Snaga bo v Pesnici pri Mariboru razdelila gospodinjstvom rumene vreče

Kot vsa leta doslej bo Snaga vsem svojim uporabnikom v občini Pesnica tudi letos na dom dostavila ustrezno število rumenih vreč, namenjenih za zbiranje odpadne embalaže v letu 2022. Vreče imajo prostornino 120 litrov.

Vreče bodo uporabniki prejeli na svoj naslov, na utečen način, “pri čemer se bomo potrudili, da bodo predane na najustreznejše mesto, varno pred morebitno odtujitvijo. Zavitku vreč bo priloženo tudi obvestilo s potrebnimi informacijami in navodili, kaj sodi v rumeno vrečo,” je povzel obvestilo pesniški župan Gregor Žmak.

Vir: Snaga Maribor

Na območju občine Pesnica se bo delitev pričela predvidoma 20. septembra in bo trajala do sredine oktobra. Če kateri od uporabnikov do konca oktobra ne bo dobil vreč, lahko pokliče na telefonsko številko 02 620 58 75, kjer dobi informacije od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro, ali na e-naslov info@snaga-mb.si.

Vir: Snaga Maribor

Odvoze odpadne embalaže za leto 2022 bodo izvajali skladno s koledarjem odvozov odpadkov, ki bo objavljen na položnici v mesecu decembru 2021, od konca leta pa bodo koledarji odvozov dostopni tudi na spletni strani www.snaga-mb.si.

“Pomembno je upoštevati, da bodo njihovi sodelavci odvažali le tipske vreče, ki jih razdeli Snaga. Prav tako je pomembno, da je treba vreče nastaviti na prevzemno mesto za njihov odvoz na dan njihovega odvoza, skladno s koledarjem odvoza. Predlagajo, da z vrečami ravnate preudarno in odpadno embalažo,” je še zapisano.