12:29, sre, 6. Dec

Med najslabšimi univerzami je Univerza v Mariboru, izpadla je celo iz Šanghajske lestvice top 1000

Šanghajska lestvica je najbolj uveljavljenja mednarodna lestvica razvrščanja univerz. Velja za tako imenovani zlati standard. Kot kažejo javno dostopni podatki za letošnje leto, ki so bili objavljeni 15. avgusta, pa je med slabšimi univerzami Univerza v Mariboru, žal se niso uvrstili niti med 1000 najboljših univerz na svetu. Rezultati kažejo, da je začela svoj primat izgubljati s prihodom rektorja Zdavka Kačiča, saj je bila še leta 2018 med najbolšimi 600.

Univerza v Mariboru vsako leto nižje, letos se ne uvršča niti med 1000 najboljših univerz na svetu

Edina slovenska univerza, ki se redno uvršča na lestvico, je Univerza v Ljubljani, ki pa je padla iz prve polovice v drugo in sicer v kategorijo od 601 do 700 mesta. Do 100 mesta je namreč izvedeno rangiranje po mestih, nato v skupinah.

Edina slovenska univerza na lestvici je Univerza v Ljubljani / vir: shanghairanking.com

Univerze v Mariboru ni na tej lestvici vse od leta 2019, ko je bila v rangu od 701 do 800 mesta. Najbolje pa se je uvrstila leto prej, ko je bila prvič objavljena lestvica do 1000 mesta, saj so pred tem letom objavljali zgolj lestvico do 500. Takrat se je uvrstila v rang od 501 do 600 mesta.

Univerzo v Mariboru so v zadnjih letih prehitele univerze v Avstriji, Hrvaškem, Madžarskem, Italiji in Srbiji.

Univerza v Mariboru je očitno izgubila stik z univerzami v regiji s katerimi se je primerjala. In zanimivo je dejstvo, da so očitno na univerzi nazadovali, ostale univerze pa ne le, da so jo dohitele, temveč so svoja mesta ohranile ali celo izboljšale. Dobrih 70 kilometrov iz Maribor v našem pobratenem mestu Graz je na Šanghajski lestvici kar nekaj univerz.  

Univerza Harvard je na vrhu lestvice že 21. leto, sledita ji Stanford in MIT. V Italiji je na lestvici do 500 16 univerz, na lestvici do 1000 pa dodatnih 24 univerz.  V sosednji Avstriji je uspelo na lestvico do 500 šestim univerzam, na lestvici do 1000 pa jih skupno najdemo kar 12. Na lestvico se je uvrstila tudi univerza na Hrvaškem, univerza v Zagrebu.

vir: shanghairanking.com

 

Tudi Srbija se lahko pohvali z uvrstitvijo univerz na omenjeno lestvico, med 500 najboljšimi najdemo 1, še 1 pa je nekaj mest nižje in se uvršča v kategorijo do 1000.

vir: shanghairanking.com

Neodvisni in samostojni: Torej sami krivi za svoje rezultate

Glede na to, da je univerza po ustavi samostojna in neodvisna, lahko rečemo, da je sama odgovorna za svoje rezultate. V statutu Univerze v Mariboru je namreč zapisano: Univerza v Mariboru je avtonomna, znanstvenoraziskovalna in najvišja izobraževalna ustanova s posebnim položajem, ki s svojo dejavnostjo na določenih znanstvenih oziroma strokovnih področjih zagotavlja nadaljnji razvoj znanosti in strok in s posredovanjem znanja na teh področjih omogoča pridobitev javno veljavne visoko-strokovne, univerzitetne in podiplomske izobrazbe.”

V drugem členu statuta pa je zapisano: Univerza v Mariboru deluje po načelih avtonomije, ki ji zagotavljajo svobodo raziskovanja, posredovanja znanja in umetniškega ustvarjanja, samostojno urejanje organizacije in delovanja, izdelavo in sprejem študijskih in znanstvenoraziskovalnih programov, določanje študijskega režima, volitve in izbiro visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev in druga upravičenja skladno z zakonom. “

Lestvice spodbujajo doseganje akademske odličnosti

Na Univerzi v Mariboru imajo na spletni strani celo zavihek kakovost, kjer so objavljene lestvice. “M​ednarodne lestvice razvrščanja na osnovi javno objavljene metodologije izdelajo številčno oceno kakovosti študijskih programov, dejavnosti, institucij ali nacionalnih visokošolskih sistemov. Lestvice merijo in primerjajo akademske dosežke na osnovi kvantitativnih kazalnikov in s tem spodbujajo doseganje akademske odličnosti. Lestvice so se v mednarodnem visokošolskem prostoru uveljavile kot vir informacij in kot eno izmed orodij za spremljanje kakovosti.​​​​​​​​​​​​​” navedejo na spletni strani Univerze v Mariboru.

In kaj sicer ocenjujejo?

Med drugim so na lestvici upoštevani kazalniki na področju števila objav člankov v eminentnih revijah Nature in Science citiranosti raziskovalnih del, ter število zaposlenih ali alumnov, ki so prejeli Nobelovo nagrado ali nagrado Fields Medal.

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

Triglav