Opravljanje storitev v Avstriji z državljani tretjih držav možno brez vize

Državljani tretjih držav, ki so legalno zaposleni v Republiki Sloveniji, lahko opravljajo storitve v Avstriji brez vize.

Svoboda opravljanja storitev je eno izmed temeljnih načel Notranjega trga. Kdor misli, da to pomeni, da sme vsak, ki opravlja neko storitev doma, isto storitev brez nadaljnjega opravljati povsod v Evropski uniji, se seveda moti. Kljub svobodi opravljanja storitev, so predvideni razni birokratski postopki, katerih neupoštevanje lahko privede do občutnih glob.

Avstrija je v trenutku sprostitve trga dela, in s tem tudi trga storitev, za nove članice Evropske unije maja 2011 sprejela Zakon o boju proti plačilnemu in socialnemu dumpingu. Zakon o dopolnitvah predpisov delovnega prava (AVRAG) določa pogoje, pod katerimi smejo ponudniki iz drugih držav članic, torej v našem primeru iz Slovenije, opravljati storitve v Avstriji. Bistvo določil je, da je treba zagotoviti enak nivo plač, pravočasno javiti vsako opravljanje storitev centralni točki in pridobiti potrdilo o napotitvi za državljane tretjih držav.

Za napotene delavce, ki niso državljani Evropske unije, pa je avstrijska Finančna policija dodatno zahtevala pridobitev vize za namene zaposlovanja. Pogoj pridobitve vize je sicer formalne narave, vendar je povezan z dodatnimi stroški. Slovensko podjetje, ki v Sloveniji legalno zaposluje državljane tretjih držav, npr. iz BiH ali Srbije, in želi te delavce napotiti na delo v Avstrijo, bi to lahko storilo le, če je za te delavce pridobilo potrdilo o napotitvi in vizo. Če se je pri nadzoru izkazalo, da ti delavci niso imeli vize, so bile izrečene globe tako podjetju, kot tudi prizadetim delavcem. Da morajo napoteni delavci, ki so državljani tretje države in so legalno zaposleni v drugi državni članici (npr. Sloveniji), v primeru napotitve v Avstrijo imeti vizo, določa posebna Direktiva avstrijskega Ministrstva za finance. Avstrijska Finančna policija ima navodilo, da mora spoštovanje tega predpisa še posebej nadzorovati.

Odvetniški pisarni Grilc-Vouk-Škof, primer je vodil mag. Rudolf Vouk, je v postopku pred Neodvisnim upravnim senatom za Koroško uspelo dokazati, da ta zahteva Direktive avstrijskega Ministrstva za finance ni v skladu niti z evropsko niti z avstrijsko zakonodajo.

V konkretnem primeru je bil delavec, ki je državljan Republike Hrvaške (upoštevati je treba, da se je primer zgodil pred pristopom Hrvaške v EU), s strani slovenskega podjetja napoten v Avstrijo. Delavec je bil legalno zaposlen v slovenskem podjetju. Imel je potrdilo o napotitvi, ni pa imel vize. Zaradi tega sta bila napoteni delavec in slovensko podjetje kaznovana z globo. Neodvisni upravni senat za Koroško je razveljavil odločbo, s katero je bila izrečena globa in ustavil postopek. Izrecno je ugotovil, da potrdilo o napotitvi zadostuje in da je dodatna zahteva po vizi v neskladju s pravnimi predpisi.

Odločitev je pomembna, saj prinaša bistveno olajšavo za slovenska podjetja, ki delavce iz tretjih držav za namene opravljanja storitev napotijo v Avstrijo. Domnevamo, da zaradi Navodila avstrijskega Ministrstva za finance trenutno poteka še več postopkov. Zato bo verjetno še nekaj časa trajajo, da bo Direktiva avstrijskega Ministrstva za finance razveljavljena. Iz odločbe Neodvisnega upravnega senata za Koroško pa jasno izhaja, da so globe, ki so bile izrečene, ker napoteni delavec iz tretje države nima vize, protipravne. Zato priporočamo, da se zoper takšne odločbe pritožite.

Politiki avstrijskih sosed, ki se jih navedeno tiče, bi od Avstrije morali zahtevati, da nezakonito Direktivo finančnega ministrstva nemudoma razveljavi.