23:26, sob, 1. Okt

Številni načrti na Pohorju: Moderne žičnice, parki za otroke, gokarti in še mnogo več

Na Javnem razpisu za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti, so bili uspešni tudi v Mariboru.

Javni razpis ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, je obsegal dva vsebinska sklopa: “Za sklop A, ki je bil namenjen nadaljnjemu razvoju in prestrukturiranju večjih slovenskih smučišč v celoletna gorska središča za aktivni oddih z vlaganji v žičniško in drugo infrastrukturo za outdoor aktivnosti, smo prejeli 12 vlog (projektov).” Na razpisu je bil uspešen tudi Marprom, nam pojasnijo na ministrstvu: “Za projekt »Modernizacija žičniških naprav in izgradnja outdoor centra Maribor – Areh« smo Javnemu podjetju Marprom d.o.o. odobrili sredstva v višini največ do 5.967.641,61 EUR.”

Kakšnega pomena je ta projekt za gospodarski razvoj?

“Projekt bo imel pozitiven vpliv ne samo na vzpostavitev športno rekreacijske infrastrukture (investicije v žičniško infrastrukturo, ureditev kolesarskih in pohodnih poti ipd.) na Pohorju, temveč bo posredno vplival tudi na razvoj ostale turistične ponudbe destinacije Pohorje in s tem krepitev gospodarskega razvoja občine in regije. Gorska središča so pomemben deležnik v slovenskem turizmu,” še za lokalec.si pojasnijo na ministrstvu.  Produkt “počitnice v gorah” predstavlja več kot eno tretjino slovenskega turizma, zato z investicijami v žičniško in spremljajočo infrastrukturo ter preoblikovanjem tega produkta v celoletnega, predstavlja veliko priložnost za neposredni vpliv na doseganje ciljev slovenskega turizma ter pozicioniranje Slovenije kot zelene, aktivne in zdrave turistične destinacije.

Obeta se izgradnja outdoor centra Maribor – Areh

“Marprom iz Skupine JHMB je na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prijavilo projekt Modernizacija žičniških naprav in izgradnja outdoor centra Maribor – Areh. Ta obsega izgradnjo vmesne postaje krožne kabinske žičnice na Mariborskem Pohorju, izgradnjo nove štirisedežnice Ruška, ureditev novih kolesarskih prog, gibalnih parkov in steze za gorske gokarte,” pa nam uvodoma pojasnijo na Javnem holdingu Maribor, ko povprašamo o omenjenem projektu.

Kot ocenjujejo bo izvedba projekta imela pozitivne učinke na različnih področjih, od posodobitve žičniške infrastrukture do izgradnje novih kolesarskih prog, pri tem pa je poudarek na razvijanju celoletne ponudbe na Pohorju, saj je eden od ključnih ciljev projekta dvigniti povezanost Mariborskega Pohorja in Areha v enovit gorski center, ki bo z atraktivno ponudbo privabljal obiskovalce v vseh letnih časih.

Pomemben korak k ureditvi Jonatanke 

“Poleg tega bo postavitev vmesne postaje krožne kabinske žičnice pomenila tudi prvi pomemben korak k ureditvi nove (že obstoječe, a nevzdrževane) smučarske proge Jonatan; sama ureditev te proge sicer ni del omenjenega projekta in bo pogojena s finančnimi zmožnostmi v prihodnjih letih,” nam pojasnijo na mariborskem holdingu.

In kako daleč so trenutno? “Za izgradnjo vmesne postaje krožne kabinske žičnice bodo v kratkem stekli postopki javnega naročanja oziroma izbire izvajalca del, pri čemer je cilj, da letos dokončamo vsaj gradbena dela, medtem ko bosta dobava in montaža vmesne postaje, ki sta odvisni od zmožnosti proizvajalca, najverjetneje sledili v naslednjem letu.”

Na zgornji postaji vzpenjače gibalni park za otroke še letos

Postavitev štirisedežnice Ruška bo po načrtih v celoti izvedena v letu 2023, tako da bo nova sedežnica predvidoma lahko začela obratovati v zimski sezoni 2023/2024, povedo na holdingu in dodajo: “Glede gibalnih parkov, ki bodo obsegali različne naprave za otroke (na vsaki lokaciji bo imel park avtentično tematsko zasnovo), je v načrtu, da ga v okolici zgornje postaje krožne kabinske žičnice poskušamo postaviti še letos, na površinah med vmesno in spodnjo postajo ter smučarske proge Ruška pa bo čas ureditve povezan z izgradnjo žičnic. Enako velja tudi za nove kolesarske proge in stezo za gorske gokarte, ki bo umeščena na območje smučarske proge Ruška.”

Vrednost projekta Modernizacija žičniških naprav in izgradnja outdoor centra Maribor – Areh, ki ga je Marprom prijavil na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, znaša blizu 7,5 milijona evrov, od tega je bilo zanj odobreno sofinanciranje v višini 5.967.641 evrov. Razlika predstavlja lastni delež, ki ga je pri vmesni postaji gondole zagotovila Mestna občina Maribor, pri ostalih sklopih pa ga bo pokril Marprom s svojimi sredstvi: “O natančnih vrednostih posameznih sklopov za zdaj težko govorimo, saj še nimamo konkretnih ponudb možnih dobaviteljev in izvajalcev del. Razmerje med sofinanciranjem in lastnim deležem pri projektu je okvirno 80% proti 20 %.”

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *