15:31, tor, 9. Avg

DOPOLNITEV: Županja Ruš s svojimi potezami prekoračuje pristojnosti? Dvig cen v Športnem parku Ruše je potrdil svet zavoda, v katerega je sama imenovala kar tri od petih članov

V letošnjem letu je prišlo do višjih cen storitev v Športnem parku Ruše. Županja Ruš Urška Repolusk je zato zahtevala, da direktor odstopi, a višje cene je potrdil svet zavoda. V svetu zavoda ŠPR je sicer pet članov, tri je imenovala županja sama. Konkretno to pomeni, da ima absolutno večino, zato ni izgovora, čigava je odločitev v svetu zavoda. Podražitev so namreč podprli štirje od petih članov.

Zavod ŠPR torej upravlja svet zavoda, ki ima 5 članov. Sestavljajo ga: en predstavnik delavcev zavoda, en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti in kar trije predstavniki ustanovitelja, torej tisti, ki jih je imenovala županja. Navadno se svet zavoda uravnoteži med javnostjo, zaposlenimi in ustanoviteljem, v tem primeru pa je popolnoma enoznačno sestavljen, da ima ustanovitelj absolutno večino, kar pomeni, da ni nobenega izgovora, čigava je odločitev v svetu zavoda.    

STATUT ZAVODA ŠPORTNI PARK RUŠE

Zavod upravlja svet in ne županja

V Zakonu o zavodih je v 29. členu zapisano: Zavod upravlja svet ali drug kolegijski organ upravIjanja (v nadaljnjem besedilu: svet). Svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda ter predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti. Sestava, način imenovanja oziroma izvolitve članov, trajanje mandata in pristojnosti sveta se določijo z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili zavoda.”

Za primerjavo je v svetu Zavoda osnovne šole Ruše 1 članov, od tega tri predstavniki ustanoviteljice, tri predstavniki staršev ter pet predstavnikov delavcev zavoda. Županja je tako svet zavoda ŠPR prilagodila sebi.

Županjina napaka pri izračunu cen

Kot smo že poročali, je bila preteklem letu cena vstopa za pet ur 5,50 evra, danes ista cena velja za 120-minutni obisk. Za peturno vstopnico je treba odšteti 8 evrov, za celodnevno pa 13 evrov. Poleg tega so se pocenile polletne in letne karte. Kot pove direktor Športnega parka Ruše Gorazd Ladinek, pa naj bi jo s cenami seznanil že decembra. “Seznanili smo jo s podražitvijo cen wellnessa, ki so šle dosti bolj gor. Obvestili smo jo, čeprav jih ne rabimo obveščati, ampak smo jim povedali. In to je najbolj pomembna sprememba,” pojasni Ladinek. Kot kaže gre za še eno potezo županje, da bi očrnila direktorja in dosegla njegovo razrešitev.

“Mislim, da je bil to že četrti, ali pa grožnje,  jih ne jemljem več resno, za mene je relevantno kaj govori in sprejme svet zavoda in občinski svet, kaj govori županje je njeno osebno mnenje.”

Vzrok tiči nekje drugje?

S pritiski županja prekoračuje svoja pooblastila v skladu z odlokom in zakonom o zavodih namreč županjo v zavodu zastopajo trije člani, ki jih je imenovala sama. In glede na to, da so za podražitev glasovali štirje od petih, je jasno razvidno, da so tudi njeni predstavniki glasovali za dvig cen. Sam meni, da vzrok težav tiči drugje: “Županja nam že pol leta ukazuje, da bi morali del zaposlenih preseliti na Trg vstaje 3, kjer bi naj bil TIC. Nekdo ne razume, da moramo imeti kader, da lahko koga preselimo, drugo kot drugo, pa moramo imeti zagotovljeni sredstva s strani občine, da bomo lahko pokrivali vse obratovalne stroške, ki pa jih ni malo.”

“Koliko je smiselno TIC delati na trgu, glede na to, da imamo tu Športni park Ruše, kjer imamo ves čas od 8 do 21. na recepciji osebe, ki so za potrebe, ki jih izkazujejo turisti v občini Ruše, čisto zadosti.”

To je, po besedah Ladineka, predlagala delovna skupina za turizem, ki jo je županja razpustila, ker ni delala po njenih navodilih. “Tudi svet zavoda je sprejel sklep, da naj bo v prvi fazi TIC tukaj na bazenu in tudi svet zavoda je sprejel sklep , ki bo poslan na občino, naj na Ticu odloča občinski svet.”

Za več pojasnil smo se obrnili tudi na županjo Ruš Urško Repolusk, ki smo ji posredovali novinarska vprašanja, ker jih nismo prejeli, smo zapisali, da jih objavimo, ko jih prejmemo. Prejeli smo jih po pošti, 17. januarja.

Objavljamo jih v celoti:

Kako komentirate to, da je direktor dejal, da ste bili z novimi cenami seznanjeni?

“O višini cen storitev Športnega parka Ruše nas ni seznanil niti direktor javnega zavoda niti predstavniki ustanovitelja v svetu zavoda. Temo je direktor javnega zavoda le obrobno omenil na sestanku v sredini lani, vendar samo v delu preveritve cen vstopa v savne. Namere o dvigu cen ostale ponudbe direktor ni izpostavljal, niti ni predstavil višine cen. Pričakovano bi bilo, da je ustanovitelj kot financer zavoda seznanjen o tako pomembnih vprašanjih za občanke in občane, saj je javni zavod ustanovljen ravno z namenom dostopnejše športno rekreativne ponudbe občankam in občanom občine.”

Vprašali smo jo tudi ali obstaja zapisnik tega vprašanja in jo prosili, da nam ga posreduje.

“O vsebini sestanka je bil pripravljen zapis. Dokument lahko prejmete na podlagi vloge za dostop do informacij javnega značaja.”

Kako sicer ocenjujete komunikacijo med vami in g. Ladinekom?

“Vodstvo občine je z direktorjem javnega zavoda pripravljeno voditi konstruktiven dialog z namenom iskanja skupnih rešitev, ki bodo v interesu izboljšana kvalitete bivanja občank in občanov občine. Žal gospod Ladinek zavrača takšen dialog.”

Dejali ste, da gre za podražitve tudi do 136 odstotkov, vendar cenik kaže drugače, je morda pri tem prišlo do napake z vaše strani?

“Z naše strani ni prišlo do napake, cene so se povišale za 100 in več odstotkov. Bolj zaskrbljujoče je to, da cenik kaže, da je ponudba enakih storitev v večjih mestih, kjer je standard prebivalcev običajno nekoliko višji, dostopna za bistveno nižjo ceno.”

Kakšna podražitev bi bila po vašem mnenju sprejemljiva?

“Dvig cen bi lahko zasledoval povprečno zvišanje cen v letu 2021, ki je za storitve znašalo 1,5 odstotka, za cene blaga 6,7 odstotka in za cene življenjskih potrebščin 4,9 odstotka.”

Bi želeli sami kaj dodati?

“Vodstvo Občine Ruše si bo še naprej prizadevalo h konstruktivnemu dialogu in takšnim rešitvam, ki bodo v korist občankam in občanom. Ne moremo pa podpirati takšnih odločitev predstavnikov javnega zavoda, ki postavljajo dvakrat višje cene ponudbe storitev Športnega parka Ruše kot je to v sorodnih zavodih.”

Več v prispevku spodaj.

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *