14:40, tor, 21. Mar

Petrol načrtuje rekordne prihodke in vrnitev k dobičku

Skupina Petrol letos načrtuje rekordnih 10,2 milijarde evrov prihodkov od prodaje, čisti dobiček pa naj bi se ustavil pri 117,1 milijona evrov, izhaja iz poslovnega načrta podjetja. Skupina, ki je po prvi oceni lani beležila izgubo, ob tem pričakuje nadaljevanje zaostrenih razmer “zaradi neustrezne regulacije cen naftnih derivatov”.

“Čeprav je pred nami zahtevno leto zaradi zaostrenih razmer na energetskih trgih, smo se priprave plana za leto 2023 lotili optimistično,” je dejala predsednica uprave Petrola Nada Drobne Popović, potem ko je letošnji plan potrdil nadzorni svet. Po njenih besedah bo na poslovanje skupine pomembno vplivala regulacija prodajnih cen energentov, zaostrovanje nabavnih pogojev in inflacija, čemur bodo sledili s prilagajanjem poslovnih procesov in optimizacijo stroškov.

“Poleg tega bodo na poslovanje vplivali tudi številni dejavniki mednarodnega in domačega okolja: negotove geopolitične in gospodarske razmere, stanje na svetovnem naftnem in energetskem trgu in gibanje tečaja ameriškega dolarja,” je strnila pričakovane izzive. Ključni Petrolovi trgi ostajajo Slovenija, Hrvaška in Srbija, je družba zapisala v sporočilu, ki ga je objavila na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Investirali bodo tudi v investicije

Za letošnje leto skupina Petrol načrtuje prilagojeni bruto dobiček v višini 675 milijonov evrov. Načrtovane rezultate bodo dosegli s prodajo štirih milijonov ton goriv in derivatov, trgovskega blaga v višini 544,8 milijona evrov, 11,6 TWh zemeljskega plina, 12,9 TWh električne energije in 154.600 MWh toplote, kot tudi s proizvodnjo 188.400 MWh električne energije ter prodajo energetskih in okoljskih rešitev, so pojasnili.

Glede na poslovni načrt se bo EBITDA ustavil pri 250,4 milijona evrov, za investicije pa nameravajo v Petrolu nameniti 75 milijonov evrov. Naložbena politika skupine Petrol bo letos usmerjena v širitev poslovanja na področju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov, digitalizacijo oskrbovalne verige, posodabljanje prodajnih mest ter širitev poslovanja na področju energetskih in okoljskih rešitev, so še napovedali.

“Delež proizvodnje zelene energije z uspešnimi projekti proizvodnje iz obnovljivih virov energije v regiji se bo povečeval. Na področju energetskih rešitev bo največ aktivnosti usmerjenih v segment industrije in gospodinjstev. Velik poudarek bomo še naprej namenjali stroškovni učinkovitosti. Z optimizacijo procesov in drugimi ukrepi načrtujemo, da bo delež stroškov v prilagojenem bruto dobičku v letu 2023 znašal 77 odstotkov,” še izhaja iz Petrolovega načrta.

Petrol je sicer minuli teden objavil preliminarno nerevidirano oceno lanskega poslovanja

Ključna tveganja za dosego zastavljenega poslovnega načrta po Petrolovih navedbah predstavljajo negativni vplivi energetske krize na inflacijo in posledično na rast življenjskih stroškov ter obvladovanje višjih stroškov poslovanja.

Med ostalimi tveganji za neizpolnitev plana so našteli še prekinitev dobaviteljskih verig in vpliv na gospodarstvo, zaostrovanje nabavnih pogojev pri nabavi naftnih derivatov, še ostrejšo regulacijo prodajnih cen energentov, vpliv zakona o zagotavljanju prihrankov energije v Sloveniji in na Hrvaškem, morebitno spremembo uredbe o pospeševanju uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za pogon motornih vozil, negotovost pri prodaji na trge EU, ki so izredno volatilni ter ostale zahteve regulatorja.

Petrol je sicer minuli teden objavil preliminarno nerevidirano oceno lanskega poslovanja. Skupina je ustvarila rekordnih 9,4 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je 56 odstotkov nad planom. Za leto 2022 je skupina načrtovala 158,3 milijona evrov čistega dobička, na koncu je beležila 12,1 milijona evrov izgube.
VIR: STA

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *