13:03, sob, 23. Sep

V Sveti Trojici začeli gradnjo kolesarske poti Sveta Trojica – Zgornja Senarska vas

Začetek trase kolesarske steze poteka ob lokalni cesti Zg. Senarska – Zg. Ročica in nadaljuje po JP 703851, odsek Zg. Senarska – jezero, vključno z izvedbo priključka na državno cesto R2-439, odsek 1525.

Na tem delu se bo izvedlo dvosmerno kolesarsko stezo na pločniku, ločeno z robnikom, uredilo se bo potrebno infrastrukturo in prometno signalizacijo.

Gradbena pogodba za izgradnjo kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice – T1925 je bila podpisana 4. 2023. Izbran izvajalec je Komunala Slovenske Gorice. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020; četrta prednostna os ”Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja”, tematski cilj 4 “Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih”, Prednostna naložba 4.4. “Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Kolesarska pot bo predvidoma zaključena 30. 6. 2023. V tem času bodo na navedenih odsekih potekale začasne delne zapore cest Zg. Senarska – Zg. Ročica pred križiščem. Po potrebi bodo med asfaltiranjem urejeni obvozi. Obvestila o zaporah in obvozih bodo objavljali sproti na spletni strani Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

Triglav