06:24, čet, 9. Feb

Dedek Mraz prihaja s Pohorja: To so vsi podatki, ki jih morate vedeti, če želite presenetiti otroke

“Pesem o dedku Mrazu bo predramila pravljična bitja s Pohorja, ugasnile bodo luči in na temnem pobočju bo zagorela drobna, drobna lučka in se spuščala vse nižje in vse bližje … Oj, že prišel je med nas, stari dobri dedek Mraz …,” so zapisali v Zvezi prijateljev mladine.

“Prosimo, da zaradi morebitnih sprememb zaradi nepredvidljivih okoliščin, preverite potek trase še na dan posameznega sprevoda,” so ob tem dejali na ZPM.

Uredništvo: “Sprva smo objavili spored za 2021, za napako se opravičujemo in objavljamo spored za leto 2022.”

Spored objavljamo v celoti:

Pesem o dedku Mrazu bo predramila pravljična bitja s Pohorja, ugasnile bodo luči in na temnem pobočju bo zagorela drobna, drobna lučka in se spuščala vse nižje in vse bližje … Oj, že prišel je med nas, stari dobri dedek Mraz …

 • sobota, 10. december 2022
  17.00 – Snežni stadion pod Pohorjem

SPREVODI DEDKA MRAZA

Dedek Mraz bo na praznično okrašeni kočiji s pravljičnim spremstvom potoval po mestnih soseskah in pozdravljal otroke, zelo skrivnostno pa ga bo spremljala tudi njegova prijateljica, gozdna vila Simona.

 • torek, 13. december 
  17.00 – Limbuš, Pekre, Radvanje

iz smeri Laznica po Limbuški cesti – desno na Lackovo cesto – 1. postanek 17.05 Lackova-Ob Blažovnici (avtobusno postajališče) – naprej po Lackovi cesti – desno na Bezjakovo ulico – 2. postanek 17.20 Bezjakova (KS Pekre) – naprej po Bezjakovi ulici – levo na Rožnodolsko ulico – 3. postanek 17.35 Zvezna-Rožnodolska – desno po Zvezni ulici – levo na Macunovo ulico – levo po Pohorski ulici – desno med bloki – 4. postanek 17.50 Radvanjski trg – naprej po Pohorski ulici – levo na Lackovo cesto – 5. postanek 18.15 Lackova (pošta Limbuš)– naprej po Lackovi cesti – skozi krožišče v Limbušu – naprej po Ob Blažovnici – levo Za postajo – zaključek v Laznici

 • sreda, 14. december 
  17.00 – Kamnica, Koroška vrata

iz smeri Maribor po Vrbanski cesti – 1. postanek 17.05 Vrbanska (OŠ Kamnica) – levo po Cesti v Rošpoh – levo po Kamniška graba – 2. postanek 17.20 Kamniška graba (pošta Kamnica) – desno po Kobanski ulici – levo po Koroški cesti – naprej po Gosposvetski – desno po Turnerjevi – levo po Koroški cesti – 3. postanek 17.35 Koroška 10 (frizerstvo Tinka) – naprej po Koroški – 4. postanek 17.50 Koroška (Mariborska tržnica) – levo po Strossmayerjevi ulici – levo po Mladinski ulici – levo po Vrbanski cesti – 5. postanek 18.05 Vrbanska-Gosposvetska (trikotna zelenica) – desno po Gosposvetski ulici – desno po Turnerjevi ulici – levo po Vrbanski cesti – 6. postanek 18.20 Vrbanska-Kamniška – naprej po Vrbanski – zaključek v Kamnici

 • ponedeljek, 19. december 
  17.00 – Razvanje, Tabor, Magdalena

iz smeri Pivola po Razvanjski cesti – 1. postanek 17.15 center Razvanje (KS Razvanje) – naprej po Razvanjski cesti – levo po Streliški ulici – desno po Ljubljanski ulici – levo po Pasteurjevi ulici – desno na Ulico Matije Murka – 2. postanek 17.35 Ertlov gozdiček (vrtec J. Golež, Doživljajsko igrišče) – naprej po Matije Murka – levo na Ulico Proletarskih brigad – desno na Kardeljevo cesto – desno na Metelkovo ulico – 3. postanek 17.50 Metelkova-Betnavska (vrtec J. Golež) – naprej po Metelkovi ulici – levo na Regentovo ulico – 4. postanek 18.00 Regentova – levo na Rapočevo ulico – desno na Hočko ulico – levo na Fochevo ulico – 5. postanek 18.10 Focheva (vrtec J. Flander) – naprej po Fochevi ulici – desno na Ljubljansko – levo na Pariške komune – naprej po Koresovi ulici – desno na Ulico heroja Zidanška – 6. postanek 18.25 MČ Magdalena – naprej po Ulici heroja Zidanška – desno na Preradovičevo ulico – desno na Gorkega ulico – zaključek pri dvorani Tabor

