Izredna odpoved Mihalinu: "Pravico bom iskal na delovnem sodišču"

Na MO Maribor naj bi v preteklosti zaznali neupravičeno vstopanje v aplikacijo, v kateri se vodi javni razpis za letni program športa 2021. Menijo, da je za to odgovoren nekdanji sodelavec na Uradu za šport, Simon Mihalina. Mihalina pa: “Pravico bom iskal na delovnem sodišču.”

Neupravičeno in nepooblaščeno dostopal do elektronske aplikacije za vodenje javnega razpisa Letnega programa športa za leto 2021 v Mestni občini Maribor

Na MO Maribor so nam pojasnili, da so 31. marca Mihalini izdali sklep o izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi: “zaradi naklepne hujše kršitve pogodbenih ali drugih obveznosti iz delovnega razmerja po drugi alineji prvega odstavka 110. člena ZDR-1, ker je v obdobju od 1. 12. 2020 do vključno 21. 1. 2021 kontinuirano neupravičeno in nepooblaščeno dostopal do elektronske aplikacije za vodenje javnega razpisa Letnega programa športa za leto 2021 v Mestni občini Maribor.”
Zatrdili so, da za vodenje javnega razpisa Letnega programa ni imel upravičenega razloga, prav tako ni bil imenovan v komisijo za izvedbo javnega razpisa Letnega programa športa za leto 2021 v Mestni občini Maribor. Pojasnijo tudi, da je bil v obdobju, ko mu očitajo kršitve skoraj ves čas odsoten z dela in delovnih nalog ni opravljal. “Kar prav tako predstavlja neutemeljeni razlog za dostopanje do elektronske aplikacije za vodenje javnega razpisa Letnega programa športa za leto 2021 v Mestni občini Maribor,” dodajo na MO Maribor.
“Menim, da sem svoje delo opravljal prizadevno, strokovno, zakonito in korektno in da nisem storil očitanih kršitev. Na Uradu za šport sem opravljal najtežje naloge, med drugim sem pripravil Letna programa športa in javna razpisa za leto 2020 in 2021 ter osnutek Strategije športa v MOM 2021 – 2030. Sem ponosen na svoje delo. Moje prepričanje je, da so mi pogodbo odpovedali iz drugih razlogov, ne pa zaradi kršitve delovnopravne zakonodaje,” nam je v pogovoru dejal Simon Mihalina.

“Pravico bom iskal na delovnem sodišču”

Zanimalo nas je, ali so uspeli njegove kršiteve dokazati, ali gre zgolj za sum. Po tem, ko je bila Mihalini izdana izredna odpoved, je le-to potrdila Komisija za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi Republike Slovenije. Tako je 23. junija, izredna odpoved postala dokončna. Ob tem dodajo, da so mu pred redno odpovedjo izdali dve pisni opozorili, obe v letu 2019. Na tem mestu nam Simon Mihalina pojasni, da se z očitki nikakor ne strinja, zato je na pristojno delovno sodišče vložil tožbo.

“V življenju mora vsak prevzeti odgovornost za svoja dejanja”

Doda, da je pričel razmišljati tudi o ostalih zakonitih ukrepih po obtožbah MO Maribor v medijih. “O nepravilnostih in nezakonitostih na MOM pri razpisih in črpanju sredstev na področju športa nisem želel govoriti. Po mojem mnenju gre za preusmerjanje pozornosti od resničnih problemov in nepravilnosti v športu, ki so si jih akterji ustvarili sami s svojimi ravnanji oz. dejanji. Že kot športnik sem se naučil, da mora v življenju vsak prevzeti odgovornost za svoja dejanja,” pove.
Povprašali smo ga, kakšno je po njegovem mnenju stanje na področju športa v Mariboru, a ga ni želel komentirati, na tem mestu je dejal, da se bodo zadeve kmalu same “izkristalizirale. “
Pred časom so mestni svetniki zahtevali izredno sejo na temo poslovanja ŠOM in izvajanja javnega razpisa za letni program športa, a je zaradi nesklepčnosti odpadla. Mestni svetniki bodo o temi predvidoma razpravljali na prihodnji redni seji MS MOM, ki bo septembra.
“Večina navedb o nepravilnostih na področju športa v MOM, ki jih mestni svetniki navajajo v gradivu za sklic izredne seje mestnega sveta, bi po mojem mnenju bilo vredno preveriti in razčistiti,” še omeni Mihelina in doda, da bi bil korak v pravo smer ta, da bi MO Maribor objavila transparentne rezultate javnega razpisa in da bi se uvedla revizija postopka izbire in sofinanciranja programov in področij letnega programa športa vsaj za leto 2021. “Po mojem mnenju bi to bil pravi način vzpostavitve zaupanja med vsemi akterji na področju športa,” zaključi.