22:04, čet, 20. Jan

Mestne svetnike smo soočili s predlogom Perca za popust in Arsenoviča za obroke, to so njihovi odgovori

Na vse mariborske mestne svetnike smo včeraj naslovili enako vprašanje. In sicer, katerega izmed predlogov za rešitev visokih cen ogrevanja v Mariboru podpirajo.

Spomnimo, zdaj že nekdanji direktor Energetike Maribor, Alan Perc, je povedal, da je predlagal, da se občanom na novembrski in decembrski položnici ponudi 30 oz. 40 odstoten popust, medtem ko pa je župan Saša Arsenovič predlagal, da se občanom, ki imajo željo, omogoči plačilo razlike med lansko in letošnjo položnico, na obroke v poletnih mesecih. Spodaj objavljamo odgovore mestnih svetnikov, ki so nam odgovorili v roku, ki je bil danes do 10. ure. Na naša vprašanja niso odgovorili: GREGOR REICHENBERG, BARBARA GLAVIČ, TINA KOMOČAR, KATARINA MEJAL, MATEJ PAVLIČ, METKA KOLER, VID LEŠNIK, TAMARA KURNIK, JASMINA GRANDUČ (vsi iz Liste Arsenovič za Maribor), DAMIR OREHOVEC, MAG. HELENA KUJUNDŽIĆ, LUKAČEK, MAG. BRANISLAV RAJIĆ (vsi iz SMC), JOSIP ROTAR, TJAŠA GOJKOVIČ, ŽELJKO MILOVANOVIČ, ZDENKA KRIŽANIČ (vsi iz Liste kolesarjev in pešcev), PRIMOŽ JUHART (LPR), DARKO HERGAMAS (Gasilci Maribora neodvisna lista), MELITA PETELIN (Lista Melite Petelin), MATIC MATJAŠIČ (Lista mladih. Povezujemo), JELKA KOLMANIČ (samostojna svetnica).

Očitno se zgoraj naštetim to ne zdi dovolj pomembna tema za občane, da bi pripravili odgovor. Odziv ostalih mariborskih mestih svetnikov na predlog župana Arsenoviča, pa lahko občanom pove veliko.

Zvone Zinrajh, samostojni svetnik je odgovoril: “Ugotavljam, da sistemske rešitve trenutno ni. Moj predlog pa gre v smeri sprejema obeh navedenih pobud hkrati, torej za znižanje za pb.40 odstotkov in plačilo v nekaj mesečnih obrokih. Kar pa se tiče pomoči državljanom s strani Vlade RS, pa ocenjujem predlog pomoči le za določen del upokojencev DISKRIMINATOREN do ostalega dela delavske in upokojenske populacije.”

Igor Jurišič, Stranka mladih – Zeleni Evrope: “Ceno oskrbe s toploto regulira Agencija za energijo v skladu z Metodologijo za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje. O tem nas je mestne svetnike podučil predsednik Odbora za komunalo. Da to drži lahko potrdim, saj Mestni svet odloča o cenah Vodovoda, Nigrada, Snage,…, ne pa tudi o cenah toplotne oskrbe. Zagotovo je predlog g. Perca všečen, a žal ni v pristojnosti Mestnega sveta. Predlog župana je izvedljiv in ga seveda podpiram, vendar ne kot edini ukrep, saj v prevodu pomeni, da bodo občani priključeni na TOM, napačne odločitve zgolj plačali na kredit namesto v enem znesku. Predlog SMS-Zeleni stroške bomo podali na naslednji seji in bo tak, da bo pravično in enakopravno ublažil dvig stroškov ogrevanja vseh občank in občanov MOM, saj se je enormno podražilo tudi kurilno olje in drugi energenti. O predlogu bomo javnost obvestili.”

Vladimir Šega iz Levice je odgovoril : “Dvig cen energentov in posledično ostalih dobrin, bodo marsikateri socialno ogroženi družini le še poglobili stisko. V Levici smo predlagali obravnavo te tematike celostno in ne le težave teh, ki so priključeni na javno ogrevanje. Obroki seveda ničesar ne rešujejo – težavo le prestavljajo. Vsekakor je predlog znižanja položnic bolj smiseln, a še vedno ne zadosten ukrep. Včerajšnji sestanek svetniških skupin je bil navadna farsa, kjer smo na mizi imeli zgolj eno in še to delno rešitev za naše občane. Prav tako nismo imeli možnosti prisluhniti argumentom z več zornih kotov. Takšni sestanki, kjer lahko le prisluhnemo županovi zamisli, morda malo pojamramo in pokritiziramo, zgodba pa je že vnaprej odločena, seveda nimajo nikakršnega smisla.”

