06:56, čet, 27. Jan

Univerza v Mariboru: Šport in gibanje sta bistvo zdravega in polnega življenja

Na Univerzi v Mariboru verjamejo, da sta šport in gibanje bistvo zdravega in polnega življenja. Na Fakulteti za organizacijske vede tako že od leta 2017 izvajajo visokošolski strokovni študijski program Management v športu.

Vir: Univerza v Mariboru

Fakulteta za organizacijske vede je z razvojem študijskega programa upoštevala potrebe vrhunskega športa. Vrhunski športniki, ki so sodelovali pri pripravi študijskega programa, in bodo tudi v prihodnje člani Sveta programa Management v športu, bodo skupaj z visokošolskimi učitelji fakultete spremljali izvajanje programa in usmerjali njegov razvoj tako, da bo najbolj uporaben za študente in njihov razvoj. Študijski program in vsebina predmetov se bo prilagajala potrebam športnikov in športnih delavcev.

Vir: Univerza v Mariboru

Na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru pa izvajajo tudi visokošolski strokovni študijski program Športno treniranje, ki ob končanem študiju diplomantu/diplomantki prinese strokovni naziv: diplomirani športni trener/trenerka VS. Univerza v Mariboru vsako leto objavi javni razpis, namenjen sofinanciranju stroškov udeležbe na športnih tekmovanjih, na katerega se lahko prijavijo študentje Univerze v Mariboru, v skladu z razpisanimi pogoji. Univerza v Mariboru je za spodbudo aktivnosti na področju dvojne kariere športnikov in športnikom prijaznega izobraževanja prejela certifikat Športnikom prijazno izobraževanje, ki ga podeljuje Olimpijski komite Slovenije –Zveza Slovenskih Olimpijcev. Prepogosto se namreč dogaja, da se vrhunski športniki ob zaključku športne kariere soočijo s težavami pri izgradnji ne-športne kariere, saj mnogi nimajo ustrezne izobrazbe in potrebnih izkušenj. Zato je pomembno, da si izobrazbo pridobijo v času, ko se tekmovalno ukvarjajo s športom. Izobraževalne institucije športnikom omogočajo prilagoditve, ki lahko olajšajo izobraževanje in pomagajo, da bodo kljub intenzivni vključenosti v vrhunski šport dosegli želeno poklicno izobrazbo.

Univerzitetni športni ce​nter Leona Štuklja študentom in študentkam Univerze v Mariboru ponuja obilo možnosti za ukvarjanje s športom in rekreacijo. Nudijo igranje košarke, odbojke in malega nogometa ter skvoša in badmintona. Dvakrat tedensko poteka organizirano športno plezanje, vsak dan pa omogočajo vadbo v fitnesu. V dvorani za aerobiko poteka vodena skupinska vadba, ki predstavlja eno najbolj zabavnih in učinkovitih oblik rekreacije. Za študente Univerze v Mariboru je vadba v mesecu oktobru brezplačna.

Prav tako Študentski svetu Univerze v Mariboru skozi vse leto skrbi za organizacijo mnogih dogodkov povezanih z zdravjem in športom. Tako vsak študent zagotovo najde nekaj zase.

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *