15:39, pet, 7. Okt

Marko Soršak vložil kandidaturo za župana

Župan Občine Hoče-Slivnica Marko Soršak je včeraj v spremstvu ekipe Znamo.Zmoremo! Marko Soršak uradno vložil kandidaturo za župana Občine Hoče-Slivnica ter kandidature za vseh 19 mest v občinskem svetu Občine Hoče-Slivnica.

MarkoSorakVlozilKandidaturo3

Ekipa Znamo.Zmoremo! Marko Soršak je zbrala 587 podpisov podpore občank in občanov le v 3 delovnih dneh in jih prenehala zbirati že v petek 21. septembra 2018. Včeraj je ekipa na čelu z aktualnim županom Markom Soršakom predstavila vizijo nadaljnjega razvoja občine. S premišljenim, učinkovitim, zakonitim,
transparentnem ter odgovornim delom želijo občino še naprej voditi v smeri najhitreje se razvijajočih se občin v Sloveniji. Program 5 x 5, ki so ga pripravili temelji na povezovanju vseh deležnikov v občini in širše za doseganje trajnostnega razvoja. Občina ima 5 krajevnih skupnosti in v vsaki krajevni skupnosti bodo izvedli
5 ključnih projektov. Izvedli bodo izgradnjo doma starostnikov ter širitev večgeneracijskih centrov v vsako krajevno skupnost. Nadaljevale se bodo investicije v ceste in kolesarske poti za povezovanje krajev ter doseganje ukrepov za uresničevanje celostne prometne strategije. Nadaljevala se bodo vlaganja v kanalizacijo. Še naprej bodo ustvarjali pogoje za gospodarni napredek in zagotavljanje novih delovnih mest.
Posebna pozornost bo usmerjena uresničevanju strategije za zagotavljanje pitne vode za vse občanke in občane. V tem mandatu je namreč uspelo izvesti številne potrebne investicije in streti ogromno ovir, ki bodo omogočale kvalitetno revitalizacijo 40 let starega vodovodnega sistema. Izvedli bodo posodobitev
kuhinj in jedilnic v obeh osnovnih šolah ter zgradili sodoben nizko energetski vrtec. Zagotovili bodo dodatne prostore za društva oziroma vse nevladne organizacije. Izvajali bodo koncept razpršenega hotela na Pohorju, izvedli vse potrebno za varno kopanje v gramoznici ter nadgradili ponudbo Pohorske tržnice in
kulturnih spomenikov in arheološkega bogastva v občini Hoče-Slivnica. Za vse zastavljene investicije bodo še naprej pridobivali sredstva iz nacionalnih in evropskih virov.
“Živim za razvoj občine Hoče-Slivnica. Prav je, da vsak pomaga po svojih najboljših močeh. Skupaj z ekipo Znamo.Zmoremo! Marko Soršak in kompetentno občinsko upravo smo dokazali, da je možno izpeljati 164 projektov in to kljub občutnemu zmanjšanju sredstev zaradi krize (za cca. 4 milijone €). Ponosen sem, da
nam je v investicije uspelo vlagati več kot polovico (52,08 %) proračunskih sredstev oz. 25.890.522,58 €. To je bilo možno le, ker smo si izborili 16.234.964,86 € dodatnih sredstev. To pomeni, da smo za kar 62,71 % vseh investicijskih odhodkov in transferov uspeli pridobiti sredstva sofinanciranja. Po uspešnem mandatu z
odlično ekipo ponujam vizijo za naslednjo mandatno obdobje, ki verjamem, da bo prispevala k še boljšemu življenju slehernega občana v dokazano najboljši občini. Ponosen sem, da je zakonitost našega dela potrdilo tudi računsko sodišče Republike Slovenije. Ponosen sem na sodelovanje gospodarskih subjektov, društev in povezovanja med njimi in občino, za kar smo prejeli nagrado za inovacijo. Ponosen sem na občanke in občane, ki s konstruktivno kritiko in pohvalo usmerjajo naše delo in pripomorejo k temu, da postajamo najboljša občina v regiji in državi. Znamo in zmoremo, zato gremo dalje”, je povedal Marko Soršak,
županski kandidat.

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *