06:59, sre, 7. Jun

VIDEO: Z zavajanji in lažmi nad kandidatko za županjo občine Destrnik

Na BK TV smo v živo prenašali soočenje županskih kandidatov občine Destrnik. To sta Vlasta Toplak Tetičkovič in Branko Horvat. Soočenje je bilo precej burno, tudi zaradi zbranih svetnikov in kandidatov. Publika se je namreč med samim soočenjem, ki je potekalo v živo, neprestano oglašala in negodovala. Na takšen način so, predvsem tisti, ki podpirajo kandidata Horvata, svoje nestrinjanje izkazovali na način, da so vzklikali ter se precej neprimerno in nekulturno obnašali. Z lažmi in zavajanji so se spravili na kandidatko za županjo.

Očital ji je, da je bila zaposlena le kot referentka, a gre za laž, bila je mnogo več kot to

Robert Simonič, Najprej Destrnik, je kandidatki zastavil vprašanje: “V zadnjem mesecu smo večkrat slišali, da ste zadnjih 10 oz. 15 let bila zaposlena na Ministrstvu za kmetijstvo. Zanima me, kako boste v Občino Destrnik kot županja pripeljala denar za razvoj občine, saj v 3 letih, ko ste bili direktorica občinske uprave, od danih obljub žal nimamo ničesar. In ali je to posledica, da ste bila zaposlena na ministrstvu le kot referentka za Gerke in ne v vodstvu funkcije ministrstva, ter zato nimate odprtih vrat v Ljubljani, kot trdite, da jih imate.”  

“Gospod Simonič, jaz mislim, da vas je ta negativna kampanja pripeljala do tega, da ste sami iz vaše liste v občinskem svetu. Kar se tiče mojega delovnega mesta, lahko nocoj objavim moje sklepe o delovnih mestih. Na koncu sem bila kot višji svetovalec 1, kar je najvišja stopnja v stopnji svetovalec v upravnih nazivih, to verjetno veste, ker ste pogodbenik MNZ in to obvladate,” mu je med drugim odgovorila Vlasta Toplak Tetičkovič.

To je tudi dokazala, aneks k pogodbi je razviden spodaj.

Enajst let zaposlena na delovnem mestu višji svetovalec

To zagotovilo smo prejeli tudi s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Dejali so nam: “Vlasta Tetičkovič Toplak se je na ARSKTRP zaposlila dne 1. 5. 2004, in sicer na delovno mesto SVETOVALEC, z dnem 7. 4. 2008 pa je bila premeščena na delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC, kjer je do konca delovnega razmerja, to je 30. 6. 2019, opravljala naslednje naloge.

V okviru programskega obdobja Programa razvoja podeželja 2007-2013 je v okviru Sektorja za razvoj podeželja delala na naslednjih ukrepih:
311 Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti
312 Podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij
322 Obnova in razvoj vasi

V okviru programskega obdobja Programa razvoja podeželja 2014-2020 je delala v okviru Sektorja za razvoj podeželja na naslednjih področjih:
1) Obravnavala je vloge in zahtevke na ukrepu M04.1
2) Opravljala je IN SITU obiske za naslednje ukrepe:
M04.1 Ukrep za podporo za naložbe v kmetijska gospodarstva
M04.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj kmetijskih proizvodov
M04.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva”

Govora tudi o EU-sredstvih

Simonič je tako očital tudi, da ni bilo storjenega nič na področju EU-sredstev. Na tem mestu je zanimivo dejstvo, da je protikandidat Horvat glasoval proti investiciji Lanišnice in Preše ter proti kolesarski stezi. Na tem mestu se upravičeno poraja vprašanja, ali je proti EU-investicijam?

Lažni očitki, da ni delovala na nivoju občine

Ena izmed svetnic, ki je na soočenju kandidatoma zastavila vprašanje, je Majda Kunčnik, Lista za Urban. Voditelj jo je povabil na oder, da zastavi vprašanje obema “Prosim, da postavita vprašanja, in sicer vsakemu kandidatu po eno kratko vprašanje, lepo prosim.” Odgovorila je: “Toliko, kolikor zahtevam, tak bo vprašanje.” Sprva je vprašanje zastavila Vlasti Tetičkovič Toplak.

Morala se je soočiti tudi z očitki, da ni delovala na nivoju občine. A dokumenti spodaj dokazujejo, da je na nivoju občine delovala, še preden se je zaposlila. Bila je članica in celo predsednica NO odbora, kjer ji je ob izvolitvi, ko je opozorila, da je treba delati na mirnejši način, čestital celo takratni svetnik Horvat, a Majda Kunčnik to prezira. Dokaz je razviden spodaj.

Zavajanje tudi o prodaji občinske stavbe

Ne gre za osamljene primere zavajanja. Na soočenju SIP TV je Horvat med drugim dejal, da je bila občinska stavba na naslovu Vintarovci 50 prodana Pukšičevemu zetu. A to je kupil Boštjan Čulk, ki se je po soočenju tudi oglasil in dejal, da strogo obsoja kakršno koli povezovanje njega s sorodstvom župana Občine Destrnik. Zahteval je tudi opravičilo od gospoda Horvata, a ga naj ne bi prejel.

Burna razprava: Svetnica županu očitala že po eni izmed sej

Takoj po končani 17. redni seji Občinskega sveta Občine Destrnik se je odvila precej burna razprava. Takrat je občinska svetnica Majda Kunčnik očitala županu, da on ni plačal treh kubikov drv očetu s tremi otroki. Župan ji je pokazal izpisan in plačan račun za drva. V pogovor se je nato vpletel še občinski svetnik Branko Horvat, skupaj s Kunčnikovo sta županu govorila, naj vrne denar, nista pa povedala, za kaj gre, kljub temu, da je Pukšič večkrat dejal, naj pove zakaj gre.  “Vi boste rekli, da nismo v vrtcu. Smo v vrtcu, še huje je. In vi ste tak kot tisti 2-3 leta star, na stopnji trmi, ko so ravno ven s pleničke,” je dejala Kunčnikova. Sledila je tudi tema o delanju v občinskem svetu. “Jaz nisem bila izvoljena za to, da dvigujem roko,” je dejala, aktualni župan pa: “Bila si zato, da bi delala dobro za ljudi, delate pa samo škodo.” 

Prispevek si lahko ogledate spodaj.

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

Triglav