07:09, čet, 29. Sep

Prikaz drugih oziroma nasprotnih dejstev: Ustroj ruške županje odlično deluje

V zvezi s člankom Ustroj ruške županje odlično deluje, ki je bil na portalu Lokalec.si objavljen dne 23. julija 2019, smo od županje Ruš, Urške Repolusk, prejeli prikaz nasprotnih dejstev. Prikaz objavljamo v obliki, kot smo ga prejeli, brez uredniških in lektorskih posegov.

Sklic 5. redne seje Občinskega sveta Občine Ruše je bil legalen in legitimen
Seje občinskega sveta potekajo na podlagi Zakona o lokalni samoupravi, ki določa sklepčnost in način sprejemanja odločitev občinskega sveta. Za ustrezno odločanje kolektivnega organa morajo biti izpolnjeni trije pogoji in sicer: občinski svet mora biti z zakonom ali občinskim splošnim aktom pooblaščen za sprejemanje odločitve, ki jo sprejema; občinski svet mora biti v času sprejemanja odločitve sklepčen in odločitev mora biti sprejeta z ustrezno večino. Kar pomeni večino tistih, ki so glasovali, razen če zakon ali poslovnik občinskega sveta ne določa drugačne večine.

Občinskemu svetu je bila pred začetkom seje dana možnost, da se odloči ali se zaradi nomotehnične napake v navajanju podlage za sklic seje le-ta ne izvede. Ker pa je po pojasnilu in opravičilu sejo začel, sprejel dnevni red in jo končal, je bila seja izvedena legalno in legitimno. Tako so tudi vsi sprejeti sklepi na tej seji legalni in legitimni.

Urška Repolusk

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *