Začetek izdaje brezplačnih vozovnic za upokojence na AP Maribor

Na Avtobusni postaji (AP) Maribor se je danes pričela izdaja vozovnic Slovenija za upokojence, imetnike invalidske evropske kartice, vojne veterane in starejše od 65 let, ki bodo tem kategorijam potnikov od 1. 10. 2021 omogočale brezplačen prevoz z mestnimi avtobusi. To velja ne glede na kraj bivanja potnika.

Za pridobitev brezplačne vozovnice Slovenija je treba najprej izpolniti vlogo, ki je dostopna na spletni strani Marproma v rubriki Obrazci. Ob oddaji natisnjene in izpolnjene vloge na blagajni AP Maribor je treba predložiti osebno izkaznico in poravnati strošek kartice integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) v višini 3 evre. Izdano kartico je mogoče takoj koristiti za brezplačen prevoz z medkrajevnim potniškim prometom, brezplačna vozovnica za mestni avtobusni promet pa se bo aktivirala samodejno po 1. 10. ob prvi validaciji na čitalniku vozovnic na avtobusu.

Obstoječa kartica IJPP bo avtomatsko nadgrajena

Upokojencem, imetnikom invalidske evropske kartice, vojnim veteranom in starejšim od 65 let, ki že imajo brezplačno vozovnico IJPP za medkrajevni promet, za pridobitev vozovnice za mestni avtobusni promet ni treba storiti ničesar; obstoječa kartica IJPP bo namreč avtomatsko nadgrajena še z vozovnico za mestni promet, ki se bo aktivirala ob prvi uporabi po 1. 10. in bo nato veljala do 31. 8. 2022.