Miha Recek, samostojni svetnik pove: “Kot mestni svetnik sem s pomočjo ostalih svetnikov opozicije predlagal sklic izredne seje, kjer bomo razjasnili sledeče teme in predloge. Kot predlagatelj izredne seje bom predlagal, da se s strani Energetike Maribor na položnici upošteva 40% popust, preostanek razlike med lansko ceno 2020 in letošnjo ceno 2021 razdeli na obroke v mesecih (maj, junij, julij, avgust). Nikakor se ne morem strinjati in dopustiti predlog župana, da se položnice ne znižajo in se v CELOTI PLAČAJO na obroke v poletnih mesecih, ker je to kreditiranje in na koncu bodo meščanke in meščani plačali celotno NAJVIŠJO ceno v Sloveniji za ogrevanje. Zahteval bom, da so do energetskega vavčerjev s strani občine, v višini 15 eur na gospodinjstvo, upravičena čisto vsa gospodinjstva v občini Maribor in ne samo tista, kateri so priklopljeni na ogrevanje Energetike Maribor. Zato predlagam, da se na izredni seji soočijo mag. Alan Perc, mag. Mateja Cekič, g. Andrej Rihter in nam predstavijo svoje poglede in reševanje problematike in pridemo do odgovornosti vpletenih.”

Tatjana Frangež iz Levice poudari: “Na zadnji, novembrski seji mestnega sveta sem podala pobudo, da se občina aktivno vključi v reševanje problematike povišanja cen energentov. Da poskrbi za tiste, ki dviga cen ogrevanja ne bodo mogli poravnati. Odgovor župana je bil, da bomo to reševali s pomočjo dobrodelnih skladov ter da povišanja proračunskih sredstev za socialo ne podpira. Prenos plačil v tople mesece (županov predlog za plačilo na obroke) ne spremeni dejstva, da se je ogrevanje nepredstavljivo podražilo. Predlog gospoda Perca pa težko komentiram. On je kot direktor cene dvignil, zdaj pa predlaga 40 odstotni popust. Ideja je všečna, mora pa gospod Perc povedati tudi, zakaj je torej Energetika toliko dvignila cene, če lahko zdaj daje popuste. S tem tudi ne rešujemo problemov tistih prebivalcev, ki niso priključeni na daljinsko ogrevanje, pa je tudi njih doletel velik dvig cen energentov. Občina mora poskrbeti za svoje občane. Predvsem za tiste, ki si takšnega dviga ne bodo mogli privoščiti. Vendar mora poskrbeti za vse, ne la za tiste, ki se ogrevajo pri Energetiki. Edina prava rešitev bi bila, da v Sloveniji ponovno reguliramo cene energentov. Tako bi lahko država vplivala na to, kolikšen bi bil najvišji možen dvig cen energentov. Je pa dvig cen ogrevanja šele začetek. Enormno se dražijo vsi energenti in pogonska goriva in to prav v letu, ko se je vlada odločila, da te prepusti prostemu trgu. Posledično lahko pričakujemo dvig cen tudi za druge izdelke in storitve (plin se je že podražil, dvig cen elektrike bomo dočakali naslednje leto). In ne draži se zaradi povišanih proizvodnih stroškov, ampak zaradi špekulacij na trgu. Rešitev bi bila v regulaciji cen vseh energentov. Tako bi zadeve urejali sistemsko.”

Alen Filipovič iz SDS pojasnjuje: “Vemo vsi da smo pred prazniki in da je Maribor za tako ali tako socialna bomba in se mi ne zdi primerno da obremeni že tako obremenjene občane. Upam da bomo v mestnem svetu in županom našli rešitev za nastalo situacijo.”

Podžupan Samo Peter Medved, iz Liste Arsenovič za Maribor nam je dejal: “Vprašanje je zavajajoče in neresno, zato nanj ne bom odgovarjal. S spoštovanjem in lepimi pozdravi.”

Milan Mikl iz Liste Franca Kanglerja NLS, poudari: “V listi Franca Kanglerja NLS, podpiramo predlog Alana Perca.”

Aljaž Bratina iz Liste Arsenovič za Maribor odgovori: “Sicer se že skoraj 10-let več NE ukvarjam s področjem energije, optimizacije cen energentov ipd., zato tudi stališča okoli te problematike ne morem oblikovati, saj so se okoliščine v evropskem in globalnem okolju v tako kratkem času tako drastično spremenile, da poenostavljeni odgovori na tako zahtevno problematiko povezano z dobavami in cenami energentov niso možni oz. jih (vsaj jaz) ne poznam. Na zastavljeni vprašanji ne morem odgovoriti, saj ne zajemata vseh pomembnih podatkov, oz. informacij, ki jih je v včerajšnji izjavi podal župan Saša Arsenovič. Ob možnosti obročnega odplačevanja, ki ga bo omogočil JHMB, mestna uprava preučuje tudi možnosti ukrepov v smeri t.i. vaučerjev.”

