00:01, tor, 3. Okt

Šport Maribor razpisuje več delovnih mest

Šport Maribor objavlja naslednji prosti delovni mesti.

»VZDRŽEVALEC ŠPORTNE INFRASTRUKTURE« (M/Ž),
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, s 6-mesečnim poskusnim delom.

Naloge:

Kot »vzdrževalec športne infrastrukture« boste izvajali vse potrebne naloge za kakovostno, natančno in pravočasno izvedbo storitev, sledili terminskim planom in opravljali zadolžitve, kot so:

izvajanje programa obratovanja in vzdrževanje infrastrukture (objektov);
nadzorovanje stanja objektov, naprav in prevoznih sredstev;
obveščanje odgovornih oseb o stanju objektov, naprav in prevoznih sredstev;
izvajalska dela pri rednem obratovanju in vzdrževanju infrastrukture (objektov);
izvajalska dela pri popravilih ogrevalnih, klimatskih in vodovodnih instalacij ter druga popravila;
zagotavljanje varnega delovanja in uporabe infrastrukture (objektov);
priprava objektov, naprav in opreme za športno vadbo, tekmovanja in prireditve;
izpolnjevanje evidenc o obratovanju in vzdrževanju infrastrukture (objektov);
izvajanje ukrepov s področja varstva pri delu in požarne varnosti;
zagotavljanje poslovne tajnosti pri delovanju družbe;
opravljanje drugih delovnih nalog po navodilih direktorja in delovnih nalog, ki jih določajo interna pravila družbe, kolektivne pogodbe.

Pričakujejo:

stopnjo izobrazbe – srednja strokovna izobrazba ali srednja splošna izobrazba;
znanje angleščine ali drugega svetovnega jezika;
znanje uporabe osebnega računalnika in osnovnih računalniških programov.

Posebni pogoji:

naporno fizično delo pri obratovanju in vzdrževanju infrastrukture (objektov).

VEČ TUKAJ.

»VODJA VZDRŽEVALCEV« (M/Ž),
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, s 6-mesečnim poskusnim delom.

Naloge:

Kot »vodja vzdrževalcev« boste izvajali vse potrebne naloge za kakovostno, natančno in pravočasno izvedbo storitev, sledili terminskim planom in opravljali zadolžitve, kot so:

vodenje in organiziranje vzdrževalcev športne infrastrukture oz. športnega centra/parka (vodenje vzdrževalcev);
izvajanje letnega programa obratovanja in vzdrževanja športne infrastrukture ter zagotavljanje varnega delovanja in uporabe infrastrukture (objektov);
vodenje priprave objektov, naprav in opreme za športno vadbo, tekmovanja in prireditve;
zastopanje družbe po pooblastilu direktorja;
načrtovanje vzdrževanja športne infrastrukture oz. športnega centra/parka;
sodelovanje pri pripravi investicijskih, finančnih in drugih programov ter internih aktov;
sodelovanje pri pripravi programov, predlogov, pobud, poročil in analiz za direktorja, nadzorni svet in ustanovitelja;
odločanje o uporabi in razporejanju sredstev v skladu s sprejetim letnim načrtom in pooblastilom direktorja;
sodelovanje pri izboru in razporejanju zaposlenih in zunanjih sodelavcev na področju vzdrževanja športne infrastrukture oz. športnega centra;
opravljanje drugih delovnih nalog po navodilih direktorja in delovnih nalog, ki jih določajo interna pravila družbe, kolektivne pogodbe.

Pričakujejo:

stopnjo izobrazbe – srednja strokovna izobrazba ali srednja splošna izobrazba;
znanje angleščine ali drugega svetovnega jezika;
znanje uporabe osebnega računalnika in osnovnih računalniških programov.

Posebni delovni pogoji:

naporno fizično delo pri obratovanju in vzdrževanju infrastrukture (objektov).
V delovanje podjetja se boste najbolje vključili, če ste sposobni delati v dinamičnem okolju, opravljati več nalog hkrati in so vam pomembni tako individualno kot timsko delo ter dobro medoddelčno sodelovanje. Želimo si samoiniciativnega, premišljenega, natančnega in zanesljivega sodelavca, ki je fleksibilen v razmišljanju.

VEČ TUKAJ.

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

Triglav