02:09, sre, 24. Jul

FOTO: Na Fakulteti za strojništvo dobavljena prva znanstveno-raziskovalna oprema v okviru projekta RIUM

Ob nedavnem podpisu pogodbe z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje izvedbe operacije ”Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM,” v vrednosti 29 milijonov eurov, je bila dobavljena prva znanstveno-raziskovalna oprema v okviru tega projekta, v naslednjih dveh letih pa ji bodo sledile še ostale. Raziskovalne skupine Univerze v Mariboru bodo tako pridobile novo vrhunsko raziskovalno opremo, ki jim bo omogočila izvajanje naprednih raziskav na mednarodno primerljivem nivoju.​

RIUM_FS. Foto: Univerza v Mariboru

Mobilni sistem za sinhronizirano hitro digitalno snemanje prehodnih pojavov

Oprema je namenjena za napredno digitalno vizualizacijo ekstremno hitrih prehodnih pojavov, kot so udarno deformiranje materialov, vrtinčenje in kavitacija, brizganje, krhki zlomi, hitra rast razpok, učinki eksplozij ali izstrelkov ipd. Analiza posnetkov takšnih pojavov z ultra-hitrimi hitrimi kamerami (2 milijona posnetkov na sekundo) omogoča boljše razumevanje osnovnih fizikalnih zakonitosti teh pojavov in prispeva k izboljšanju sestave materialov, konstrukcij ali postopkov v inženirstvu in širše. V sodelovanju s slovenskim podjetjem DEWESoft je bil razvit edinstven integrirani merilni sistem za stereo-optično hitro digitalno snemanje prehodnih pojavov, ki temelji na dveh vrhunskih hitrih kamerah PHOTRON FASTCAM SA-Z, povezanih z visokozmogljivim merilnim sistemom DEWESoft SIRIUSi HS 8x STG+ in podprtih z ustrezno programsko podporo za zajem in analizo podatkov PHOTRON FASTCAM VIEWER 4 (PFV4) in DEWESOFT-X-PROF.​

Oprema je umeščena na Fakulteto za strojništvo

Mobilni sistem za sinhronizirano hitro digitalno snemanje prehodnih pojavov je umeščen v raziskovalno skupino ACE-X na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru. Souporabljajo ga naslednje raziskovalne skupine na UM:
Raziskovalna skupina za energetsko, procesno in okoljsko inženirstvo (FS),
Raziskovalna skupina za vrednotenje konstrukcij (FS),
Raziskovalna skupina za proizvodno kibernetiko in avtomatizacijo (FS),
Raziskovalna skupina za strojne elemente in konstrukcije iz IKO (FS),
Laboratorij za organsko ter polimerno kemijo in tehnologijo (FKKT).

RIUM_FS. Foto: Univerza v Mariboru

Delo raziskovalne skupine ACE-X

Raziskovalna skupina ACE-X izvaja temeljne, aplikativne in razvojne raziskav na področju naprednega računalniškega inženirstva materialov, ki zajema zahtevno geometrijsko računalniško modeliranje in izvajanje zahtevnih računalniških simulacij inženirskih problemov, razvoj novih metod in algoritmov s področja nelinearne mehanike trdnih teles, mehanike hitrih prehodnih pojavov, mehanike kontakta, vezanih problemov. Raziskave so osredotočene na razvoj novih nehomogenih celičnih in kompozitnih materialov s specifičnimi lastnostmi (deformabilnost, avksetičnost, dušenje ipd.). Skupina razvija in izvaja postopke za uporabo v različnih industrijskih aplikacijah kot so analize napetostno-deformacijskih stanj mehanskih komponent, analize trka in udarne simulacije, porušitvene analize konstrukcij in konstrukcijskih spojev ter optimizacije konstrukcij strojnih komponent in sklopov. Skupina razpolaga z računalniško gručo za izvajanje paralelnih zahtevnih in obsežnih računalniških simulacij HPC CORE@UM ter lastnim Split-Hopkinson-Pressure-Bar preizkuševališčem za določanje mehanskih lastnosti materialov pri visokih hitrostih obremenjevanja.

RIUM_FS. Foto: Univerza v Mariboru

Potreben sistem za sinhronizirano hitro digitalno snemanje

Za izvajanje raziskav na področju sodobnih materialov (npr. celični in kompozitni metamateriali), komponent in konstrukcij, ki so izpostavljene udarnim obremenitvam pri visokih hitrostih deformacije je nujno potreben sistem za sinhronizirano hitro digitalno snemanje, ki omogoča opazovanje deformiranja teh materialov pri visokih hitrostih obremenjevanja. Takšni posnetki so potrebni za digitalno obdelavo po metodi DIC (ang. »Digital Image Correlation«), ki omogoča natančno analizo dogajanja v materialu preko polja deformacij. To omogoča dodatno verifikacijo materialnih parametrov pri izredno hitrih dinamičnih preizkusih (kot na primer na Split-Hopkinson-Pressure-Bar preizkuševališču) in je hkrati zelo pomembno za uspešno validacijo novih računalniških modelov za študije možne uporabe naprednih materialov v modernih konstrukcijah. Področje uporabe pa tukaj ni omejeno le na klasične trdnine, ampak omogoča ovrednotenje mehanike deformiranja tudi drugih vrst materialov, kot so mehkejša tkiva (uporaba v medicini), tkanine (uporaba v tekstilstvu), prehodnih pojavov pri tekočinah (uporaba v procesnem strojništvu), kar bo omogočalo vzpostavitev širšega interdisciplinarnega sodelovanja raziskovalne skupine ACE-X in drugih sodelujočih raziskovalnih skupin.

RIUM_FS. Foto: Univerza v Mariboru

Prispevek k napredku znanosti na številnih inženirskih področjih

Mobilni sistem za sinhronizirano hitro digitalno snemanje prehodnih pojavov bo prispeval k napredku znanosti na številnih inženirskih področjih, za katere je značilna hitra sprememba stanja. Na primer razvoj novih metamaterialov, izboljšave raznovrstnih strojnih in drugih konstrukcij, izboljšave zaščitnih, proti-udarnih elementov, izboljšave proz uvodnih postopkov ipd. Prav tako bo sistem uporabljen na več različnih področjih sodelovanja s podjetji v Sloveniji in tujini. Na področju razvoja in testiranja cestno-varnostnih sistemov bodo uporabljene za natančnejše snemanje deformacijskih procesov pri standardiziranem testiranju sistemov, kar bo pripomoglo k izboljšanju njihove konstrukcije. Na področju razvoja mešalnih in reakcijskih naprav bodo kamere omogočale prostorsko snemanje raznih procesnih pojavov. Na področju karakterizacije posebnih materialov (npr. protioklepna jekla, kompozitni materiali, reakcijski materiali ipd.) bodo kamere omogočale snemanje porušitveno-deformacijskega procesa teh materialov pod vplivom udarnih obremenitev in s tem razumevanje njihovega obnašanja za namen izboljšave njihove konstrukcije. Na področju razvoja odprtoceličnih struktur (deformacijski elementi, toplotni izvori/ponori, dušilni elementi, večfunkcijski elementi ipd.) bodo kamere omogočale natančno snemanje mehanizma obnašanja teh struktur pri različnih pogojih obremenjevanja.

RIUM_FS. Foto: Univerza v Mariboru

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

S klikom na gumb "Objavi komentar" se strinjate s pravili komentiranja.