14:25, sob, 13. Jul

Sindikat kulturnih delavcev in KNVOSUK imata pomisleke na vsebino predloga Lokalnega programa za kulturo v Mestni občini Maribor 2024-2027

Na predlog Lokalnega programa za kulturo v Mestni občini Maribor 2024-2027, ki je predviden za sprejem na današnji seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor, sta se z več pomisleki o njegovi vsebini odzvala Sindikat kulturnih delavcev Zasuk in KNVOSUK – kolegij nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture.

Sindikat kulturnih delavcev in KNVOSUK sta nam poslala dopis, s katerim opozarjata na vsebino dopisa. Poudarila sta, da bosta ob morebitnem današnjem sprejetju krovnega strateškega dokumenta budno spremljali njegovo izvajanje ves čas veljavnosti vse do leta 2027.

“Spoštovani, na vas naslavljamo odziv na predlog Lokalnega programa za kulturo v Mestni občini Maribor 2024-2027, ki je predviden za sprejem na seji mestnega sveta 20. junija 2024. Strinjamo se, da je strateški dokument nujen, če želi Mestna občina Maribor uresničiti strateški in sistematičen razvoj področja kulture in umetnosti, ki bo skladen z državnimi in evropskimi strategijami,” so uvodoma zapisali.

Izrazili so pomisleke: “Vendar imamo močne pomisleke v zvezi z njegovo vsebino, saj še zmeraj ni podkrepljen s konkretnim akcijskim načrtom, je brez jasne časovnice, metodologije ali merljivih kazalnikov, zaradi česar dvomimo v dosledno izvajanje, spremljanje in evalvacijo dokumenta, problem pa smo nagovorili že decembra 2023 v sklopu druge javne obravnave.”

Mnenje tudi o tem, da dokument ne naslavlja učinkovito potreb prekariziranih kulturnih delavcev

Menijo, “da predlog krovnega strateškega dokumenta kaže na nizko ambicioznost MOM na področju kulture vse do leta 2027. Ne odseva realnega stanja v kulturnem polju v MOM, ki je izrazito podhranjeno in se je v letu 2023 še poslabšalo tako z vidika sredstev kakor tudi z vidika nepremišljenih sprememb javnih razpisov. Dokument ne naslavlja učinkovito potreb najbolj prekariziranih kulturnih delavcev, ki delujejo neodvisno ali pod okriljem nevladnih organizacij, preko stagniranja in zniževanja sredstev pa dodatno onemogoča njihove polne zaposlitve za nedoločen čas bodisi v nevladnih organizacijah bodisi v javnih zavodih.”

Poziv mestnim svetnikom

“Zato pozivamo Odbor za kulturo, mestni svet in Urad za kulturo in mladino, da sicer podprejo sprejetje LPK 2024-2027 na seji mestnega sveta v četrtek, 20. junija 2024, nato pa vse do
konca obdobja izvajanja strategije leta 2027 prek amandmajev, pomožnih dokumentov in z aktivnim spremljanjem področja proaktivno in v dialogu z vsemi ključnimi deležniki skrbijo za razvoj tako javne kot neodvisne kulturne produkcije v Mariboru skladno z dejanskimi potrebami področja in državnimi ter evropskimi trendi, da bosta lahko razvijali svoj kulturni izraz in ključno dopolnjevali karakter mesta,” so zaključili.

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

S klikom na gumb "Objavi komentar" se strinjate s pravili komentiranja.