20:08, tor, 17. Maj

Občina Kungota v času počitnic omogoča dijakom in študentom delovno preživljanje prostega časa

Občina Kungota letos v času poletnih počitnic omogoča dijakom in študentom delovno preživljanje prostega časa.

FOTO: Google Street View

Prijavijo se lahko vsi dijaki in študentje, ki bodo do opravljanja dela dopolnili 15 let in imajo stalno prebivališče v občini Kungota, so zapisali na občinski spletni strani.

S projektom »MLADI ZA LEPŠO OBČINO KUNGOTO« želijo pri mladih spodbujati medsebojno ter medgeneracijsko povezanost in povezanost s krajem, v katerem živijo. To je tudi priložnost za ustvarjanje novih poznanstev in sklepanje novih prijateljstev. Eden od glavnih namenov akcije pa je spodbujanje in utrjevanje pomena čistega in urejenega okolja, v katerem živimo.

Počitniško delo bodo omogočili predvidoma do 25 dijakom in 25 študentom v skladu s sredstvi, zagotovljenimi v proračunu občine. Omejevanje sprejetih bo odvisno od števila prejetih vlog. Kriterij izbora bo kombinacija starosti udeležencev, datuma oddaje vloge, drugih znanj in izkušenj: “V izboru bomo upoštevali vloge, ki jih bomo prejeli do vključno ponedeljka, 15. junija 2020 do 12. ure. Vloge sprejemamo izključno na pripravljenih obrazcih oz. tiste, iz katerih so razvidni vsi podatki, ki jih zahtevamo na pripravljenih obrazcih.”

Počitniško delo bo organizirano predvidoma v devetih terminih, prvi se začne 28. 6. 2020, v vsakem terminu bo delo opravljalo do 5 dijakov in študentov. Mladi bodo delali po teden dni, predvidoma 8 ur dnevno. Urna postavka bo 5,00 evrov neto na uro.

Delalo se bo na območju občine. Delo bo zajemalo čiščenje okolja, košnjo, urejanje in vzdrževanje otroških igrišč in drugih javnih površin in ipd.

https://www.facebook.com/tamarasnofl/posts/2977479885815723

Želje glede terminov del bodo pri sprejetih upoštevane po vrstnem redu prijav.

V zadnjem tednu junija bo predvidoma organizirano predavanje iz Varstva pri delu, ki je obvezno za vse udeležence.

Izpolnjene vloge pošljite na naslov: Občina Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota, ali na e-naslov obcina@kungota.si.

Za vsa dodatna pojasnila lahko pokličete na 02 655 05 10 – Mojca Štrakl, ali pišite na elektronski naslov mojca@kungota.si.

Vsak, ki je oddal vlogo za počitniško delo, bo po elektronski pošti dobil informacijo o tem, ali je sprejet na delo ali ne.

K prijavi so vabljeni vsi dijaki in študentje s stalnim prebivališčem v občini Kungota, ki želijo prispevati h kvalitetnejšemu življenju v domačem okolju.

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *