12:11, tor, 28. Jun

Ruški občinski svetniki so bili zopet proti obravnavanju prostorskega umeščanja trase zahodne obvoznice v Rušah

Na današnji 6. izredni seji Občinskega sveta Občine Ruše so občinski svetniki izglasovali umik točke Aktivnosti in finančne posledice prostorskega umeščanja tras nove državne ceste v Rušah. Pri točki o dopolnitvi »Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ruše za leto 2022« pa so zavrnili sklep,ker niso hoteli, da bi občina kupila zemljišče na zalogo.

Pretekli teden je bila v Občini Ruše predvidena 5. izredna seja, kjer bi med drugim govorili o aktivnostih Aktivnosti in finančne posledice prostorskega umeščanja tras nove državne ceste v Rušah 1. dopolnitev »Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ruše za leto 2022«. Kar 14 občinskih svetnikov je svojo odsotnost opravičilo, zato seja ni bila izvedena. Zato so za današnji dan, 5. maja, sklicali novo, 6. izredno sejo, kjer je bila ena izmed točk predstavitev “Aktivnosti in finančne posledice prostorskega umeščanja tras nove državne ceste v Rušah”, druga pa  1. dopolnitev »Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ruše za leto 2022«.

Na današnji seji svetniki niso hoteli sprejemanja sklepov o umeščanju zahodne obvoznice

Svetniki na začetku seje so hoteli pri točki Aktivnosti in finančne posledice prostorskega umeščanja nove državne trase v Rušah umik  gradiva, hkrati pa tudi umik predlaganih sklepov.  Svetniki so želeli, da se ohrani samo stroškovnik. Predlagali so dva svoja sklepa. Županja Urška Repolusk gradiva in starih sklepov ni umaknila. Darko Knez, Za – Združena akcija,  je nato predlagal, da celotno točko umaknejo z dnevnega reda. O tem so občinski svetniki nato glasovali in z 11 glasovi od vseh 13 prisotnih svetnikov umaknili to točko z dnevnega reda.

Ruška županja Urška Repolusk je na koncu seje dejala, da so svetniki zahtevali umik gradiva, a da gradiva ne more umakniti in da kaže na vse aktivnosti v zvezi z obvoznico, ter da so svetniki “zahtevali  umik sklepov. Sklepi, ki so bili pripravljeni, so omogočili tudi, da odločijo, torej, in vržejo ven iz prostorskega plana in ali obvoznico, torej varianto 1, ali obvoznico, varianto 2. “ Dodala je še, da sklepov, ki so jih predlagali, ni videla.

Hoteli so se seznaniti samo s finančnimi posledicami, ki so nastale z umeščanjem obvoznice v prostor, ne pa sprejeti obvoznice

Lovro Bačun, 2×2 Neodvisna lista, je poudaril, da niso proti OPN-ju, saj ga potrebujejo za razvoj, a da so proti umeščanju nove obvoznice v prostor: “Kot svetniki, večinsko, kar se je tudi videlo na samem glasovanju, se ne strinjamo s tem, kar predlaga sama županja. Mi se ne strinjamo s stvarmi, ki jih je na nek način pripravljala v tajnosti, nihče od nas o tem predhodno ni bil obveščen. Tudi za to smo se na to sejo pripravili, predlagali sklepe, s katerimi se strinjamo, torej, da se iz OPN-a izloči ta novonastala trasa, da se ohrani trasa, ki je vrisana skoraj že 30 let. Hkrati bi s tem zagotovili, da gre OPN naprej in se potem sprejme OPPN. Za nas je to zelo pomembno, saj ta OPN ne zajema samo te obvoznice, ampak širše Ruše. Za razvoj OPPN potrebujemo.”

Občinski svetnik Darko Knez, Za – Združena akcija, je po koncu seje dejal: “Stvar je v tem, da mi dejansko ne moremo glasovati o teh sklepih, saj smo že na februarski seji zelo jasno povedali županji, da mora ustaviti vse aktivnosti in ne more siliti svetnikov h glasovanju o nekih točkah, za katere smo mi odločili, da se prenehajo.” Dodal je, da so danes računali na “konstruktivno sodelovanje županje z občinskim svetom, da – kot smo že ugotavljali na skupnem predhodnem usklajevalnem sestanku, kjer smo županji jasno povedali, da se sklepi, ki jih prinaša s tem gradivom, umaknejo, in da šele po tem, ko je to umaknjeno, lahko mi nadaljujemo razpravo.” Dejal je, da so se želeli seznaniti samo s finančnimi posledicami, ki so nastale z umeščanjem v prostor.

