Odprt razpis za začetne investicije

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo dne 21.03.2014 objavilo Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij, ki ustvarjajo ali ohranjajo delovna mesta na območju Maribora s širšo okolico. Rok za oddajo dokumentacije je 28.04.2014.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna sredstva pri postavitvi novega proizvodnega obrata, širitvi obstoječega obrata ali začetku nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu (s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije) ter ustvarjanja ali ohranjanja delovnih mest povezanih z začetno investicijo.

Investicija se mora izvajati na območju občin Kungota, Hoče-Slivnica, mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi.

Višina sredstev

Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2014 znaša 1.641.000 evrov, za leto 2015 pa 1.678.000 evrov.

Višina sofinanciranja

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov začetnih investicij mora biti najmanj 50.000,00 evrov. Najvišji znesek sofinanciranja je lahko največ 500.000,00 evrov.

Višina sofinanciranja v nobenem primeru ne sme preseči:

– 50 % vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja,

– 40 % vrednosti upravičenih stroškov za srednja podjetja in

– 30 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njihovo pravno obliko in velikost, razen pravnih oseb v večinski javni lasti in:
– so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah
– imajo na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 6 mesecev sedež podjetja ali njegov registriran del (obrat, podružnica, ipd) na upravičenem območju in
– bodo izvedla investicijo na upravičenem območju.

Upravičeni projekti

Upravičeni projekti so projekti, ki izpolnjujejo pogoje in merila razpisa in vključujejo naslednje stroške:
– nakup strojev in opreme ( tudi rabljenih za mala in srednja podjetja)
– nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja,
– gradbena dela,
– nakup objektov in zemljišč.

Obdobje za porabo sredstev

Obdobje za katerega so namenjena razpisana sredstva sta proračunski leti 2014 in 2015. MGRT bo sofinanciral le upravičene stroške nastale od vročitve sklepa o sofinanciranju do najkasneje 24.10.2014 za pogodbeno dogovorjeno sofinanciranje v letu 2014 in upravičene stroške nastale od vročitve sklepa o sofinanciranju do najkasneje 23.10.2015 za pogodbeno dogovorjeno sofinanciranje v letu 2015, v primeru dvoletnih pogodb oziroma enoletnih pogodb sklenjenih za sofinanciranje v letu 2015.

Rok za prijavo

Rok za prijavo je 28.04.2014.

Podrobnejše inpormacije najdete na povezavi.

Mestna občina Maribor

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

0 KOMENTARJEV