04:31, sre, 7. Dec

Ptujska bolnišnica ob polletju poslovala pozitivno

Svet zavoda ptujske bolnišnice je na ponedeljkovi seji poslovanje v prvem polletju označil kot uspešno, saj je bolnišnica beležila nekaj manj kot 25.000 evrov presežkov prihodkov nad odhodki. Po besedah predsednika sveta Danila Lončariča je to rezultat dobre realizacije pogodbeno dogovorjenega programa in racionalnega poslovanja.

Kot je članom sveta rezultate predstavilo vodstvo bolnišnice, na čelu katerega je od nedavnega Aleksander Voda, glede na primerljivo obdobje preteklega leta iz naslova prihodkov od obveznega zdravstvenega zavarovanja beležijo za skoraj 17 odstotkov povečane prihodke, iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja pa za 21 odstotkov višje prihodke.

Izboljšalo se je tudi likvidnostno stanje bolnišnice, saj ta konec junija praktično ni beležila zapadlih obveznosti, letnemu načrtu pa sledijo tudi investicijske aktivnosti, tako da so v prvem polletju za slednje in nabavo opreme namenili nekaj manj kot 400.000 evrov.

Največ investicijskih aktivnosti je trenutno namenjenih dolgo pričakovani gradnji urgentnega centra. Z gradbenimi deli so začeli marca, zaključek del pa je načrtovan marcu prihodnje leto, medtem ko pridobitev uporabnega dovoljenja načrtujejo maja 2023.

V prvem polletju so začeli tudi z drugo pomembno večjo investicijo, in sicer prenovo bolnišnične lekarne, katere skupna investicijska vrednost je ocenjena na 1,5 milijona evrov, ministrstvo za zdravje pa jo bo sofinanciralo v višini milijona evrov.

Na kadrovskem področju so prav tako sledili zastavljenemu načrtu, racionalno nadomeščali dolgotrajno odsotne delavce ter delavce, ki delajo krajši delovni čas zaradi starševskega varstva, slednje pa so nadomeščali le tam, kjer je bilo to nujno zaradi zagotavljanja kakovostne in varne obravnave ter za realizacijo delovnega programa. Konec junija so imeli tako 684 zaposlenih, kar je 21 več kot konec minulega leta.

Sicer pa so člani sveta na ponedeljkovi seji obravnavali tudi končno poročilo o izvedbi notranje revizije s področja pravilnosti izplačil dodatkov, vezanih na covid-19, v letu 2021, ki ni pokazalo nepravilnosti, ob tem pa so se seznanili še s poročilom primopredajne komisije o predaji poslov med nekdanjo direktorico Anico Užmah in aktualnim v. d. direktorja Aleksandrom Vodo.

vir: sta

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *