22:12, tor, 23. Jul

VIDEO: V Rušah sprejeli proračun

Brez zapletov na občinski seji Občine Ruše tudi tokrat ni šlo. 4. redna seja se je namreč začela zelo podobno kot 3., saj je županja Urška Repolusk tudi tokrat sejo začela s podukom medijem, katere točke dnevnega reda seje bo dovolila snemati in katerih ne.

Opozicija se je tudi tokrat čudila praksi županje in ji očitala, da sejo zapira za javnost ter jo prosila za razlago, čemu je temu tako. Županja je na očitke odgovorila, da seje ne zapira pred javnostjo, ampak izkorišča zgolj 25. člen poslovnika, ki ki predsedujočemu omogoča omejitev slikovnega in glasovnega snemanja oziroma na izrecno prošnjo medija lahko predsedujoči dovoli slikovno in zvočno snemanje določenih delov seje. Tako se je po lastni presoji, ne glede na prošnjo medija BK TV, da bi snemali dele vseh točk, odločila, da bo dovolila snemanje le 4. točke dnevnega reda (Odlok o proračunu Občine Ruše za leto 2019 – druga obravnava), 5. točke (Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ruše) in 6. točke (Zaključni račun proračuna Občine Ruše za leto 2018). Opozicije z odgovorom kljub vsemu ni prepričala, saj so mediji sicer sejo lahko spremljali v celoti, zainteresirana javnost pa je pri spremljanju omejena, saj dvorana ne sprejme vseh občanov Ruš, kar pomeni, da se mora večina občank in občanov zadovoljiti s poročanjem izbranega lokalnega medija s strani županje in medija BK TV. In prav to je zmotilo opozicijo, ki ne vidi razloga, zakaj se seje ne smejo snemati v celoti, kot je bila to praksa do sedaj in je praksa tudi v sosednji mariborski občini. Več v videu.

Proračun sprejet brez upoštevanja opozicije
Že takoj na začetku je občinsko vodstvo postreglo s podatkom, da so za proračun v času javne razgrnitve, prejeli kar 113 mnenj oziroma predlogov občanov za njegovo izboljšavo. Od tega jih je bilo 94 podanih pravočasno v skladu z zakonsko časovnico. Županja je zatrdila, da so jih upoštevali kar 64. Kljub vsemu je opozicija županji očitala, da proračun ni razvojno naravnan, predvsem pa se vidi ponavljanje vseslovenske prakse, da se ob zamenjavi občinskega vodstva, zamenjajo tudi prioritete in se tako pozabi na nekatere nedokončane dobre projekte prejšnjega občinskega vodstva. Županja je na očitke odgovorila, da je proračun osnovala na podlagi predlogov občank in občanov, ki si želijo boljših cest in boljše komunalne infrastrukture. Koalicijski svetnik neodvisne liste #Skupaj, Ladislav Pepelnik, pa je opoziciji odgovoril, da proračun ohranja vse njihove dobre projekte, je pa jasno, da ima trenutna županja drugačne prioritete od prejšnjega vodstva.
Kljub temu so se pri sprejemanju proračuna kopija lomila prav pri amandmajih opozicijske svetniške skupine ZA – Združena akcija, ki je vložila amandma, ki bi sredstva, predvidena za nakup avtomobila in za nakup pisarniškega materiala, prerazporedil za dokončanje projekta Matavškove jame. Skupaj bi bilo po predlogu opozicije za dokončanje projekta na voljo še 50.000 EUR. Amandma je tako odprl daljšo razpravo, saj so predvsem koalicijski svetniki prepričani v mnoge finančne in druge nepravilnosti projekta, kljub zagotovilom direktorja občinske uprave, Dušana Laheta, ki je funkcijo opravljal tudi pri nekdanjem županu Urošu Razpetu. Opozicija je tako soglasno napovedala revizijo projekta, ki ji je že dlje časa trn v peti. “Razmislite o smotrnosti revizije, saj bi bilo to podobno metanju denarja skozi okno,” je na napoved revizije dejal Razpet in dodal, da je amandma vložil, ker čuti odgovornost, da se projekt zaključi, hkrati pa izrazil prepričanje, da revizija ne bo razkrila nobenih nepravilnosti. Opozicijski svetniki so predlagali še amandma, ki bi znižal sredstva namenjena informiranju in nabavi pisarniškega materiala, ta denar pa bi namenili ukrepom za spodbujanje malega gospodarstva, katerim je županja Urška Repolusk v letu 2019 odvzela skoraj 49.000 evrov. Opozicija županji tako očita, da ni naklonjena ustvarjanju novih zaposlitev v občini. Barbara Jert (ZA – Združena akcija) je zato proračun ocenila za prenapihnjen, predvsem pa premalo socialno naravnan. “Socialni ukrep bi bil podpora malemu gospodarstvu,” je zaključila Jertova.
Za daljšo debato je nato poskrbel še amandma koalicijske 2×2 Neodvisne liste, ki predvideva višanje proračunske postavke za Društvo prijateljev mladine za 30.000 evrov, kar naj bi omogočilo dodatno redno zaposlitev. Amandma je vložila tudi županja, ki je predvideval višanje postavke za Letno gledališče za 26.500 evrov v namen obnove kulturne dediščine. Oba koalicijska amandmaja sta bila sprejeta z desetimi glasovi za, amandmaja opozicije pa oba zvrnjena s tesnim izidom z osmimi glasovi za in devetimi proti. Tako je koalicija najverjetneje nakazala, kako se bodo sprejemali pomembni akti skozi celotni mandat. Več v videu.

