07:49, pon, 6. Dec

Poklukar: S spremembo zakona bodo vsi bodoči zdravniki dobili vpogled na družinsko medicino in se lažje odločali za delo na tem področju

Danes so na vladi sprejeli več pomembnih odločitev, ki bodo pripomogle k boljšem delovanju in dostopnosti zdravstvenega sistema na primarni ravni, je dejal minister za zdravje Janez Poklukar. Meni, da se slovensko zdravstvo v teh časih sooča z največjim izzivom, razmere v bolnišnicah so skrajno resne.

 Sprejetje predloga zakona, s katerim rešujejo pomanjkanje zdravnikov

“Sprejeli smo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi, kjer v prvi vrsti naslavljamo problematiko pomanjkanja zdravnikov, posledično pa je otežena dostopnost do zdravstvenega varstva prebivalcev,” je dejal Poklukar in dodal, da jo to na tak način rešujejo. Zakon ureja v prvi vrsti prenos izvajanja strokovnih izpitov na zdravniško zbornico, ki je aktivno vključena v izobraževanje v okviru potrjevanja in podaljševanja licenc. Zbornica izvaja strokovni nadzor zdravnikov in zobozdravnikov od začetka do konca. Prav zaradi tega se po Poklukarjevih besedah prenaša nanjo pristojnost izvajanja strokovnih izpitov.

Po strokovnem izpitu prvi trije meseci na področju družinske medicine oz. urgentne medicine

Zakon prinaša spremembo pri izvajanju izbirnem delu opravljanja sekundariata. Po opravljanem strokovnem izpitu sekundarij prve tri mesece izbirnega dela opravi na področju družinske medicine oziroma urgentne medicine. Poklukar pravi, da bodo s tem vsi bodoči zdravniki dobili vpogled na področju družinske medicine in o primarnem zdravstvenem varstvu ter se tako lažje odločali za delo na tem področju.

Poenostavljanje postopkov zaposlitve zdravnikov iz tujine

Z zakonom spreminjajo oziroma dopolnjujejo dokazilo o znanju slovenskega jezika. Zaradi poenostavitve postopkov zaposlitve zdravnikov iz tujine se z novelo zakona predlaga, da se znanje slovenskega jezika dokazuje tudi s potrdilom zbornice, kjer bo zdravnik polagal izpit pred veččlansko komisijo zdravnikov in profesorja slovenskega jezika. Izpit slovenskega jezika bo pri zbornici potekal na nivoju znanja C1, primarno pa bo upošteval vsebine strokovne terminologije zdravnika. Poklukar meni, da je to ključno za razumevanje sodelovanja zdravnika s preostalimi zdravstvenimi delavci v timu, s pacienti in z njihovimi svojci.

Nova osnovna licenca zdravnika

Zakon prinaša po uradni dolžnosti tudi novo osnovno licenco zdravnika, in sicer z namenom takojšnje vključitve zdravnikov v samostojno opravljanje zdravniškega dela. Zakon prinaša tudi podeljevanje in načrtovano spremljanje posebnih znanj zdravnikov. Zdravnik bo lahko samostojno opravljal svojo službo na strokovnem področju, za katerega je pridobil licenco, z dodatnimi usposabljanji pa bo lahko prodo9bil tudi certifikat o usvojenih posebnih znanjih na določenem drugem strokovnem področju. S tem pa tudi pravico samostojno opravljati zdravniško službo.

Usposabljanje za posebna znanja

Pri določanju posebnih znanj bo Slovensko zdravniško društvo določilo tudi vstopne pogoje, torej kompetence in znanja, ki jih mora zdravnik imeti, da se sploh lahko udeleži usposabljanj. Na ta način se bo zagotovilo vsebinsko povezavo med znanji, ki jih zdravnik že ima, in posebnimi znanji, ki jih bo pridobil, je dejal Poklukar. Po opravljanju usposabljanju in preizkusu znanja pa zdravniku podeli certifikat zdravniška zbornica.

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *