Makole: 50 evrov nagrade za vsakega šolarja

Na spletni strani Občine Makole so zapisali, da bodo dali vsem učencem nagrado zaradi izvajanja šolanja na daljavo.

foto: STA

Občinski svet Občine Makole je na svoji 11. redni seji dne 16.12.2020 sprejel sklep, ki pravi: “Vsem osnovnošolcem, rednim dijakom in rednim študentom, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Makole na dan 16.12.2020 pripada nagrada v višini 50,00 EUR zaradi izvajanja šolanja na daljavo povezanega z razmerami s COVID-19.”

Potrebna vložitev obrazca

Za dodelitev nagrade je potrebno vložiti pri Občini Makole vlogo na obrazcu, ki ga do 31.12.2020 pripravi občinska uprava in ga objavi na spletni strani občine. Obrazec zajema sledeče podatke o upravičencu in o njegovem zakonitem zastopniku, v primeru da upravičenec še ni polnoleten:

• Ime in priimek
• Naslov stalnega prebivališča
• EMŠO
• Davčna številka
• Podatek o šoli in razredu/letniku, ki ga upravičenec obiskuje
• Podatek o TRR kamor se nakaže nagrada.

Dijaki in študenti morajo vlogi priložiti dokazilo o šolanju. Starši z več otroki lahko oddajo vlogo za vse nepolnoletne otroke skupaj. Vlogo je potrebno oddati do najkasneje 31.01.2021. Občinska uprava v primeru pozitivnih odločb izdaja odločbe po skrajšanem ugotovitvenem postopku s potrditvijo na obrazcu. Za upravičence do vključno 14 let odda vlogo eden od staršev oz. drugih zakonitih zastopnikov (oddajo izpolnjen obrazec vloga – starši). Za upravičence stare 15, 16 ali 17 let lahko vlogo oddajo ali sami (izpolnjen obrazec vloga – poslovno sposobni upravičenci) ali starši (obrazec vloga-starši) – eden od njih. Upravičenci stari 18 in več let oddajo vlogo sami (obrazec vloga – poslovno sposobni upravičenci).

Vlogo, ki jo najdete na tej povezavi, potrebno oddati do najkasneje 31.01.2021.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

0 KOMENTARJEV