01:07, sre, 8. Feb

Zaradi tatarskega bifteka znanega slovenskega proizvajalca se je zastrupilo najmanj 138 ljudi





Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) lani jeseni preiskovala povečano število prijavljenih primerov okužb s salmonelo v Sloveniji, ki so se pojavili v več regijah po državi.

Zaključne ugotovitve preiskave primerov salmoneloze so danes predstavile Sanja Vuzem, dr. med., spec. (NIJZ), mag. Nadja Škrk (UVHVVR) in doc. dr. Marija Trkov (NLZOH-Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano).

Epidemiološka služba je po prijavi kopičenja primerov salmoneloz v severovzhodnih regijah Slovenije izvedla obsežno epidemiološko preiskavo, ki je podala sledeče ugotovitve:

-v obdobju med 12. in 26. 11. 2022 je skupno bilo prijavljenih 138 primerov okužbe s salmonelo, med njimi 70 žensk in 68 moških. Povprečna starost obolelih je bila 33 let;
– zabeleženih je bilo 94 laboratorijsko potrjenih primerov in 44 verjetnih primerov (laboratorijsko primeri niso bili potrjeni, so pa kot družinski člani/sorodniki/prijatelji potrjenih primerov navajali uživanje istega živila istočasno in nato zbolevanje);
-v klinični sliki (v poteku bolezni) so prevladovali slabost, driska in bruhanje;
-33 (24%) oseb se je zdravilo v bolnici, umrl ni nihče;
-primeri so se pojavljali v osmih regijah od devetih, nobenega primera ni zabeležila le regija Nova Gorica; večina primerov je bila zabeležena v SV delu Slovenije (regije Maribor, Celje in Murska Sobota).

Pri časovni razporeditvi pojavljanja primerov so ugotovili, da je v izbruhu prišlo do dveh vrhov povečanega števila obolelih in sicer v času od 14.-16. 11. 2022 (Martinov vikend) ter od 21.-22. 11. 2022 (vikend kasneje). Glede na znano inkubacijsko dobo salmonelne okužbe in epidemiološko anketiranje obolelih so se podatki skladali z datumom nakupa tatarskega bifteka.V sklopu epidemiološke preiskave je bilo odvzetih 97 vzorcev blata in 2 vzorca krvi za hemokulturo

Prav tako so v epidemiološki preiskavi uspeli pridobiti en vzorec živila (biftek od doma), ki so ga poslali na mikrobiološko analizo. Iz 93 vzorcev blata in 2 vzorcev krvi za hemokulturo je bila izolirana Salmonella Enteritidis.

Nadalje so za 87 humanih izolatov in en živilski izolat postavili tudi indikacijo sekvenciranje celotnega genoma bakterije, ki ga je opravil NLZOH. Izmed 87 humanih izolatov je bila pri 84 izolatih ugotovljena ozka sorodnost in razvrstitev v isto gručo. Prav tako je bil humanim izolatom genetsko ozko soroden tudi vzorec živila, pridobljen v epidemiološki preiskavi.

Analize so pokazale skupni izvor okužb, in sicer uživanje tatarskega biftka iz istega obrata v Sloveniji, iz podjetja Fingušt Mesnine Štajerske, poroča 24ur.com.

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *