01:24, pet, 29. Sep

Občina Radlje ob Dravi nadaljuje obnovo lokalnih cest

Občina Radlje ob Dravi je nedavno objavljeno javno naročilo za rekonstrukcijo več lokalnih cest in javnih poti v skupni vrednosti nekaj nad 778.000 evrov oddala podjetju Voc Celje. V septembru je predvidena uvedba izvajalca v delo, zaključek del pa je predviden junija 2023, so za STA pojasnili na občini.

V okviru projekta bo izvajalec opravil rekonstrukcijo lokalnih cest in javnih poti, kar pomeni, da bo uredil ustrezno odvodnjavanje, na kritičnih mestih je predvidena širitev obstoječe trase in po potrebi varovanje brežine.

Predviden je tudi gramozni ustroj ceste in zaključna asfaltna plast. Pri Vrtni, Prečni in Šarhovi ulici bo v okviru del zamenjan tudi dotrajani vodovod, so pojasnili na občini.

Poleg že omenjenih ulic skupno oddana dela zajemajo še protiprašne ureditve na več drugih odsekih cest ter rekonstrukcije lokalnih cest in javnih poti, večinoma na območju Remšnika.

V javno naročilo vključena dela sledijo načrtu razvojnih programov občine, v katerega so uvrščeni projekti za obdobje štirih let. Medtem so v občini letos zaključili tudi več rekonstrukcij cest, ki so se začele urejati že lani, so še pojasnili na občini.

vir: sta

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

Triglav