Vladimira Cokoja iz SDS razloži: “V imenu svetniške skupine SDS v Mestnem svetu MO Maribor vam sporočam naslednje stališče:1. predlog, da se občanom (ki bi to želeli), omogoči plačilo razlike med lansko in letošnjo položnico na obroke v poletnih mesecih, ne prinaša nobene rešitve občanom in občankam, saj pomeni zgolj kratkoročno kreditiranje občanov oziroma preložitev obveznosti na kasnejše obdobje v popolnoma enaki višini, zgolj možnostj zamika plačila obveznosti,
2. predlog, ki bi ga naj župan predlagal Mestnemu svetu MOM v odločanje o 10-15 EUR vrednem vavčerju za plačnike daljinskega ogrevanja, to je za cca 40.000 občanov oz. 13.000 gospodinjstev pa po naši oceni pomeni norčevanje iz najranljivejših skupin ob prepostavki, da se zaradi ekonomske, socialne in zdravstvene krize cene živil, energentov, goriva in drugih nujnih življenjskih stroških v zadnjem obdobju zvišujejo,
3. predlog bivšega direktorja g. Perca o znižanju cen za november in december za 30 oz. 40 % je korekten,
4. naš predlog pa je, da se hkrati ob 30-40 % znižanju cen, ki ga predlaga g. Perc tudi vplačani dobički Energetike zadnjih dveh let v višini 1,1 in 1 milijona EUR, torej skupaj 2,1 milijona EUR vrnejo občanom v obliki vavčerja v vrednosti =161,50 EUR na gospodinjstvo.”

Matej Žmavc iz SD pa odgovori: “Problem povišanja cen energentov se bo v prihodnosti dotaknil vseh občank in občanov ne samo tistih, ki se ogrevajo preko Energetike Maribor. Zavedati se moremo, da smo se vsa leta ogrevali v Mariboru poceni, saj so bile cene nekje pod povprečjem ogrevanja v Sloveniji. Podražitev cene toplote je posledica dviga cene zemeljskega plina in poslovne odločitve samo za 2 meseca (november in december). V naslednjem letu bo cena ponovno normalna in nižja. Od obeh predlogov, ki sta bila predstavljena bi se odločil za vmesni kompromis. Podjetje Energetika Maribor naj ponudi možnost obročnega plačila, Mestna občina Maribor pa naj poskrbi za socialno šibke (prejemnike denarne socialne pomoči, upokojence z nizkimi pokojninami in tiste z minimalno plačo) ne glede na vrsto ogrevanja saj so se tudi cene ostalih energentov podražile (kurilno olje, električna energija, les itd).”

Bernard Memon, iz NSi pojasni: “Napačne poslovne odločitve podjetja Energetika se sedaj prenašajo na Mariborčane in malo težko je razumeti, zakaj bi moral biti kaznovan nekdo, ki na poslovne odločitve nima nobenega vpliva. S takšno potezo smo že reševali Snago in njeno sortirnico. Z enakim receptom se rešujejo napake preteklosti v odnosih z Aquasistemom in plačevanjem odvajanja fekalnih vod, torej čistilne naprave v Dogošah.  Sprašujemo se, kako je mogoče, da nihče v MOM in tudi Nadzorni svet Energetike ni vedel kaj se dogaja (ali ne dogaja) v Energetiki, čeprav smo sredi intenzivnega združevanja javnih podjetij v holding?  V kolikor Energetika lahko brez poslovnih posledic spusti ceno, potem je prvi predlog seveda boljši. Ne želimo pa v nadaljevanju reševati rdečih številk Energetike zaradi morebitnih izgub podjetja. V nasprotnem je vseeno bolje, da se sprejme predlog Župana. Omeniti pa je potrebno, da država pripravlja v sklopu PKP ukrepe pomoči upokojencem in vavčerje v pristojnosti MOP in MDDSZ.”

Podžupanja Alenka Iskra, sicer iz vrst SD po poudari: “Podpiram rešitev, ki jo je predstavil župan. Rešitev ne ponuja le plačila na obroke, marveč je bilo na koordinaciji s predstavniki vseh svetniških skupin predstavljeno, da bo občina iz proračuna zagotovila vavčerje v višini 10 do 15 evrov na gospodinjstvo, ali na gospodinjstvo, ki se ogreva preko Energetike. Torej sta ponujena 2 ukrepa. Zato nekako pričakujem, da se javnosti predstavi dejansko predlagani ukrepi za ublažitev posledic enormnega povišanja cen toplotne oskrbe preko Energetike. Predlog gospoda Perca je sicer všečen, a le na prvi pogled. Za lastne napačne ali slabe poslovne odločitve bi vodstvo Energetike ponudilo zadolževanje, da reši svoje napake v javnosti pa se pokaže kot skrb za občane. Iz več razlogov je to zame, kot mestno svetnico, nesprejemljivo. Sicer se pa moramo seznaniti z uradnimi poslovnimi rezultati Energetike, saj nam je bilo na koordinaciji predstavljeno, da je vodstvo Energetike nadzornemu svetu v zaporedju nekaj tednov, predstavilo različne scenarije predvidenega poslovnega izida družbe za poslovno leto 2021.”

