06:18, čet, 9. Feb

V Lovrencu na Pohorju opzorili na poškodovane gozdne in lokalne ceste

Minuli petek je v Lovrencu na Pohorju potekal posvet o gozdarstvu. Na Občini so ob tem opozorili na problematiko poškodovanih lokalnih in gozdnih cest, kot posledice njihove dotrajanosti, pa tudi izvajanja sečnje in spravila lesa iz tamkajšnjih gozdov, ter glede njihove sanacije po zaključenih delih.

unnamed (4)

Glavni direktor družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG), Zlatko Ficko, se je v kulturnem domu Jožeta Petruna, v Lovrencu na Pohorju, skupaj s strokovnimi sodelavci SiDG udeležil javnega posveta o gozdarstvu, ki so ga organizirali Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), družba SiDG, Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) ter Občina Lovrenc na Pohorju.

S strani MKGP se je posveta udeležil državni sekretar Marjan Podgoršek s sodelavci, na posvetu pa so sodelovali tudi direktor ZGS, Damjan Oražem s sodelavci, ter gostitelj, župan Občine Lovrenc na Pohorju Joško Manfreda, s sodelavci z občinske uprave. Javni posvet je bil organiziran kot del obiska vodilnih predstavnikov MKGP, SiDG in ZGS pri županu Občine Lovrenc na Pohorju, v okviru katerega je med drugim potekal tudi sestanek glede problematike poškodovanih lokalnih in gozdnih cest, kot posledice njihove dotrajanosti, pa tudi izvajanja sečnje in spravila lesa iz tamkajšnjih gozdov, ter glede njihove sanacije po zaključenih delih. Na sestanku je bilo dogovorjeno, da bo ustanovljena tudi posebna delovna skupina oziroma komisija, sestavljena iz strokovnjakov vseh udeleženih pristojnih institucij, ki bo pristopila k celovitem reševanju predstavljene problematike.

Osrednja tema posveta je bilo stanje gozdov in gozdarstva v Sloveniji, ki je bilo prisotnim predstavljeno tako s širšega kot lokalnega vidika. Med drugim so govorniki izpostavili področja kot so načrtovanje in realizacija poseka, sadnja in obnova gozdov tudi po naravnih ujmah, izvedba gozdarskih razpisov iz Programa razvoja podeželja, gradnja in vzdrževanje gozdnih cest ter stanje in ukrepi varstva gozdov pred podlubniki.

Po uvodnem pozdravu in predstavitvi namena obiska delegacije v Občini Lovrenc na Pohorju ter rezultatov in sklepov sestanka na občini, s strani Podgorška in Manfrede, so bili gostje posveta pozvani tudi h konkretnim vprašanjem in izpostavitvi problematik, s katero se soočajo pri svojem življenju in delu v tej lokalni skupnosti. Med drugim so bila izpostavljena vprašanja glede škode po divjadi, o novemu načinu oziroma sistemu gospodarjenja z državnimi gozdovi prek družbe SiDG in rezultatih glede na preteklo »koncesijsko« ureditev, glede možnosti zagotavljanja več lesa slovenskim predelovalcem lesa, glede novega načina oddajanja del v državnih gozdovih, ko se tudi sečnja izvaja na podlagi javnega naročanja ter edinemu merilu izbire izvajalca – najnižje cene, glede možnosti zaposlovanja oziroma zagotovitve vsaj pripravništva diplomantom na področju gozdarstva.

Predvsem glede slednjega je bilo tako s strani Podgorška kot tudi s strani Ficka pojasnjeno, da dosedanji rezultati poslovanja družbe SiDG kažejo, da je bila odločitev o spremembi sistema gospodarjenja z državnimi gozdovi smotrna, daj se je dobiček iz tega področja glede na prejšnji sistem koncesij, praktično podvojil. S strani Ficka je bilo med drugim pojasnjen tudi način prodaje lesa iz državnih gozdov in kriterije, izmed katerih je cena predstavljala 60%, upoštevani pa so bili tudi drugi kriteriji, kot so odstotek lastne predelave lesa, boniteta kupca in dosedanje sodelovanje. Povedal je tudi, da je bila domala vsa hlodovina prodana v Sloveniji, le slabše kakovosten les, za katerega trenutno ni zadosti domačih predelovalcev, je bil prodan v tujino.

Ficko je glede možnosti zaposlovanja gozdarskih diplomantov pojasnil, da družba pripravlja predlog, po katerem bi vsako leto desetim diplomantom zagotovili možnost opravljanja pripravništva, tako da bi v vsaki od poslovnih enot (PE Ljubljana, PE Maribor, PE Postojna in PE Kočevje) zaposlili po dva, dva pripravnika pa bi zaposlili na sedežu SiDG.

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *