15:25, ned, 3. Dec

Koncesija podeljena za Ruše, a pacienti se bodo vozili v Maribor

Lani proti koncu meseca novembra, e bila podpisana koncesijska pogodba o izvajanju javne zdravstvene službe na področju fizioterapije na območju Občine Ruše, kot lahko najdemo zapisano na občinski spletni strani.

Letos 11. januarja, so na spletni strani občine Ruše, zapisali: “Občina Ruše obvešča vse občane, da je koncesionarka, Andreja Andrašič, začela izvajanje koncesijske zdravstvene dejavnosti – fizioterapija za območje občine Ruše. Fizioterapija se bo začasno, do ureditve prostorov na Jamnikova 2 v Rušah, izvajala v ordinaciji Zdravstvenega zavoda dr. Žebeljana, na lokaciji Kardeljeva cesta 84 v Mariboru.”

Točka v pogodbi določa, da se mora koncesija opravljati v občini Ruše

Kraj opravljanja dejavnosti po pogodbi je občina Ruše, in to v 60 dneh od podpisa pogodbe, torej od 23.11.2022, se mora fizioterapija začeti izvajati, če pa se ne, pa se koncesija odvzame. Ampak izvajati se bi morala v Občini Ruše, tako piše v 5. točki pogodbe: “Dejavnost javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju fizioterapije se bo opravljala na območju Občine Ruše.”

V 6. točki pogodbe je tudi naveden predviden začetek in čas trajanja koncesije: “Koncesijsko razmerje se sklepa s koncesijsko pogodbo za določen čas, in sicer za obdobje 15 let, šteto od dneva začetka opravljanja programa zdravstvene dejavnosti, z možnostjo podaljšanja na način in pod pogoji, kot jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost. Koncesijsko razmerje se prične opravljati v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 60 dni od dneva sklenitve pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. V kolikor koncesionar v navedenem roku ne bo začel izvajati dejavnosti, mu bo koncedent koncesijo odvzel z odločbo. “

Svetniško vprašanje na to temo je na občinski seji postavila tudi Bojana Muršič iz SD. Kot nam pove odgovora ni dobila, obljubili so ji ga v pisni obliki.

Nad odločitvijo, da bo delala v Mariboru, čeprav začasno, se negodujejo občani Ruš na družbenem omrežju: “Kako je to možno, da je dobila koncesijo v Rušah, dela pa v Mariboru. Eden od razpisnih pogojev je bil med ostalimi, da se bo fizioterapija delala v Rušah. Čeprav je to začasno v Mariboru, to ni prav.”

Eden od zapisov v Facebook skupini Aktivni volivci Ruš je tudi: “Spet nova cvetka. Koncesija dana za Ruše, a pacienti se bodo vozili v Maribor. Kdo je tu nor.”

Razočorana je tudi Bojana Muršič, sploh glede na želje županje, da bi se fizioterapija izvajala v novih prostorih prizidka zdravstvene postaje. Več v izjavi spodaj.

Muršičeva je s tem govorila tudi s pristojnimi na ravni države in dobila nekaj neformalnih odgovorov in nasvetov, kako naj postopajo, da bo koncesionarka vendarle delo izvajala v Rušah. Sama obljubi, da bo vztrajala, da se čimprej začne dejavnost izvajati v prostorih v Rušah.

Koliko časa bo to trajalo, torej začasno delo v Mariboru, na občinski spletni strani ne navajajo. Navedejo pa delovni časi in informacije o terminih: “Naročite se lahko, ob predložitvi originalnega delovnega naloga, osebno ali po pošti. Za informacije o prostih terminih pokličite na tel. št. 040 88 22 65.”

ORDINACIJSKI DELOVNI ČAS je od PONEDELJKA do PETKA od 7.00 – 14.00.

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

Triglav