14:36, pet, 22. Sep

V Občini Ruše zbirajo prijave za škodo na stvareh zaradi posledic obilnega deževja s poplavami in plazovi

Občina Ruše poziva oškodovance na območju te občine, da prijavijo škodo na stvareh zaradi posledic obilnega deževja s poplavami in plazovi.

Na podlagi sklepa št. 844-18/2023-161-DGZR Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, z dne 25. 5. 2023, o ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic obilnega deževja s poplavami in plazovi od 14. do 23. maja, tako pričenja Občina Ruše z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi obilnega deževja s poplavami in plazovi na območju katastrskih občin občine Ruše. Zbiranje vlog se začne jutri, 2. 6. 2023, in traja do 20. 6. 2023.

Vloge sprejemajo na Občini Ruše

Vloge oškodovancev bodo sprejemali v vložišču Občine Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, med 2. 6. 2023 in 20. 6. 2023, vsak delovni dan v času uradnih ur, in sicer med 8. in 12. uro, v sredo tudi med 13.30 in 16.30 uro. Vlogo lahko oškodovanci pošljejo tudi po pošti na naslov občine ali elektronski pošti na naslov: obcina@ruse.si. Vlogo (Obrazce 1, 3, 4 in 5) dobijo v vložišču Občine Ruše ali na spletni strani na TEJ POVEZAVI. Priporočljivo je izpolnjenim obrazcem priložiti slike poškodovanega objekta oz. zemljišča. Več informacij lahko občani dobijo v občinski upravi na tel. št. 02/669-0650 ali po elektronski pošti obcina@ruse.si.

Škodo v gozdovih ocenjuje Zavod za gozdove Slovenije, na vodotokih Direkcija RS za vode, na kulturni dediščini Zavod za varstvo kulturne dediščine, v gospodarstvu Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, na državnih cestah Direkcija RS za infrastrukturo, ostalo škodo na stvareh pa ocenjuje občinska komisija za ocenitev škode zaradi naravnih nesreč.

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

Triglav