Kakšno napravo v Selnici ob Dravi pravzaprav načrtuje Snaga?

Preverili smo, kakšna naprava bi se postavila v Občini Selnica ob Dravi. Mariborska Snaga pojasnjuje, da gre za pilotno učno napravo za predelavo bioloških odpadkov.

FOTO: Pixabay.com/Slika je simbolična

Ker je mnogo občinskih svetnikov in občanov Selnice ob Dravi izjavilo, da ne vedo kakšno napravo želi Snaga v Selnici ob Dravi postavili smo se odločili, da to sami natančno preverimo.

Investitor bo napravo postavil za tri leta, po preteku tega obdobja bo odstranjena z zemljišča, ne planirajo namreč širitve projekta. Načrtujejo, da se bodo produkti, ki jih bo proizvajala naprava, vračali nazaj v degradirano območje, kjer bo stala. Vsi procesi se bodo izvajali v zaprtih napravah, zato povečanih vplivov na okolje iz vidika hrupa ne bo. Kaj natančno pa bo naprava pravzaprav delala?

Glavni cilj projekta je uporaba odpadkov kot virov za proizvodnjo varne zemljine, s stransko proizvodnjo energije s pomočjo tehnologije fermentacije, pirolize in kompostiranja. V prostorskih aktih je zapisano, da je naprava lahko postavljena najdlje 3 leta, kar pomeni, da jo morajo po tem roku umaknit, saj je bila tudi stavbna pravica podeljena za določeno obdobje.

Kot so nam zatrdili tudi na mariborski Snagi razširitve nimajo namena izvesti.  Niti Snaga, niti občina si ne moreta privoščiti kakršnih odstopanj od načrtovanega.

Umestitev dejavnosti predelave odpadkov v prostor je bila predvidena že z občinskim prostorskim načrtom v letu 2017. Ta je določil območje postavitve kot območje okoljske infrastrukture z dopustnimi objekti, med drugim tudi objekt za ravnanje nenevarnimi odpadki. Na tej podlagi je bila podjetju Snaga v letu 2019 podeljena stavbna pravica za postavitev pilotne naprave za predelavo biološko razgradljivih odpadkov.

Kaj pa vplivi na okolje?

Občani se bojijo vplivov na okolje, a na Snagi pojasnjujejo: “Agencija RS za okolje je v predhodnem postopku povedala, da presoja vplivov na okolje ni potrebna, pa tudi glede na količine, ki bi naj bile tam predelane, vplivov na okolje ne bo. Oziroma bo tudi to bolj potrebno razjasnjeno po izdanem okoljevarstvenem dovoljenju, torej katere meritve je treba opravljat in na kakšnem način je treba nadzirati delovanje naprave. Res pa je tudi, da bo urejen sistem prezračevanje s kemičnim filtrom, ki preprečuje kakršne koli vonjave navzven.”

Financiranje projekta Urban Soil 4 Food je v 80 odstotkih s strani nepovratnih evropskih sredstev, a denar je za celoten projekt, pilotna naprava za predelavo bioloških odpadkov v Selnici ob Dravi je le del projekta zgoraj omenjenega projekta, ki je trenutno v fazi čakanja odobritve gradbenega dovoljenja na UE Ruše.