22:03, čet, 20. Jan

Proračun v 10 mesecih z blizu 2,4 milijarde evrov primanjkljaja

Prihodki državnega proračuna so v prvih 10 mesecih leta dosegli 8,993 milijarde evrov, kar je 19,6 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Odhodki so se povečali za 13,9 odstotka na 11,331 milijarde evrov. Primanjkljaj je tako znašal 2,338 milijarde evrov in bil nekaj nižji kot lani ob tem času.

K nižjemu primanjkljaju je po podatkih ministrstva za finance prispevala občutna rast prihodkov, predvsem na račun višje rasti dohodnine, davka od dohodkov pravnih oseb, davka na dodano vrednost (DDV) ter prejetih sredstev iz EU.

Prilivi iz naslova davčnih prihodkov so se povečali za 20,3 odstotka. Dohodnina je bila višja za 35,9 odstotka. Na rast je najbolj vplivala akontacija dohodnine od dohodkov iz zaposlitve in je bila v večji meri odsev višjih izplačil dodatka za delo v rizičnih razmerah v javnem sektorju ter rasti mase plač. Prihodki od davka od dohodka pravnih oseb so bili višji za 50,1 odstotka, od DDV pa 17 odstotkov.

Med tekočimi odhodki so se obveznosti za plačilo plač in prispevkov povečale za 11 odstotkov. To povišanje je posledica napredovanj, dogovora o plačah, višjega regresa, sprostitve izplačil delovne uspešnosti ter dodatkov za delo v rizičnih razmerah. Izdatki za blago in storitve so bili višji za 11,3 odstotka, za tekoče vzdrževanje pa za 10,5 odstotka.

V okviru tekočih transferov so v 10 mesecih za subvencije namenili 43,1 odstotka manj. Za transfere posameznikom in gospodinjstvom pa je bilo namenjeno 36,5 odstotka več. Med temi so se za 8,1 odstotka povečali družinski prejemki in starševska nadomestila. 30 odstotkov več sredstev je bilo namenjenih transferom za zagotavljanje socialne varnosti. Drugi tekoči domači transferi so bili višji za 22,2 odstotka.

Glede na primerljivo obdobje lanskega leta so bila za 50,9 odstotka višja izplačila investicijskih odhodkov in transferov. Največji delež teh izdatkov je bil namenjen nakupu in gradnji osnovnih sredstev. Za nakup opreme je bilo namenjenih 233,4 odstotka več.

Vplačila v proračun EU so v tem obdobju znašala 493,6 milijona evrov in so bila v primerjavi z enakim obdobjem lani višja za 18,7 odstotka. Rast vplačil v proračun EU je skladna s sprejetim proračunom EU in njegovimi dopolnitvami za letos in je bila posledica izstopa Združenega kraljestva iz EU.

Prihodki konsolidirane bilance javnega financiranja so v 10 mesecih znašali 17,397 milijarde evrov in bili v primerjavi z enakim obdobjem lani višji za 13,8 odstotka. Skupni konsolidirani odhodki so se povečali za 9,6 odstotka na 19,350 milijarde evrov.

vir: STA

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *