07:01, sob, 22. Jan

Zagovornik načela enakosti za presojo ustavnosti enkratnega solidarnostnega dodatka za novorojence

Zagovornik načela enakosti je na ustavno sodišče vložil zahtevo za presojo ustavnosti člena sedmega protikoronskega zakona, po katerem so novorojenčki, rojeni od 1. januarja 2020 do eno leto po koncu epidemije, ob rojstvu prejeli 500 evrov. Ocenjujejo namreč, da je ukrep diskriminatoren, saj izključuje tiste, ki imajo v Sloveniji začasno bivališče.

Kot so pojasnili v sporočilu za javnost, zakon za prejetje enkratnega solidarnostnega dodatka določa, da ga lahko prejmejo le upravičenci s stalnim bivališčem v Sloveniji, ne pa tudi tisti, ki imajo v Sloveniji začasno bivališče in v Sloveniji tudi prebivajo.

Tako po oceni zagovornika nekatere osebe diskriminira na podlagi njihovih osebnih okoliščin stalnega prebivališča in državljanstva. Za vložitev zahteve za presojo ustavnosti se je zagovornik odločil, ker ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ni upoštevalo njegovega priporočila, naj diskriminatornost odpravi.

Zagovornik je nato v postopku ocene diskriminatornosti med drugim ugotovil, da je ureditev dejansko različno obravnava starše in druge upravičence do izredne pomoči ob rojstvu otroka s stalnim bivališčem v Sloveniji v primerjavi s starši novorojencev, ki imajo v Sloveniji začasno bivališče in v Sloveniji tudi dejansko prebivajo. Ti so sicer upravičeni do rednih družinskih prejemkov po zakonu o starševstvu in družinskih prejemkih, do nove ugodnosti, ki je po oceni zagovornika prav tako družinski prejemek, pa ne, so spomnili.

V oceni je diskriminatornosti je še navedel, da so na področju družinskih dajatev v okviru prava EU prepovedane kakršnekoli oblike diskriminacije. Opozoril je tudi na to, da se s pomočjo ob rojstvu otroka ščiti otroka, otrokove pravice pa pripadajo enako vsem otrokom, ne glede na to, ali imajo stalno ali začasno prebivališče.

To je ponovil tudi v zahtevi za oceno ustavnosti in zakonitosti

“Zagovornik ustavnemu sodišču, ki je edino pristojno presoditi, ali je določen predpis neustaven, predlaga, naj zadevo obravnava prednostno, saj gre v obravnavani zadevi po oceni zagovornika za hujšo obliko diskriminacije. Žrtev diskriminacije so namreč otroci, ki jim je ta izredna pomoč dejansko namenjena, diskriminacija pa je tudi množična,” so zapisali.

vir: sta

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *