23:55, sob, 9. Dec

OFEM naj ne bi bil ogrožen, zagotovljene kapacitete dovolj za olimpijsko vas

Za izvedbo Olimpijskega festivala evropske mladine (OFEM), ki bo letos poleti v Mariboru, so organizatorji, torej Mestna občina Maribor, potrebovali vsaj 2500 postelj oz. namestitvenih kapacitet s strani Študentskih domov UM. Ker je bil podpis aneksa o izselitvi prostovoljne narave, se je zanj odločilo le okoli 1450 študentov.

Zaradi Olimpijskega festivala evropske mladine bo julija v Maribor prišlo več tisoč ljudi, zato so organizatorji rezervirali vse kapacitete mariborskih in okoliških hotelov. Kot je praksa tega festivala, pa želijo večino izmed več kot 3500 mladih športnikov in njihovih spremljevalcev namestiti v skoraj vse mariborske študentske in dijaške domove.

Želja je tudi v kampusu na Gosposvetski cesti vzpostaviti olimpijsko vas, to se jim bo kot kaže izšlo, saj je po naših informacijah za olimpijsko vas bila potrebna zagotovitev 1401 postelje, kar jim bo uspelo. Prav tako, naj ne bi bila ogrožena sama izvedba festivala, a dejstvo je, da bo potrebno sprejeti kompromise in odrekanja. Bodo žrtvovali kakšno disciplino? Več naj bi bilo jasno do konca tega tedna.

Toda kot smo že poročali, bi bila začasna izselitev za študente naporna in stresna, zato se jim opustitev ene najemnine ne zdi zadostna kompenzacija.

Iz Univerze v Mariboru so nam odgovorili, da UM v projektu OFEM nima vloge, v času oddaje prijave vloge za organizacijo prireditve UM ni bila povabljena k sodelovanju in s strani prijaviteljev ni bilo povprašano, kakšne so možnosti in sistem izvedbe v okviru infrastrukture UM za izvedbo OFEM, nam povedo.

“Rektor UM se je sestal z županom MOM na sestanku dne 14.02.2022, so pa sicer že pred datumom sestanki na to temo potekali s strani predstavnikov OFEM že z vodstvom UM ŠD. Na sestanku na MOM smo izpostavili in opozorili, da se je potrebno z UM dogovarjati celovito, saj je pričakovanje, da se OFEM izvede na celotnem platoju Študentskega kampusa, kjer je več organizacijskih enot UM. UM/ŠD z organizatorjem do danes nima podpisa kakršnekoli pogodbe, sporazuma ali pisma o nameri,” so nam pojasnili.

Rektor UM se, kot so nam dejali, ni niti pisno, niti ustno zavezal, koliko prenočiš bo nudila UM. “Je pa zaradi pomena prireditve OFEM in edine možnosti, ki jo imajo prireditelji, povedal, da bo UM storila vse, kar bo v njeni moči, predvsem pa zagotovila vse možnosti na Študentskem platoju za izvedbo prireditve.”

Aneksi k pogodbi so se lahko začeli zbirati po podpisu nastanitvene pogodbe

Dejali so nam da je vodstvo UM ŠD Anekse za prostovoljno začasno izselitev začelo pridobivati pravočasno in takoj, ko je bilo le to možno. “Aneksi k pogodbi so se namreč lahko začeli pri stanovalcih zbirati po podpisu nastanitvene pogodbe, po vselitvi, na začetku študijskega leta. Sklepati jih je možno namreč šele takrat, ko je nastanitvena pogodba že sklenjena. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dne 1. 6. 2022, objavilo razpis za sprejem in podaljšanje bivanja za študijsko leto 2022/2023,” dodajo ob tem.

Na študentskih domovih UM so nato s tistimi, ki so izpolnjevali pogoje za sprejem, po prednostni listi sklenili pogodbe, kot tudi s tistimi, ki so izpolnjevali pogoje za podaljšanje bivanja, skladno z razpisom.

“Naše izkušnje so, da se na začetku študijskega leta zamenja med 35-40 % stanovalcev. Ko smo v začetku novembra 2022 zaključili z večino vselitev, smo začeli z aktivnostmi obveščanja stanovalcev študentskih domov. Študentski svet stanovalcev študentskih domov smo obveščali od vsega začetka, tudi v mesecu oktobru na njihovi zadnji seji,” dodajo in poudarjajo dejstvo, da je bil novembra 2022 formiran nov Študentski svet stanovalcev Študentskih domov, ki je kot organ pristojen za podajo mnenj. “Študentje imajo skladno s Statutom UM opredeljeno svojo avtonomijo, organe, ki jih zastopajo, pristojnosti in odgovornosti. Študentski svet stanovalcev Študentskih domov je podal pozitivno mnenje k predlogu, da študentje prostovoljno podpišejo aneks o začasni izselitvi za 14 dni in s tem so opravičeni plačila stanarine za celoten mesec julij.”

“Vodstvo UM ŠD meni, da bi bila takšna pogodba nezakonita”

Povprašali smo jih tudi, zakaj v pogodbe študentov niso navedli, da v tem obdobju ne bodo imeli prenočišča. “Vodstvo UM ŠD meni, da bi bila takšna pogodba nezakonita. Takšno določilo bi bilo v neskladju z določili Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija in Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov, ki ga izdaja Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport. V skladu z Razpisom za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija in Pravilnikom o subvencioniranju bivanja študentov se študentu, ki izpolnjuje pogoje določene v razpisu izda odločba o subvencioniranem bivanju, ki mu ob vselitvi v Študentski dom omogoča neprekinjeno bivanje do 30. 9. 2023 oz. za eno študijsko leto,” pojasnijo ob tem.

Avgusta se bodo lahko vrnili v sobe

Dejali so nam, da so študentski domovi redno obveščali organizatorja o aktivnostih informiranja študentov, dinamiki sklepanja aneksov in številu začasnih izselitev študentov za čas trajanja festivala. Ob tem pa: “Na UM in v Študentskih domovih se zahvaljujemo vsem študentom, ki so podpisali aneks in s tem pripomogli pri izvedbi enega izmed največjih športnih tekmovanj v Sloveniji.”

Stanovalci se bodo lahko 1.8.2023 vrnili v svoje stare sobe. “Tudi za študentske družine, študente brez stalnega bivališča, socialno ogrožene in redne tuje študente bomo ustrezno poskrbeli, torej za tiste, ki jim Študentski dom predstavlja edini dom,” zaključijo.

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

Triglav