Kljub vsemu je nekdanji župan Ruš Uroš Razpet, proračun za leto 2019 podprl, saj je dejal, da ni v občinskem svetu zato, da bi jezil županjo. “Nisem tukaj zato, da bi komurkoli od vas, ki seveda imate legitimno pravico, ugotovljeno na volitvah, da na nek način vodite kraj, nagajal. Rad bi pomagal, rad bi, da neke projekte speljemo, rad bi, da smo toliko pametni, da ne počnemo tega, kar počnemo v tej državi že cel čas, da ob zamenjavi oblasti, vse tisto, kar se je počelo prej, zmečemo stran pa gremo na novo,” je svojo podporo proračunu utemeljil Razpet, obenem pa izrazil željo zadostni finančni podpori, ki bi omogočila dokončanje projekta Matavškova jama. Kot rečeno je opozicija pokazala drugačen obraz in predlog zavrnila. Tako v proračunu ostaja za projekt zgolj 20.000 evrov od željenih 50.000.

Svetnikom omejen dostop do dokumentacije
Svetnik Darko Knez iz ZA – Združena akcija je občinsko vodstvo opozoril, da je imel željo za dostop do dokumentacije, ki jo hrani občina a je ni dobil.  Boštjan Petek iz Oddelka za gospodarstvo, finance, komunalo, okolje in prostor  mu je odgovoril: “Ker gre za informacijo javnega značaja se na odgovor čaka dvajset delovnih dni,”. Ob tem se je takoj oglasila Katja Markač Hrovatin, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter občinsko vodstvo podučila, da mora imeti vsak svetnik takojšen vpogled v vso občinsko dokumentacijo.
Temu je pritrdila tudi svetnica SD, Bojana Muršič. “Drži. Tudi jaz kot poslanka imam možnost takojšnjega vpogleda v vso državno oziroma državnozborsko dokumentacijo o kateri se zanimam.” Vse torej kaže, da občinsko vodstvo še ne pozna vseh postopkov, predvsem pa nekoliko skrbi dejstvo, da takšni manevri precej spominjajo na poskus nekega zavlačevanja oziroma prikrivanja, sicer bi Knez dokumentacijo že zdavnaj dobil v vpogled. Tudi, če bi veljali zakonski roki, nikjer ne piše, da ni možno odgovora dobiti še pred iztekom zakonsko določenega roka za podajo odgovora oziroma željene dokumentacije.

S tesnim izidom potrjen tudi zaključni račun za leto 2018
Svetniki so razpravljali še o zaključnem računu za leto 2018, ki je svetnike spet razdelil na koalicijo in opozicijo. Opozicijo je zmotilo že dejstvo, da je bil proračun v letu 2018 izveden v 93%, svetnico Katjo Markač Hrovatin pa je še dodatno zmotilo, da so bila v lanskem letu planirana sredstva za nakup stvarnega premičnega premoženja v vrednosti 30.000 EUR, v zaključnem računu pa so prikazana porabljena sredstva v višini 68.000 EUR. V tem primeru je šlo za nakup dveh avtomobilov in viličarja, ki so bili namenjeni Režijskemu obratu Ruše. Ob tem jo je svetnik Mihael Hleb Oset iz Neodvisna lista za varnost in pomoč – NLVP opozoril, da so bila vozila, ki so se nabavila nujna, saj stara vozila niso bila več izpravna. “Jaz bi vsakega svetnika prosil, da se pred Režijskim obratom ustavi in pogleda, ko pozimi naši delavci čistijo sneg, poleti kosijo travo in me zanima, kako bi oni gledali na nas, ko razpravljamo o takšnih zadevah. Mislim, da je jasno, da morajo biti njihova delovna sredstva izpravna,” je zaključil Hleb Oset. Svetniki so nato zaključni račun, s sedmimi glasovi za in šestimi proti, podprli.

Občinski svetniki so potrdili tudi Letni program športa v Občini Ruše, ki je programsko identičen prejšnjemu. Prišlo je zgolj do manjših prerazporeditev sredstev iz programov namenjenim starejšim in invalidom k programom prostočasnih dejavnosti in športa mladih. Je pa zanimivo, da se je Letni program športa, ki omogoča sofinanciranje športnih društev v Rušah sprejel tako pozno, saj podlaga za sprejetje ni sprejet proračun, kar dokazuje praksa iz občine Maribor. Tako bodo športna društva občinska sredstva prejela šele čez dober mesec ali dva, v primeru, da pride do kakšnih pritožb, kar pomeni, da bodo športna društva večino leta morala funkcionirati brez nujnega sofinanciranja občine.

Nedostopnost za medije, kljub drugačnim objlubam

Prav tako je županja, kljub začetnim obljubam, da bo po seji, ki je ni dovolila v celoti zvočno in slikovno posneti, na voljo za medije, na koncu pokazala drugačen obraz, saj je na izrecno prošnjo medija BK TV za izjavo pred kamero odgovorila, da ne bo dala izjave, lahko pa ji vsa vprašanja pošljejo pisno in bo nanje pisno odgovorila. Prav tako to velja za naš portal, za svoj plačan medij pa daje izjave takoj po seji.

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

S klikom na gumb "Objavi komentar" se strinjate s pravili komentiranja.