Za umik točke z dnevnega reda je bil tudi občinski svetnik Miha Kranjčevič, Neodvisna lista Skupaj, ki je na koncu dejal: “Tisto, kar se nam zdi pomembno, je to, da občinski svetniki nismo ustavili kakršnekoli razgrnitve novega prostorskega načrta, samo ne želimo nekaj, kar smo s sklepom že sprejeli, se pravi, da se o tej obvoznici ne pogovarjamo, ker smo s sklepom zaustavili. In na ta način mi ne želimo neke argumentirane razprave. Želimo samo to, da ta prostorski načrt brez te zadeve gre naprej. In ker županja tega nikakor noče sprejeti, smo pač zdaj v tej poziciji, kjer smo. In jaz verjamem, da bomo občinski svetniki v skladu s poslovnikom na nek način dosegli to, kar smo si na začetku tudi zastavili.”

Občinski svetniki niso podprli predloga o nakupu zemljišča ob športnih objektih v Rušah

Občinski svetniki so na 6. izredni seji občinskega sveta Občine Ruše zavrnili predlog o nakupu zemljišča ob športnih objektih v Rušah, županji so med razpravo dejali, da ni jasnega načrta o tem, kaj naj bi bilo na tem zemljišču, hkrati pa tudi, da se zemljišče kupuje na zalogo.  Županja Urška Repolusk je na koncu dejala, da je povedala, kaj bi lahko bilo na tem zemljišču. In da “so trenutno na enem od teh zemljišč športne površine, tenis igrišča, za katera bi bilo smiselno, da pridejo v last Občine Ruše.” Dodala je še, da gre še za zemljišče, kjer ni vsebin in da je vsebine naštela.

Svetniki z razlago, kaj naj bi bilo, niso bili zadovoljni, na kar so tudi opozorili. Prav tako so opozorili, da bi občina v primeru nakupu kupovala zemljišče na zalogo, ne pa, da bi takoj lahko umeščala vsebine.

Lovro Bačun je dejal, da so bili soglasni pri glasovanju o sklepu širitve zemljišč za športno rabo: “Bili smo soglasni, da imamo v Rušah že zdaj nadpovprečno kvadraturo športnih površin na samega prebivalca, za infrastrukturo vsaj v določenih pogledih ne skrbimo tako, kot bi morali, saj smo omejeni z nekimi financami. In smo se pač očitno enotno kot občinski svet odločili, da v tem primeru ne gremo v nakup v zalogo, saj je potencialni kupec izrazil namero, da bo tukaj gradil infrastrukturo. In to v naši listi 2 x2 pozdravljamo, torej privatne investicije v šport. Jaz mislim, da je to super zadeva za občane in za občino.”

Darko Knez je po glasovanju dejal: “V občini vsekakor stavimo na razvoj športa. Športne površine v Rušah so dovolj velike, občina kot takšna nima dovolj denarja za vlaganja v nove objekte. S tem, ko bi mi mi šli v nakup novega zemljišča, bi imeli zemljišče na zalogo in to zemljišče dolga leta ne bi služilo svojemu namenu. Zdaj, če pa dobimo privatno iniciativo, nekega investitorja, ki bi vlagal v športne objekte, za katere občina nima denarja, pa mi takšno pobudo vsekakor pozdravljamo.”

Miha Kranjčevič pa je na koncu dejal: “Županja ni podala nobenega konkretnega razmišljanja. Vidi se, da nima vizije, kar se vidi pravzaprav že zadnjih nekaj let. In seveda, če mi želimo slediti javni interes, po moje smo ga v tem primeru občinski svetniki sledili, potem tudi prišparali nekaj denarja, ker v končni fazi bi morala občina izenačit z zadnjo ponudbo, za to uporabiti, ne vem, 150 tisoč evrov, kjer bomo nekoč, nekoč nekaj naredili. Se pravi, naš glas je bil za to, da se sledi javnemu interesu, kar pomeni, da se ima možnost za privat kapital tam izgraditi športno infrastrukturo, ki bo na razpolago vsem nam, občankam in občanom.”

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *