Konec delavnic DPM Ruše: V društvu zatrjujejo, da je krivo nefinanciranje občine, na občini očitke valijo na njih

Pred dnevi so se zaključile delavnice DPM Ruše. Med tem, ko se na Občini Ruše sklicujejo na voljo članov, je zgodba DPM Ruše nekoliko drugačna, saj trdijo, da so delavnice prenehali izvajati zaradi prenehanja sofinanciranja.

Srečevali naj bi se z očitki o nezakonitosti in koruptivnosti

Na Občini Ruše so objavili obvestilo o prekinitvi izvajanja dnevnih delavnic za otroke v DPM Ruše. “Občina Ruše je več kot 20 let podpirala delovanje Društva prijateljev mladine Ruše (v nadaljevanju: DPM) s financiranjem delovanja društva in posameznih dejavnosti. Skupaj z društvom so se izpeljali projekti, ki so družinam polepšali dneve,” so zapisali v sporočilu za javnost.

V nadaljevanju so zapisali, da se že nekaj let, tako občina kot županja, srečujejo z neupravičenimi očitki o nezakonitosti in koruptivnosti. “Vsi ti očitki so bili dokazano neupravičeni. V letu 2021, ko se je ustanovil Javi zavod Rast, je DPM sodelovalo v projektih javnega zavoda in bilo s strani javnega zavoda za izvedbo teh tudi financirano.” Poudarjajo, da delovanje oz. nedelovanje društva nikakor ni odvisno od lokalne skupnosti, ampak od volje njenih članov. Ob koncu so dejali, da lahko, v kolikor bo DPM ponovno pričelo z delovanjem, njihovo podporo pričakujejo še naprej.

“Delavnice ne delujejo več zaradi prenehanja sofinanciranja”

A kot kaže je zgodba DPM Ruše nekoliko drugačna. Zapisali so: “Cici delavnice ne delujejo več zaradi prenehanja (so)financiranja s strani občine Ruše in ne zaradi pomanjkanja lastne volje oz interesa.”

V pojasnilu zapišejo, da so bile omenjene delavnice dnevna dejavnost Društva prijateljev mladine in so se izvajale več kot 20 let, obiskovalo pa jih je stotine otrok iz Občine Ruše. “Plače delavk (nazadnje dveh), mentoric otrok, za izvajanje dnevne dejavnosti je vedno (so)financirala Občina Ruše. Do letos je OR vedno našla rešitev financiranja. Čeprav sta delavki občasno delali brez plačila, je dejavnost potekala nemoteno,” so zapisali v nadaljevanju. DPM je izvedel veliko dejavnosti prostovoljno.

Obljubljali so financiranje

Kot trdijo v nadaljevanju je aktualno občinsko vodstvo vseskozi obljubljalo ureditev financiranja. “Imelo je veliko možnosti za rešitev dileme: neposredno financiranje, financiranje preko razpisa, prenos sredstev na enega od javnih zavodov in pogodba med zavodom in društvom o izvajanju in financiranju CICI delavnic. Obljubljeno je bilo, da se bo dejavnost prenesla na novi zavod Rast, a tudi to se ni realiziralo.”

Jasno in glasno zapišejo, da se je dejavnost prenehala zaradi neuspeha Občine Ruše pri ureditvi financiranja dejavnosti. “Upamo, da bo oblast v bodoče podpirala dejavnosti, ki so dobre za naše otroke. Nenazadnje smo Unicefovo otroku prijazno mesto, ali smo vsaj bili. V upanju, da so zadeve bolje razjasnjene, vas lepo pozdravljamo.”

Odzvala se je tudi županja

Na njihovo objavo se je odzvala tudi županja Ruš, ki je zapisala, da ne more dovoliti, da krivijo njo in njene sodelavce za nedelovanje delavnic v okviru njihovega društva. “Financiranje je možno iz različnih virov in samo eden izmed teh je tudi razpis občine. Ker nam je mar za to društvo, kakor za ostala, tudi vsako leto pripravimo razpise, na katere se lahko društva prijavijo, tudi DPM, ki je bil zadnja leta, kot gasilci, financiran neposredno. V Zavod Rast Ruše se v tem letu vzpostavljajo tudi medgeneracijske aktivnosti, vendar dokler je zavod v vzpostavljanju in za to področje še nimamo kadra, se te žal še ne morejo izvajati,” je zapisala med drugim.