo v najrazličnejših panogah in so različnih velikosti ter statusnih oblik.

V Orodjarni Imenšek d.o.o. iz Maribora, kjer proizvajajo orodja in komponente za avtomobilsko industrijo, se zavedajo prednosti, ki jih prinaša družbeno odgovorno ravnanje. Zato so se odločili pristopiti k certifikatu DOD. »Družbeno odgovorno ravnanje sprejemamo kot moralno obligacijo – vplivati na ljudi, okolje in družbo v pozitivni luči – to smatramo kot brezpogojno. Dejstvo, da se tako ravnanje odrazi v izboljšanju kazalnikov poslovanja pa naredi vse skupaj samo še toliko bolj enostavno in privlačno,« pojasnjuje Aleš Potisk, direktor podjetja.

Prvič pa je letos 6 podjetij prejelo tudi napredni certifikat

Po pridobitvi pristopnega certifikata se namreč letno ocenjuje, ali so bili zastavljeni ukrepi vpeljani skladno z izvedbenim načrtom implementacije. Ob doseženih ciljih organizacija pridobi napredni certifikat, ki je podeljen za tri leta ter se obnavlja preko letnih ocen stanja in revizij. Med njimi je tudi Biotehniški izobraževalni center, kjer verjamejo, da je družbena odgovornost ključnega pomena za izobraževalne ustanove. »Zaveza za družbeno odgovorno delovanje je za organizacijo s področja vzgoje in izobraževanja še posebej pomembna. Zavedamo se, da se odraža tudi v odnosu do dijakov in študentov, ki jih izobražujemo na BIC Ljubljana,” je ob prejemu certifikata povedala mag. Jasna Kržin Stepišnik, direktorica BIC.

Častna gostja na podelitvi, Katja Rihar Bajuk, generalna direktorica Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela, je prejemnikom certifikata čestitala in jih nagovorila ter ob tem omenila: »Podeljeni certifikati so potrditev prizadevanj usmerjenih v boljšo prihodnost dela. Slovenija se srečuje z izzivi trajnostnega razvoja in družbenimi izzivi, kot so migracije in neenakost in v tem razvoju lahko prav delodajalci prispevajo svoj košček v tem mozaiku.«.

FOTO: Anže Vrabl

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *