07:30, čet, 1. Jun

86% domačinov za Magno

Občina Hoče-Slivnica je na podlagi sklepa Občinskega sveta izvedla ugotavljanje volje volilnih upravičencev v občini glede prihoda Magne. Občinski svet občine Hoče – Slivnica so je danes seznanil z neuradnimi rezultati glasovanja. Po 95% preštetih glasov jo podpira 86% prebivalcev. Uradni rezultati pa bodo znani jutri, 22. junija.

seja hoče

Po 95% preštetih glasovnic projekt Magna podpira 1243 prebivalcev (86%), od skupno 1426, ki jih je glasovalo. Zbiranje glasov je potekalo tri delovne dneve, občina pa je s tem zagotovila, da je bilo posvetovanje izvedeno še pred dopusti. Župan Občine Hoče – Slivnica Marko Soršak je izrazil zahvalo za podporo prihoda Magne. »Zahvalil bi se vsem, ki so v tako kratkem času glasovali in pripomogli, da je bil skupni vzorec anketiranih kar 3 x večji od običajnega vzorca za ugotavljanje javnega mnenja. Vesel sem, da so na podlagi celovitih informacij ljudje jasno sporočili, da soglašajo s projektom Magna v naši občini. To je zelo pomembno sporočilo občini in državi, da ljudje pričakujejo realizacijo projekta. Ponosen sem, da je skupnost našla kar 86 % soglasje glede izvedbe strateškega razvojnega projekta,« je dejal.

 

Na podlagi sklepa Občinskega sveta občine o izvedbi informativnega posvetovanja so v upravi Občine Hoče Slivnica pripravili celovit pregled vsebin in tem povezanih s prihodom Magne. V glasilo so vključili izjave iz občine, regije pa tudi nacionalnega nivoja. V glasilu Utrinki so natančneje predstavili občinski prostorski načrt, okoljske vplive ter rešitve povezane z gozdom in kmetijsko dejavnostjo. Občina se je namreč izrazito angažirala pri podpori lastnikom in upravljalcem kmetijskih zemljišč. Z rešitvami pa je v sodelovanju z državnimi institucijami zagotovila, da imajo kmetje nova zemljišča bližje in da so v večini primerov združena v enem kosu (prej so imeli razdrobljena), kar jim bo v prihodnje olajšalo kmetovanje. Prav tako se je občina angažirala pri iskanju boljše rešitve glede posega v Rogoški gozd in našla rešitev, s katero bi posegli le v 1 odstotek gozda.

Kot del glasila so bile v sredini Utrinkov natisnjene tudi glasovnice za ugotavljanje volje volilni upravičencev v občini glede prihoda Magne. Glasovnice so lahko upravičenci oddali na občini, prek navadne pošte, elektronske pošte ali pa na posebej temu namenjenih stojnicah, ki so bile dva dni n razpolago po 4 ure. Občinsko glasilo Utrinki praviloma izhaja do šestkrat letno.

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

Triglav