V LPR očitajo MOM nepravilnosti pri financiranju športnih klubov

Na današnji novinarski konferenci, ki so jo sklicali v LPR, z namenom predstaviti sume nepravilnosti pri financiranju športnih klubov v letih 2019 in 2020, bi po njihovih besedah morali biti prisotni tudi nekateri mariborski športni klubi, a je Auer dejal, da so klonili pritiskom. V LPR so podžupana Samo Petra Medveda pozvali k odstopu, kljub temu, da nimajo trdnih dokazov o nepravilnostih, prav tako še niso podali ovadbe. 

Izbrani klubi so morali do 28. februarja letos podpisati pogodbo o sofinanciranju in podati vsebinsko poročilo o namenski porabi sredstev in bilanco stanja za 2020. “Obligacija je bila da do 28.2. za sredstva 2020, torej tisti, ki so se uspeli pribiti do razpisov, so morali, po kriterijih oddati poročilo. Sekretar vodja urada za šport pa je 5.3 poslal dopis, da vse izvajalce poziva k posredovanju vsebinskega poročila o namenski porabi. Torej dokazila, da so računa plačani. Rok pa je bil 28. 2.,” je dejal Primož Juhart in dodal: “Dopis je šel ven po roku do katerega bi morali vsa poročila že imeti zložena. Poslali so jim dopis v nasprotju z zakonom in roki.”

Po njegovih besedah naj niti eno izmed teh poročil še ni bilo pregledano, to naj bi bilo razvidno iz aplikacije, ki so jo lani prvič uporabili na MO Maribor. “Kdo je odgovoren, da se na tak način upravlja s štirimi milijoni? In kdo bo klubom pojasnil zakaj je takšen sistem takšen kot je?”


V LPR so dejali: “Pozivamo podžupana k odstopu. Če sam ne bo odstopil, pa pričakujemo, da ga župan razreši in sproži postopke. Če ne bo ne enega, ne drugega, pa predlagamo, da skliče izredno sejo in pojasni zakaj ni bilo nadzora in transparentno prikazano, komu je bil denar dodeljen.”

Podžupan MO Maribor je dejal, da ne vidi razloga, da bi podal svoj odstop

Podžupan MO Maribor Samo Peter Medved je dejal, da sta bila razpisa za zadnji dve leti izvedena zakonito in zavrača vse očitke. Na tem mestu je dodal, da je ponosen, da so postopek spravili v red in rekordno hitro podpisali pogodbe s športnimi klubi. Podžupan je povedal, da je seznanjen, da se z delitvijo sredstev, ki so namenjene športnim programom, ukvarjajo kriminalisti.

V LPR so dejali, da bodo, v kolikor do odstopa ne pride, zahtevali sklic izredne seje. Samo Peter Medved na to doda, da vedo, kako se skliče in poteka, ter da se bodo jo z veseljem udeležili.