V Selnici ob Dravi 1. strokovno srečanje Turizem in trajnostni razvoj

Na turističnem zemljevidu je Selnica ob Dravi še dokaj neznana in neraziskana. K prepoznavnosti kraja pa lahko prispevajo izvirne zgodbe ne samo s področja turizma, pač pa tudi kmetijstva, kulture in gospodarstva.

Tako so v Društvu Godi mi z namenom razvoja nove turistične destinacije Selnica ob Dravi jeseni 2020 raziskali stanje na terenu in marca 2021 povabili že obstoječe in potencialne ponudnike v kraju k izpolnjevanju ankete: “Da ne bi ostalo samo pri anketi vas 24. junija 2021 vabimo na 1. strokovno srečanje Turizem in trajnostni razvoj Občine Selnica ob Dravi z namenom vzpodbuditi obstoječe in potencialne lokalne ponudnike k razvoju svoje ponudbe. K sodelovanju smo povabili strokovnjake s področja gospodarstva, turizma in kmetijstva. Udeleženci bodo dobili osnovne informacije o možnostih financiranja, promocije in vključevanja v projekte.”

Primeri uspešnih podjetniških zgodb

V dokaz, da se v našem kraju da uspeti, pa so povabili tudi dva že uspešna lokalna ponudnika, da predstavita svojo zgodbo. Tako boste lahko prisluhnili županji dr. Vlasti Krmelj, Bernardi Korez (Društvo Godi mi), Mihi Kranjčeviču: Hram kulture Arnolda Tovornika in TIC, Tomi Prosnik: Priložnosti in dobre prakse v okviru LAS Drava, mag. Mojci Gregorič (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo), Jasni Mak (RRA Podravje – Sektor za podjetništvo), Vanesi Zderić, Karmen Razlag (RRA Podravje – Maribor, Sektor za turizem), Roku Toplaku in Luciji Grahor.

Dogodek bo v Hramu kulture Arnolda Tovornika v četrtek, 24.6. ob 16.00 uri. Udeležba je brezplačna, a pod pogoji COVID 19 predpisov.