14:13, čet, 1. Dec

Obetata se nova kanalizacija in vodovod za občane Hoč in Slivnice

Včeraj, 11. januarja 2022, je v prostorih Občine Hoče–Slivnica potekal sestanek partnerjev z namenom uvedbe v delo za projekt Odvajanje in čiščenje v porečju Drave – Občina Hoče–Slivnica. Gre za izgradnjo približno dvajsetih kilometrov kanalizacije in štirih črpališč na območju Spodnjih Hoč in Radizela, vrednih dobrih šest milijonov evrov, ki se bo začela prihodnji mesec, trajala pa naj bi do poletja 2023.

Vzporedno bo Občina Hoče–Slivnica obnovila še približno petnajst kilometrov vodovodnega omrežja, ki je staro med dvajset in petdeset let, in petnajst kilometrov cest. Javni razpis za izgradnjo vodovodnega omrežja je objavljen na portalu javnih naročil, dela pa naj bi stala približno 1,5 milijona evra. Konec meseca bo občina svoje občane obvestila tudi o terminskem načrtu izgradnje in zapore posameznih cest.

Občane prosijo za potrpežljivost zaradi obsežnosti projekta

“Vse občanke in občane vljudno prosim za potrpežljivost in razumevanje, saj prinaša izgradnja kanalizacijskega omrežja po eni strani v njihov kraj obsežno gradbišče, ki bo leto in pol motilo promet, po drugi strani pa pomeni velik korak naprej v smeri varovanja okolja,” je povedal župan občine Hoče-Slivnica Marko Soršak. Pri tem je poudaril, da zdaj mnoge odplake končajo v greznicah, pri čemer jih gre večina preko pretočnih greznic v vodotoke, izgradnja kanalizacijskega omrežja pa bo zagotovila, da bodo šle vse odplake v Centralno čistilno napravo Dogoše in ne bodo več ogrožale okolja. “V zadnjih letih tudi v Sloveniji veliko govorimo o odnosu do okolja in okoljskih težavah, pri čemer pa se redki zavedajo, da je prav neurejena kanalizacija eden izmed največjih onesnaževalcev okolja pri nas,” je še povedal župan.

Vodilni partner projekta Odvajanje in čiščenje v porečju Drave – Občina Hoče – Slivnica je Cestno podjetje Ptuj, d. d., poleg njega pa bosta kanalizacijsko omrežje gradila še Nigrad, d. o. o., in Komunala Slovenske gorice, d. o. o. Projekt je projektiralo podjetje DK Protim, d. o. o., nadzornik projekta pa je Štajerski inženiring, d. o. o. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada, in sicer v višini slabih 1,4 milijona evra. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti, prednostne naložbe vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve; specifični cilj je zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *