03:23, sre, 7. Jun

Prehod na nov način zbiranja odpadne embalaže

V mesecu oktobru bo Snaga uvedla nov način ločenega zbiranja odpadne embalaže po sistemu “od vrat do vrat”. Vse doslej je zbiranje odpadne embalaže potekalo na ekoloških otokih v zabojnikih z rumenim pokrovom. Te zabojnike bo Snaga z uvedbo novega sistema umaknila iz ekoloških otokov.

Zakaj sprememba načina zbiranja?

V skladu z zakonodajnimi zahtevami bo potrebno v prihodnje ločeno zbrati večje količine odpadne embalaže. Nov sistem, v katerem posamezna gospodinjstva individualno ločeno zbirajo odpadno embalažo, je bolj prilagojen gospodinjstvom, saj teh odpadkov ni potrebno odnašati na ekološke otoke ampak jih zbirajo kar doma. Na ta način se lahko zagotovi, da bo količina ločeno zbrane odpadne embalaže v prihodnje narasla.

Rumene vreče v hišah, zabojniki v blokih

Gospodinjstva, živeča v individualnih hišah bodo odpadno embalažo zbirala v rumenih vrečah, ki jih bodo prejela v začetku meseca oktobra. Za razdelitev vreč po gospodinjstvih bo poskrbela občina. Vsako gospodinjstvo, ki je prijavljeno v sistem ravnanja z odpadki pri Snagi bo prejelo 13 rumenih vreč, ki bi naj zadostovale do konca tega leta. Odvoz rumenih vreč se bo iz strani Snage pričel v drugi polovici meseca oktobra. Povprečno ima vsako gospodinjstvo tako na razpolago dve vreči na posamezni odvoz. V kolikor kakšnemu gospodinjstvu vreč zmanjka, je lahko odpadna embalaža zbrana tudi v kakšni drugi vreči, ki pa mora biti prozorna saj je tako omogočen hiter pregled vsebine vreč, ki razen odpadne embalaže ne smejo vsebovati drugih vrst odpadkov. Gospodinjstva, ki živijo v večstanovanjskih objektih (blokih) ne bodo prejela rumenih vreč, saj bodo embalažo zbirala v zabojnikih z rumenim pokrovom, ki bodo postavljeni v smetarnikih posameznih hišnih številk, se pravi v sklopu že instaliranih črnih in rjavih zabojnikov.

Urniki odvozov odpadne embalaže bodo na položnicah

Odpadna embalaža se bo odvažala na štirinajst dni iz običajnih odjemnih mest, kamor so gospodinjstva na dan odvoza dolžna nastaviti rumene vreče oziroma zabojnike z rumenim pokrovom v primeru blokovne gradnje. Urnik odvozov se bo nahajal na hrbtni strani septembrskih položnic, ki jih bodo gospodinjstva prejela v začetku meseca oktobra. V primeru blokovne gradnje bo urnik odvozov nameščen na oglasnih deskah posameznih blokov. Prav tako bo urnik odvozov možno dobiti na spletni strani Snage.

Med odpadno embalažo sodijo:

plastenke pijač, živil in pralnih sredstev,
pločevinke pijač in živil,
tetrapak pijač in živil,
tube zobne paste, živil,
plastični lončki in krožniki,
plastične vrečke,
cigaretne škatlice,
plastični in kovinski pokrovčki in zamaški,
plastificiran ovojni papir,
embalaža prehrambenih izdelkov,
folija, …

Med odpadno embalažo je prepovedano odlagati:

embalažo nevarnih snovi,
stekleno embalažo,
plastične in kovinske izdelke,
igračke, krtače, glavnike,
zelo onesnaženo embalažo, …

Velja si zapomniti

Vsa embalaža, ki jo odvržemo bodisi v rumeno vrečo bodisi v zabojnik mora biti suha in prazna, brez prisotnosti vsebin. Razen tega je treba vso embalažo stisniti saj na ta način zagotavljamo gospodarno polnjenje vreč in zabojnikov.

V pomoč pri ločevanju odpadkov bo vsako gospodinjstvo prejelo tudi Priročnik o pravilnem ločevanju odpadkov, v katerem je podrobno predstavljen način ločevanja vseh odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih.

SNAGA, d.o.o.

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

Triglav