 • torek, 20. december 
  17.00 – Studenci, Nova vas

iz smeri dvorane Tabor po Gorkega ulici – levo na Koresovo ulico – levo na Engelsovo – desno na Šarhovo ulico – 1. postanek 17.05 Šarhova (vrtec Studenci) – 2. postanek 17.20 (MČ Studenci) – naprej po Šarhovi ulici – levo na Pekrsko cesto – 3. postanek 17.30 Dom pod Gorco – nazaj po Pekrski cesti – desno na Erjavčevo ulico – desno na Ulico heroja Šercerja – desno na Studenško ulico – levo na Vrtnarsko ulico – desno po Borova vas – v krožišču levo naprej po Borova vas – levo po Majcigerjevi ulici – desno po Veselovi ulici – desno na Ulico Pohorskega odreda – 4. postanek 18.00 Majcigerjeva (OŠ Gustafa Šiliha) – naprej po Pohorskega odreda – levo na Borštnikovo  ulico – levo na Kardeljevo ulico – 5. postanek 18.15 Kardeljeva-Antoličičeva – naprej po Kardeljevi ulici – naprej po Radvanjski cesti – levo na Popovičevo – zaključek pri dvorani Tabor

 • sreda, 21. december 
  17.00 – Pobrežje, Malečnik

iz smeri Dupleška cesta po ulici Veljka Vlahoviča – desno na Istrsko ulico – naprej po Kosovelovi ulici – naprej po ulici Borcev za severno mejo – desno na Borcev za severno mejo – 1. postanek 17.05 Borcev za severno mejo (OŠ Borcev za severno mejo) – levo na Geršakovo ulico – desno na Cesto XIV divizije – 2. postanek 17.20 Cesta XIV divizije (vrtec Pobrežje) – levo na Fluksovo ulico – desno na Greenwiško cesto – levo na Osojnikovo ulico – desno na Čufarjevo cesto – desno na Gunduličevo – levo na Ulico Štravhovih – 3. postanek 17.35 Ul. Štravhovih (vrtec Kekec) – nazaj na Čufarjevo – levo čez Malečniški most – desno v Malečnik – 4. postanek 17.55 Malečnik (KS Malečnik) – nazaj čez Malečniški most – levo na Čufarjevo ulico – desno na Veljka Vlahoviča – zaključek na Kuharjevi ulici

 • četrtek, 22. december 
  17.00 – Brezje, Tezno

iz smeri Stražunski gozd po ulici Na trati – 1. postanek 17.00 Na trati (MČ Brezje) – desno na Grčerjevo ulico – naprej po ulici Na podrtem – levo na ulico Rose Luxemburg – desno na Wallischevo ulico levo – desno na Dogoško ulico – 2. postanek 17.15 Dogoška cesta-Walisheva ulica (avtobusno postajališče) – naprej po Dogoški cesti – levo na Ulico 17. julija – desno na Ulico kragujevških žrtev – levo na Panonsko ulico – 3. postanek 17.30 Panonska ulica (Dom starejših občanov Tezno) – desno na Matičkovo ulico – levo na Zolajevo ulico – desno na Kavčičevo ulico – desno na Slivniško ulico – naprej na Heroja Nandeta – levo na Prvomajsko ulico – naprej po Bevkovi ulici – desno na Špelino ulico – desno na Štrekljevo ulico – 4. postanek 17.50 Štrekljeva (OŠ Slave Klavore) – naprej po Štrekljevi ulici – levo na Ulico Šercerjeve brigade – desno na Župančičevo ulico – levo na Romihovo ulico – desno na Prekmursko ulico – 5. postanek 18.05 Prekmurska (OŠ Martina Konšaka) – naprej po Prekmurski ulici – naprej po Vrablovi ulici – desno na Ulico Hinka Nučiča – levo na Dogoško cesto – desno na Panonsko ulico – 6. postanek 18.20 Panonska (MČ Tezno) – naprej po Panonski ulici – naprej po Na podrtem – naprej po Grčerjevi ulici – levo na ulico Na trati – zaključek Na trati

SLOVO DEDKA MRAZA

Po predstavi na Vilinskem odru bomo dedka Mraza pospremili na njegovi zadnji poti po svetlečih mestnih ulicah in mu pomahali v slovo na Trgu Leona Štuklja. Na svidenje dedek Mraz in obišči nas spet prihodnje leto …

 • sreda, 28. december 
  17.00 – Vilinsko mesto: Čarovnik Grega in prihod dedka Mraza
  17.30 – Trg Leona Štuklja: otroški pevski zbor OŠ Martina Konšaka in slovo dedka Mraza

iz smeri dvorane Tabor po Popovičevi ulici – levo na Gorkega ulico – desno na Ul. Pariške komune – levo na Titovo cesto – 1. postanek 17.00 Europark – levo po Pobreški cesti – desno čez Glavni most – Glavni trg – po Gosposki – desno na Jurčičevo – levo na Vetrinjsko ulico – 2. postanek 17.30 Vetrinjski dvor – naprej na Grajski trg – desno na Trg svobode – desno po ulici škofa M. Držečnika – 3. postanek 17.45 Trg Leona Štuklja – na Jurčičevo ulico – levo po Gosposki ulici – 4. postanek 18.00 Glavni trg – čez Glavni most – naprej po Dvorakovi ulici – levo na Gorkega ulico – desno na Popovičevo – zaključek  dvorana Tabor

 

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *