22:50, ned, 24. Sep

Kdaj in kakšne odpadke lahko občani Ruš in Selnice ob Dravi pripeljejo v Zbirni center Ruše

Zbirni center za odpadke Ruše je namenjen občanom občin Ruše in Selnica ob Dravi, ki so vključeni v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki pri Javnem podjetju Snaga.

Ob vstopu v zbirni center se mora uporabnik izkazati z dokazilom v fizični ali e-obliki (položnica Snage ali položnica upravitelja v primeru večstanovanjskih objektov) in z identifikacijskim dokumentom. Ob vstopu v zbirni center je potrebno upoštevati Pravila predaje odpadkov v zbirnem centru, ki so nameščena na vidnem mestu zbirnega centra, je zapisano na spletni strani Občine Ruše.

Obratovalni čas zbirnega centra

– torek, 12.00 – 17.00
– četrtek, 12.00 – 17.00
– sobota, 8.00 – 15.00
Ob nedeljah in praznikih je zbirni center zaprt.

Nekaj vrst odpadkov lahko občani v zbirnem centru oddajo brezplačno

Zbirni center je namenjen ločenemu zbiranju različnih vrst komunalnih odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvu. Občani lahko v zbirnem centru brezplačno oddajo:
– nenevarne komunalne odpadke: papir in karton ter papirno in kartonsko embalažo, plastiko in plastično embalažo, les in leseno embalažo, kovine in kovinsko embalažo, steklo in stekleno embalažo, oblačila, tekstil, odpadno jedilno olje, biorazgradljive odpadke,
– nevarne komunalne odpadke: onesnaženo embalažo, topila, kisline, alkalije, fotokemikalije, pesticide, motorna olja, barve, čistila, kozmetiko, zdravila, baterije in akumulatorje,
– odpadno električno in elektronsko opremo,
– kosovne odpadke,
– izrabljene gume,
– manjše količine gradbenih odpadkov (do 0,5 m3).

Druge vrste odpadkov se odda za plačilo

V zbirnem centru se zbira tudi določene vrste odpadkov, ki niso komunalni in so plačljivi v skladu z veljavnim cenikom za fizične osebe:
– silažna folija, izrabljene gume – več kot 50 kg, izrabljene gume s platišči, oljni filtri, bitumen, azbestni odpadki, gips plošče, biorazgradljivi odpadki – v primeru, ko uporabnik ni vključen v redni odvoz bioloških odpadkov, mešani komunalni odpadki.

Do uporabe zbirnega centra so upravičeni tudi manjši pravni subjekti, vključeni v sistem ravnanja z odpadki. Odpadke se zaračuna v skladu z veljavnim cenikom za pravne osebe.

Zbirni center ni namenjen oddaji mešanih komunalnih odpadkov. Odvoz teh je urejen iz posameznega prevzemnega mesta povzročitelja. V primeru dovoza mešanih komunalnih odpadkov v zbirni center se te zaračuna v skladu z veljavnim cenikom. Ločevanje odpadkov na izvoru nastanka je obveznost vseh povzročiteljev odpadkov.

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

Triglav