22:18, pon, 25. Sep

Raziskava: V Sloveniji so vse kopalne vode ustrezne kakovosti

V Sloveniji so vse kopalne vode ustrezne kakovosti, navaja Agencija za okolje.

Poročilo navaja, da kakovost kopalnih voda v Evropi ostaja visoka in se je v zadnjih desetletjih še izboljšala. Sistematično spremljanje in upravljanje, uvedeno v skladu z Direktivo o kopalnih vodah, velike naložbe v komunalne čistilne naprave in izboljšave kanalizacijskega omrežja so privedle do zmanjšanja organskih onesnaževal in patogenov, ki se sproščajo z neobdelano ali delno obdelano komunalno odpadno vodo v površinske vode. Zahvaljujoč tem nenehnim prizadevanjem je kopanje danes možno celo v urbaniziranih in nekdaj močno onesnaženih vodah. To nakazuje, kako so lahko dobro izvajane okoljske politike učinkovite.

V obdobju začetnega izvajanja zahtev direktive, med letoma 2010 in 2015, je delež odličnih kopalnih voda rasel in se zadnja leta giba med 85 in 89 odstotki za obalne in 78–82 odstotki za celinske kopalne vode. Leta 2022 je bilo odlične kakovosti 85,7 odstotka vseh kopalnih voda v Evropi, minimalne standarde kakovosti vode pa je doseglo kar 95,9 odstotka vseh kopalnih voda.

Zaradi večje samočistilne sposobnosti morja je kakovost obalnih kopalnih voda navadno boljša. Leta 2022 je bilo 88,9 odstotka obalnih kopalnih voda v Evropi razvrščenih kot odličnih. V Sloveniji je ta delež 95,2 odstotka, kar je nad Evropskim povprečjem in nas kot že vrsto let uvršča v sam vrh, za Ciprom (99,2 odstotka), Hrvaško (98,9 odstotka) in Grčijo (96,5 odstotka).

Slovenija je ena od držav Evrope, kjer so vse kopalne vode v letu 2022 dosegale ustrezno kakovost vode 

Poročilo navaja, da je delež kopalnih voda slabe kakovosti v zadnjem desetletju v Evropi upadel in je od leta 2015 stabilen. Leta 2022 so kopalne vode slabe kakovosti predstavljale 1,5 odstotka vseh kopalnih voda v EU. Le dve državi sta imeli 3 odstotke ali več svojih kopalnih voda slabe kakovosti: Nizozemska (s 25 kopalnimi vodami ali 3,4 odstotki vseh – 21 od teh kopalnih voda je na jezerih) in Švedska (z 19 kopalnimi vodami ali 4,1 odstotka). Poročilo še navaja, da je v Albaniji, ki evropski komisiji podatke o stanju poroča prostovoljno, v letu 2022 prišlo do občutnega zmanjšanja števila slabih kopalnih voda – leta 2015 jih je bilo 31 (39,1 odstotkov), v letu 2022 le še osem (6,7 odstotka), kar je mogoče pripisati izgradnji več čistilnih naprav v zadnjih letih. To kaže, da se tveganje za zdravje pri kopanju v kopalnih vodah v Evropi počasi zmanjšuje, čeprav še vedno obstaja nekaj sto kopališč, kjer ustrezni ukrepi upravljanja niso bili vedno vzpostavljeni.

Slovenija je ena od držav Evrope, kjer so vse kopalne vode v letu 2022 (stran je v angleščini) dosegale ustrezno kakovost vode oziroma ni bilo kopalne vode slabe kakovosti. Zadostno stanje ostaja zaradi onesnaženja v preteklih letih v kopališču Žusterna na morju ter v Primostku na Kolpi. Dobre kakovosti pa so kopalne vode na Nadiži, na Idrijci v Bači pri Modreju, na Krki in na nekaterih mestih na Kolpi. V razred odlično so uvrščene vse kopalne vode na Blejskem in Bohinjskem jezeru, na Soči, z izjemo ene na morju ter mestoma na Kolpi.

Ustrezno kakovost vode so potrdile tudi prve letošnje analize vode, opravljene na kopalnih vodah na morju. Podatke in morebitna obvestila bo agencija kot do sedaj objavljala na Karti kopalnih voda.

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

Triglav