DANES PRORAČUNSKA SEJA MESTNEGA SVETA

Danes ob 16. uri se začne redna seja mestnega sveta na kateri bo najpomembnejša točka dnevnega reda sprejemanje proračuna MO Maribor. MO Maribor se trenutno financira na podlagi odloka župana po dvanajstinah lanskega proračuna. Letošnji proračun je predviden v obsegu približno 118,5 mio EUR, v zadnjih dveh mesecih pa ga je vodstvo MO Maribor dopolnilo s številnimi predlogi svetniških skupin. Po besedah direktorja mestne uprave so sprejeli vse predloge svetniških skupin, ki jih je bilo bodisi zaradi zakonskih ali vsebinskih razlogov mogoče sprejeti, tako da je letošnji proračun predvsem rezultat dokaj številnih dogovarjanj in kompromisov s svetniškimi skupinami.

“Glavni cilj vodstva MO Maribor je sprejetje letošnjega proračuna, zato smo se v zadnjih mesecih vseskozi pogovarjali tudi s svetniškimi skupinami. Pri tem smo poudarjali, da proračun vsebuje nekatere pomembne investicije, ki bodo pripomogle tako h kakovostnejšemu življenju ljudi, kot tudi odprle možnosti za nekatera nova delovna mesta. Brez sprejetega proračuna se Maribor ne bi mogel prijaviti na javne razpise za državna ali EU sredstva, kar bi še bistveno zavrlo nekatere projekte in postavilo mesto in občanke ter občane v še slabši položaj v primerjavi z drugimi občinami. V proračunu so predvidene zelo pomembne investicije, denimo izgradnja vrtca v Pekrah, izgradnja kanalizacije v Limbušu, ureditev vodovodnega sistema Jelovec – Srednje in Poslovno-izobraževalno središče Prizma 50+, ki bo zajemalo programske vsebine na področju aktivnega staranja in upravljanja s starostno raznoliko delovno silo.

V proračunu v primerjavi z lanskim letom se povišujejo sredstva za gospodarske dejavnosti, za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost, za zaščito in reševanje, za šport in za varstvo okolja in narave, znižujejo pa se sredstva za delo urada župana, službe za razvojne projekte in investicije, sekretariata za splošne zadeve ter kulturo in mladino. Pri odločanju svetnikov o podpori proračunu mora biti pomembno tudi dejstvo, da bo ob sprejetem proračunu družbi Veolia mogoče izplačati odškodnino, ki ji jo je prisodilo sodišče zaradi preteklih napačnih odločitev vodstva občine, na podlagi za MO Maribor ugodnejšega sporazuma, ki ga je doseglo sedanje vodstvo. Sicer občini grozi izvršba v višini preko 7 mio EUR, kar bi lahko ogrozilo številne za letos predvidene investicije,” je pred začetkom seje poudaril Marko Žula, direktor uprave MO Maribor.

“Za Maribor je zelo pomembno, da proračun sprejmemo. V zadnjih nekaj mesecih smo se zato s sodelavci pogovarjali in dogovarjali z vsemi svetniškimi skupinami. Sedanji predlog je rezultat teh dogovorov in v vodstvu MO Maribor upamo, da bodo mestni svetniki ravnali odgovorno do ljudi ter proračun, ki so ga v veliki meri sooblikovali s svojimi predlogi in pripombami, na seji tudi podprli. Iskreno upam, da strankarske politične kalkulacije tokrat ne bodo prevladale, saj bi to za občanke in občane Maribora lahko pomenilo še poslabšanje njihovega položaja,” je poudaril pred sejo mestnega sveta župan MO Maribor dr. Andrej Fištravec.

Slika je simbolična

Slika je simbolična

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

0 KOMENTARJEV