Stojan Auer iz LPR pa razloži: “Vaša vprašanja so sicer na mestu, vendar se je problema potrebno lotiti pri izvoru in ne pri repu. Prvinsko je na mestu vprašanje, kaj je vzrok, da je do tega sploh prišlo in kdo bo za to odgovarjal? Prvič. Energetika Maribor do tega dne nima nobenega sofinanciranega projekta iz nepovratnih evropskih sredstev, kot izhaja iz njihovega lastnega poročila (glej prilogo), čeprav za energetiko EU namenja največ nepovratnih sredstev. Še več, v januarju 2021 so izstopili iz predloga projekta z mednarodnim konzorcijem partnerjev, v katerem bi si lahko zagotovili €2.081.063 s financiranjem 125% in so se tako osramotili pred širšo evropsko skupnostjo (partnerji so bili med drugim Budimpešta, Univerza v Firencah, Univerza v Antwerpnu, Univerza v Leedsu, Climate Alliances s članstvom več kot 1.800 mest in okrožij v EU itn.). Drugič. Znano je, da Energetika Maribor nima več kot 1% obnovljivih virov energije, pri čemer se sonce, voda, zrak/veter niso podražili. Komercialne dobičke so Arsenovič – Medved – Perc raje prepustili Petrolu (obnova kotlovnic v MOM, dobava energentov…), hkrati pa sforsirali projekt sežigalnice, preko katere so do danes (po naših podatkih) olajšali družbo za več deset tisoč evrov za ti. »pripravo dokumenacije« .Bivši direktor Perc veliko govori o dunajski sežigalnici. Potrebno je poudariti, da le-ta proizvede 26.000 ton CO2/leto (v 2019). Ob sedanjih cenah emisijskih kuponov (70€), bi to na letni ravni pomenilo 1.82 milijona EUR, ki bi se spet prelili na položnice. Dunajčani si to najbrž lahko privoščijo, si lahko Mariborčani? Tisti, zaposleni na Energetiki Maribor, prav gotovo. Prav tako je v obravnavi predlog EU Komisije, da bi se CO2 kuponi plačevali za sisteme daljinskega ogrevanja, ki delujejo na neobnovljive vire, kar bo še dodatni strošek. In še. Prav zdaj imamo na mizi resno razprava znotraj EU, da bo uveden tako imenovan davek na nerecikliranje za tiste države EU, ki ne bodo dosegle zastavljenih ciljev recikliranja do leta 2030!!!! To pa še vse prihaja na položnice ubogih Mariborčanov! Izjave Perca, da bi ljudem dal komercialni popust za položnice novembra in decembra iz bodočih dobičkov, so popolno zavajanje. Ja od koga pa Energetika ustvarja dobiček? Torej logika je sledeča: najprej vam bomo preveč zaračunali, da ustvarimo dobiček, potem pa vam bomo dali 20% popusta? Kakršnikoli iz javnega proračuna financirani vavčerji zgolj za uporabnike Energetike, bi bili v nasprotju z evropskimi pravili o državnih pomočeh. In seveda, katere četrti bi spet najbolj finančno nastradale? Pobrežje, Tezno, Brezje/Dogoše/Zrkovci, ki so že sedaj, odkar občino vodi Arsenovič najbolj podhranjene. Nenazadne. Na sestanku svetniških skupin v sredo, je Arsenovič svojim vernikom (koaliciji) predlagal zgolj vavčerje za uporabnike toplote iz Energetike. Šele ko sem mu kot predstavnik LPR povedal, da je to za nas nesprejemljivo in v nasprotju z zakonodajo, je pred javnostjo »obrnil« stališče in povedal da bi bili vavčerji lahko za vse … Rešitev. Skratka. Potrebno je nujno poiskat krivce za nastalo situacijo in jih preganjati z odškodninskimi tožbami. Vsi vpleteni se ve, da imajo dovolj finančnega premoženja, da lahko »z lahkoto« poplačajo izgubo. Hkrati pa čimprej zamenjati v prvi vrsti podžupana, župana in predsednico nadzornega sveta Energetike Maribor. S pravimi ljudmi bodo položnice kmalu nižje.”

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *