15:55, čet, 30. Nov

Mariborski mestni svetniki odobrili predlagane podražitve

Mariborski mestni svetniki so na današnji seji kljub nekaterim pomislekom večinsko podprli podražitev voženj z mestnim avtobusom, vodarine, odvoza odpadkov in pogrebnih storitev. Niso pa soglašali z izvzetjem Pohorske vzpenjače iz gospodarske javne službe, da bi lahko javno podjetje Marprom samo določalo cene.

Na predlog posameznih svetniških skupin SDS, Gibanja Svoboda, Liste kolesarjev in pešcev ter Levice so mestni svetniki izglasovali zahtevo za takojšno izdajo končnih odločb za sofinanciranje programov na področju športa, kulture, mladine in sociale v zneskih, kot so potrjeni v letošnjem občinskem proračunu.

“Ko smo sprejeli proračun, smo se vsi skupaj zavezali, da bo šport financiran v takšni obliki, kot ga zahteva letni program športa in kot je v skladu z razpisom,” je povedal vodja svetniške skupine SDS Milan Mikl. “Gre za izjemno pomembne družbene podsisteme, ki delajo to mesto živo,” je dodal Marko Slavič iz Gibanja Svoboda.

“S sofinanciranjem dejavnosti v višini, kot jih predvideva proračun, bomo zagotovili nadaljevanje nujnih programov, med katerimi nekateri brez občinskega sofinanciranja ne bi preživeli,” je dejala predstavnica Levice Tatjana Frangež. “Ne smemo dopustiti, da nam bodo mladi ljudje, ki v tem mestu nekaj proaktivno počnejo, odhajali drugam,” pa je povedal Josip Rotar iz Liste kolesarjev in pešcev.

Direktor mestne uprave Srečko Đurov je poudaril, da je predvideno zmanjšanje občinskega sofinanciranja omenjenih programov le začasen ukrep. “Vsi se strinjamo, da je treba na vseh teh področjih čim prej izdati odločbe v višini, kot je bila načrtovana v proračunu. Žal nam trenutna finančna situacija tega ne dopušča, zato smo sprejeli začasno odločitev. Začasna odločba pomeni, da končna odločba še sledi. In če bo finančna situacija to dopuščala, bomo izdali končne odločbe v znesku, kot so trenutno predvideni v proračunu,” je dejal.

Mestni svetniki so na današnji seji sicer podali soglasje k zadolževanju občine v višini 14,6 milijona evrov, ki je bilo predvideno že v aprila sprejetem občinskem proračunu.

Po besedah župana Saše Arsenoviča se bo ta denar porabil za projekte, ki so že v teku, med drugim izgradnjo atletske ogrevalne dvorane, sanacijo OŠ Tabor 1, gradnjo zdravstvene postaje Magdalena in zahodne obvoznice. “Skušali smo iskati čim daljšo dobo, zato da bi si pustili še nekaj prostora za zadolževanje za prihodnje projekte,” je dejal.

Obenem je mestni svet soglašal z rebalansom letošnjega občinskega proračuna, po katerem se je vanj vključil denar, ki ga je za organizacijo Olimpijskega festivala evropske mladine (Ofem) zagotovila država.

Na prihodkovni strani se proračun zvišuje za 2,8 milijona evrov in se za enak znesek zvišuje tudi na odhodkovni strani, saj so to namenska sredstva, je pojasnila vodja občinskega urada za finance in proračun Mateja Cekić. Z rebalansom je proračun za leto 2023 načrtovan v višini 194,6 milijona evrov.

vir: sta

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

Triglav